Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/2189(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0091/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0091/2016

Viták :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Szavazatok :

PV 28/04/2016 - 4.38
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0174

Elfogadott szövegek
PDF 367kWORD 103k
2016. április 28., Csütörtök - Brüsszel
2014. évi mentesítés: Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA)
P8_TA(2016)0174A8-0091/2016
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2016. április 28-i határozata az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2015/2189(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2014-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hatóság válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a hatóságnak a 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetése végrehajtására vonatkozó felelőssége alóli mentesítéséről szóló, 2016. február 12-i tanácsi ajánlásra (05584/2016 – C8-0087/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az európai felügyeleti hatóság (az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) létrehozásáról, valamint a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/79/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. november 24-i 1094/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 64. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(5),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére (A8-0091/2016),

1.  mentesítést ad az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság ügyvezető igazgatója számára a hatóság 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL C 409., 2015.12.9., 175. o.
(2) HL C 409., 2015.12.9., 175. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 331., 2010.12.15., 48. o.
(5) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(6) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2. Az Európai Parlament 2016. április 28-i határozata az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2014-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról (2015/2189(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2014-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hatóság válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a hatóságnak a 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetése végrehajtására vonatkozó felelőssége alóli mentesítéséről szóló, 2016. február 12-i tanácsi ajánlásra (05584/2016 – C8-0087/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az európai felügyeleti hatóság (az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) létrehozásáról, valamint a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/79/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. november 24-i 1094/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 64. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(5),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére (A8-0091/2016),

1.  megállapítja, hogy az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság végleges éves beszámolója megegyezik a számvevőszéki jelentés mellékletében szereplővel;

2.  jóváhagyja az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2014-es pénzügyi évre szóló elszámolásának lezárását;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 409., 2015.12.9., 175. o.
(2) HL C 409., 2015.12.9., 175. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 331., 2010.12.15., 48. o.
(5) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(6) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


3. Az Európai Parlament 2016. április 28-i állásfoglalása az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2015/2189(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére (A8-0091/2016),

A.  mivel a pénzügyi kimutatások szerint az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (a továbbiakban: hatóság) 2014-es pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 21 582 772 EUR volt, ami 15%-os növekedést jelent 2013-hoz képest abból adódóan, hogy a hatóságot nemrég hozták létre; mivel a hatóság költségvetésének 40%-a az uniós költségvetésből származik;

B.  mivel a Számvevőszék az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2014-es pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról készített jelentésében (a továbbiakban: számvevőszéki jelentés) megállapítja, hogy kellő mértékben megbizonyosodott a hatóság 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

1.  emlékeztet arra, hogy az Európai Parlament volt az új és átfogó Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszere (a továbbiakban: PFER) – és ennek részeként a hatóság 2011-ben történt – létrehozására irányuló törekvések egyik fő ösztönzője a pénzügyi válságot követően;

2.  hangsúlyozza, hogy a hatóság lényeges szerepet tölt be a közös felügyeleti rendszer egységes piacon való előmozdításában, a pénzügyi stabilitás, valamint annak biztosítása érdekében, hogy az Unióban a pénzügyi piac összehangoltabb, átláthatóbb, hatékonyabb és biztonságosabb legyen, és biztosított legyen a magas fokú fogyasztóvédelem;

3.  hangsúlyozza, hogy a hatóság munkája tisztán technikai jellegű, és hogy a legfontosabb politikai döntések az uniós jogalkotó előjogát képezik;

A 2013. évi mentesítés nyomon követése

4.  tudomásul veszi a számvevőszéki jelentésből, hogy egy, a 2012-es jelentésben tett megjegyzés, amely a 2013-as jelentésben „végrehajtandó” minősítéssel szerepel, a számvevőszéki jelentésben immár „nem alkalmazandó” minősítéssel szerepel; megjegyzi továbbá, hogy a Számvevőszék 2013-as jelentésében szereplő két megjegyzéssel kapcsolatban kiigazító intézkedésekre került sor, és ez két megjegyzés immár „végrehajtva” minősítéssel szerepel, míg egy megjegyzés „nem alkalmazandó” minősítést kapott;

5.  nyugtázza, hogy a hatóság további jóváhagyási eljárásokat vezetett be a bizonytalanság elkerülése érdekében a jogi kötelezettségvállalások engedélyezése terén; rámutat különösen a hatóság pénzügyi folyamatainak rendszeres felülvizsgálatára, az azokban részt vevő összes alkalmazott számára nyújtott speciális pénzügyi és közbeszerzési képzések bevezetésére, valamint a pénzügyi és a költségvetési eljárások megerősítésére, előtérbe helyezve a pénzügyi folyamatoknak való megfelelést;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

6.  a számvevőszéki jelentés alapján tudomásul veszi, hogy az átvitt lekötött előirányzatok aránya összesen 26 %-ot tett ki, és a III. cím esetében elérte a 66%-ot; rámutat, hogy az átvitelek főként olyan többéves informatikai beruházásokhoz kapcsolódtak, melyek célja a hatóság informatikai képességének kialakítása, és a Szolvencia II. irányelv(1) kihívást jelentő menetrendje megfelelő megvalósításának biztosítása;

7.  megállapítja, hogy a hatóság 2015. évi költségvetésének jelentős csökkentéséhez racionalizálni kellett a 2014-es költségvetést a rendelkezésre álló erőforrások hatékony és eredményes felhasználása és a folyamatban lévő informatikai projekteket érintő hatás minimalizálása céljából;

8.  a hatóság tájékoztatása alapján nyugtázza, hogy az átvitelekkel kapcsolatos problémák többsége mérséklődni fog 2016 során, amikor várhatóan erősödni fognak a hatóság informatikai képességei; megállapítja, hogy az átvitelek többsége olyan szerződéses kötelezettségekkel kapcsolatos, amelyeket a hatóság 2014-ben vállalt, ám az azokhoz tartozó szolgáltatásokat részben 2015-ben teljesítették; megállapítja továbbá, hogy az informatikai projektek mellett az átvitelek a „Közös felügyeleti kultúra” projekttel kapcsolatos szakértői költségtérítésekhez, valamint ülésekhez, kiküldetésekhez és operatív célú fordításhoz kapcsolódtak; felhívja a hatóságot, hogy a jövőben javítsa a külső szerződések kezelését, és azt hozza összhangba a fenntartható és stabil költségvetés-irányítás elveivel;

9.  felhívja a hatóság figyelmét arra, hogy a jövőben tartsa a lehető legalacsonyabban a következő évre átvitt lekötött előirányzatok összegét;

Átcsoportosítások

10.  a számvevőszéki jelentés alapján tudomásul veszi, hogy a lekötött előirányzatok átvitele részben a 2014. novemberi és decemberi költségvetési átcsoportosításokhoz kapcsolódott; megállapítja, hogy az átcsoportosítások az operatív költségvetés 1 100 000 eurós (19%) növelésével kapcsolatosak, 858 828 EUR személyzeti költségvetésből és 266 360 EUR igazgatási költségvetésből történő átcsoportosításával; nyugtázza, hogy az átcsoportosítások célja a hatóság 2015-ös költségvetésének jelentős csökkentéséből eredő hatások enyhítése volt;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

11.  megállapítja, hogy a 2014-es pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések nyomán a költségvetés végrehajtási aránya 100%-os volt, amivel a hatóság megvalósította a tervezett célkitűzését, és ami 2013-hoz képest 3,26%-os emelkedést jelent; megállapítja továbbá, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 74,1% volt, ami 6%-kal elmarad a tervezett célkitűzéstől, és 2013-hoz képest 5,21%-os emelkedést jelent;

12.  nyugtázza, hogy a hatóság felülvizsgálta költségvetési és beszerzési folyamatait, hogy azok teljes mértékben beépüljenek a tervezési és koordinációs folyamatokba, és hogy ennek köszönhetően várhatóan javul az adott évben hozzáférhető költségvetési források elosztása;

13.  úgy véli, hogy a hatóság vegyes finanszírozási megállapodása, amely nagymértékben az illetékes nemzeti hatóságok hozzájárulásain alapul, nem megfelelő, rugalmatlan, nehézkes és fenyegetést jelenthet függetlenségére, különösen úgy, hogy költségvetésének 60 %-át az illetékes nemzeti felügyeleti hatóságok finanszírozzák; ezért felszólítja a Bizottságot, hogy a 2016 második negyedévére tervezett fehér könyvben és a 2017-re benyújtandó jogalkotási javaslatban kezdeményezzen másféle finanszírozási rendszert, amely az uniós költségvetésben szereplő külön költségvetési soron és a nemzeti hatóságok hozzájárulásainak a piaci szereplők által fizetett díjakkal való teljes felváltásán alapul;

Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások

14.  nyugtázza, hogy a hatóság létszámterve teljesen fel van töltve; megállapítja, hogy összesen 49 munkaerő-felvételi kampányt hirdettek, és 27 új munkatárs csatlakozott a hatósághoz, aminek következtében a hatóságnál jelenleg 26 különböző nemzetiségű 129 munkatárs dolgozik;

15.  megállapítja, hogy a fő teljesítménymutató (a továbbiakban: KPI) célkitűzése a személyzet képzésével kapcsolatban 100% volt, ám csak a személyzet 80%-a vett részt a munkahelyhez kapcsolódó képzésen; sajnálja, hogy a személyzet képzéséhez kapcsolódó KPI-t 2015-ben nem folytatták a költségvetés megnyirbálása miatt, amely hatással volt a hatóság képzési költségvetésére és abbéli lehetőségére, hogy efféle kötelezettségvállalást tegyen a jövőben;

Az összeférhetetlenség megelőzése, kezelése és az átláthatóság

16.  nyugtázza, hogy a hatóