Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/2183(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0104/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0104/2016

Viták :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Szavazatok :

PV 28/04/2016 - 4.35
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0171

Elfogadott szövegek
PDF 359kWORD 93k
2016. április 28., Csütörtök - Brüsszel
2014. évi mentesítés: Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA)
P8_TA(2016)0171A8-0104/2016
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2016. április 28-i határozata az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2015/2183(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2014-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hivatal válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel az ügynökségeknek a 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozó felelősségük alóli mentesítéséről szóló, 2016. február 12-i tanácsi ajánlásra (05584/2016 – C8-0081/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel a Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal létrehozásáról és a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló 2847/93/EGK rendelet módosításáról szóló, 2005. április 26-i 768/2005/EK tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 36. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(5),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Halászati Bizottság véleményére (A8-0104/2016),

1.  mentesítést ad az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal ügyvezető igazgatója számára a hivatal 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL C 409., 2015.12.9., 151. o.
(2) HL C 409., 2015.12.9., 151. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 128., 2005.5.21., 1. o.
(5) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(6) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2. Az Európai Parlament 2016. április 28-i határozata az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2014-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2015/2183(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2014-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hivatal válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a hivatal 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó felelőssége alóli mentesítéséről szóló, 2016. február 12-i tanácsi ajánlásra (05584/2016 – C8-0081/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel a Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal létrehozásáról és a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló, 2847/93/EGK rendelet módosításáról szóló 2005. április 26-i 768/2005/EK tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 36. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(5),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Halászati Bizottság véleményére (A8-0104/2016),

1.  megállapítja, hogy az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal végleges éves beszámolója megegyezik a számvevőszéki jelentés mellékletében szereplővel;

2.  jóváhagyja az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2014-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 409., 2015.12.9., 151. o.
(2) HL C 409., 2015.12.9., 151. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 128., 2005.5.21., 1. o.
(5) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(6) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


3. Az Európai Parlament 2016. április 28-i állásfoglalása az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2015/2183(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Halászati Bizottság véleményére (A8-0104/2016),

A.  mivel a pénzügyi kimutatások szerint az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (a továbbiakban: hivatal) 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetése 9 217 150 EUR volt; mivel a hivatal költségvetése teljes egészében az uniós költségvetésből származik;

B.  mivel a Számvevőszék az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2014-es pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról készített jelentésében (a továbbiakban: számvevőszéki jelentés) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott a hivatal éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

A 2013. évi mentesítés nyomon követése

1.  a Számvevőszék jelentése alapján megállapítja, hogy a Számvevőszék 2013. évi jelentésében tett két megjegyzés vonatkozásában kiigazító intézkedésekre került sor, így a jelentésben mind a kettő „nem alkalmazandó” minősítést kapott;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

2.  megállapítja, hogy a 2014-es pénzügyi évben tett költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések nyomán a költségvetés végrehajtási aránya 99,09 %-os volt, amivel a hivatal megvalósította célkitűzését, és ami 2013-hoz képest 0,45%-os növekedést jelent; megjegyzi továbbá, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 88,43 %-os volt, amivel a hivatal megvalósította célkitűzését, és ami 2013-hoz képest 4,58 %-os növekedést jelent;

3.  hangsúlyozza, hogy értékelni kell annak lehetőségét, hogy az elkövetkező években növekedjenek a hivatal működésére fordított előirányzatok;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

4.  elégedetten nyugtázza az átvitt kötelezettségvállalási előirányzatok hivatal által elért arányát; megjegyzi különösen, hogy a II. cím (Adminisztratív kiadások) és a III. cím (Operatív kiadások) alatti átvitelek aránya 25% és 30% volt, ami 2013-hoz képest 13%-os csökkenést jelent az egyes címek esetében;

5.  üdvözli a 2013-ról áthozott törölt kötelezettségvállalások arányát, amely 4,3% volt, és így 46%-os csökkenést jelent az előző év arányához viszonyítva;

Átcsoportosítások

6.  figyelembe veszi, hogy 360 233 EUR átcsoportosítására került sor az I. címből a II. címbe; nyugtázza, hogy az ülések szervezésében történt szinergiák, a távolról végzett koordinálás és a hivatal személyzete kiküldetéseinek csökkentése lehetővé tette, hogy a költségvetési többletet más költségvetési sorokra fordítsák;

7.  felhívja a hivatalt, hogy tartsa a lehető legalacsonyabban a következő évre átvitt lekötött előirányzatok összegét, és tegye közzé az előirányzatok más költségvetési sorokra történő átcsoportosítását, hogy ezzel eleget tegyen elszámolási kötelezettségének;

Az összeférhetetlenség megelőzése, kezelése és az átláthatóság

8.  nyugtázza, hogy a hivatal 2014 októberében elfogadta az összeférhetetlenségek megelőzésére és kezelésére vonatkozó politikáját; megállapítja, hogy az összeférhetetlenségi politika megköveteli, hogy a hivatal igazgatótanácsi tagjai és vezető tisztviselői összeférhetetlenségi nyilatkozatot nyújtsanak be; megjegyzi, hogy a hivatal igazgatótanácsi tagjai és vezető tisztviselői által aláírt összeférhetetlenségi nyilatkozatokat nyilvánosan hozzáférhetővé tették; tudomásul veszi, hogy az összeférhetetlenségi politika értelmében a hivatal vezető tisztviselői önéletrajzának közzététele nem kötelező, és hogy a hivatal mind a négy vezetőségi tagja benyújtotta önéletrajzát közzétételre; arra ösztönzi a hivatal igazgatótanácsának tagjait, hogy késedelem nélkül nyújtsák be összeférhetetlenségi nyilatkozataikat a hivatal honlapján való közzététel céljából, hogy megfeleljenek a hivatalt terhelő átláthatósági és elszámoltathatósági kötelezettségnek;

9.  felhívja azokat az uniós intézményeket és ügynökségeket, amelyek magatartási kódexet vezettek be – így a Parlamentet is –, hogy erősítsék meg végrehajtási intézkedéseiket, például a pénzügyi érdekeltségekre vonatkozó nyilatkozatok ellenőrzését;

Belsőkontroll-rendszerek

10.  elégedetten állapítja meg, hogy a pénzügyi tranzakciók feldolgozása hatékonyságának növelése érdekében a hivatal kockázatértékelést végzett, amelynek alapján azt a következtetést vonták le, hogy bizonyos alacsony értékű ügyletek ellenőrzési és engedélyezési folyamatai összevonhatók; megjegyzi, hogy ezen ügyletek esetében csökkentett érvényesítési munkafolyamatot hajtottak végre 2014 augusztusában; megjegyzi továbbá, hogy a hivatal negyedéves utólagos ellenőrzési módszert dolgozott ki, amely során az előzetes ellenőrzés alatt át nem esett pénzügyi tranzakciókat hivatalos utólagos ellenőrzési eljárásnak vetik alá; üdvözli, hogy a 2014 novemberében befejezett első utólagos ellenőrzési gyakorlat 0,25%-os tervezett hibaaránnyal zárult;

11.  üdvözli a hivatal kezdeményezését, hogy az érintett összeg nagyságától függetlenül nyomon követi a megállapított politikák és eljárások alóli kivételeket és az azoktól való eltéréseket, biztosítva, hogy e kivételeket és eltéréseket megfelelően igazolják és dokumentálják;

12.  tudomásul veszi, hogy 2014 végére a hivatal 10 belsőkontroll-szabványnak felelt meg, öt szabványnak részben megfelelt és egy szabványnak nem felelt meg; felhívja a hivatalt, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot e szabványok végrehajtásának állapotáról;

Belső ellenőrzés

13.  tudomásul veszi, hogy a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (a továbbiakban: IAS) ellenőrzést végzett az IAS 2013–2015-ös stratégiai ellenőrzési tervével összhangban, és hat ajánlást adott ki, melyek közül egy „nagyon fontos”; tudomásul veszi, hogy a hivatal átfogó cselekvési tervet dolgozott ki ezen ajánlások kezelése érdekében; felhívja a hivatalt, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot ezen ajánlások végrehajtásának állapotáról;

Teljesítmény

14.  tudomásul veszi a hivatal arra irányuló erőfeszítéseit, hogy a tagállamokban biztosítsa az ellenőrzési tevékenységek megfelelő összehangolását és felépítését, különösen a hivatal regionális irányítócsoportjai keretében a tagállamok és a Bizottság által megállapított különböző lépések révén;

15.  tudomásul veszi, hogy 2014. évi éves kockázatértékelése során a hivatal két kritikus kockázatot azonosított; a hivatal tájékoztatása alapján tudomásul veszi, hogy mindkét kockázatra cselekvési tervet határozott meg a fennmaradó kockázat elfogadható szintre történő mérséklése érdekében; elégedetten veszi tudomásul, hogy 2014-ben nem valósult meg kiemelkedő kockázat;

16.  elismeri, hogy a hivatalnak a 2013-as szinten befagyasztott költségvetésből és csökkentett személyzettel kell végrehajtania a közös halászati politikával kapcsolatos új feladatokat, és hangsúlyozza, hogy a személyzet körében szükség van a nemek közötti egyensúlyra;

17.  rámutat arra, hogy a megreformált közös halászati politika célkitűzései azzal járnak, hogy az ellenőrzések és e célok összehangolása kulcsszerepet játszanak, és hogy ennek következtében fokozni kell a hivatal rendelkezésére álló pénzügyi és humán erőforrásokat;

18.  üdvözli a hivatal által a növekvő kihívások közepette ésszerűsítés, egyszerűsítés és a szervezet karcsúsítása révén üzleti modellje megerősítésére tett erőfeszítéseket;

Egyéb megjegyzések

19.  tudomásul veszi, hogy a hivatal elkötelezett arra, hogy honlapján külön részt szánjon a hivatal bemutatására az unió valamennyi hivatalos nyelvén, és hogy ezek között, a hivatal székhelyéből kifolyólag, a galíciai mint a helyi nyelv is szerepel; ösztönzi a hivatalt ennek megvalósítására, a rendelkezésre álló források keretein belül, láthatóságának és jó hírnevének erősítése érdekében;

20.  felhívja a központot, hogy javítsa az Unió pénzügyi érdekeinek védelmére irányuló eljárásait és gyakorlatait, és tevőlegesen járuljon hozzá egy eredményorientált mentesítési folyamathoz;

21.  tudomásul veszi a hivatalnak az uniós ellenőrök, tagállami és harmadik országbeli tisztviselők képzésére tett erőfeszítéseit, amelynek eredményeként jelentősen megnőtt a hivatal által a közös fejlesztési tervek keretében koordinált szemlékben részt vevő képzett tisztviselők száma; megjegyzi tovább, hogy 12 700-ra nőtt az ilyen szemlék száma, melyek során 2014-ben több mint 700 feltételezett jogsértést tártak fel;

22.  elismeri, hogy a hivatal jelentős mértékben hozzájárult a megreformált közös halászati politika céljainak végrehajtásához; üdvözli, hogy a hivatal szorosan bevonta a tagállamokat a kirakodási kötelezettség ellenőrzésének megszervezésébe a halászati tevékenységek ellenőrzésének és felügyeletének javítása, az együttműködés elősegítése, az interoperabilitás előmozdítása és közös kapacitások kialakítása révén;

23.  emlékeztet arra, hogy erősíteni kell a hivatal megbízatását a tengeri ágazatban működő egyéb uniós ügynökségekkel közös operatív tevékenységek megvalósítása céljából a tengeri katasztrófák megelőzése és az európai parti őrségek feladatainak összehangolása érdekében;

o
o   o

24.  a mentesítő határozatot kísérő, több területet érintő egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2016. április 28-i állásfoglalására(1).

(1) Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0159.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat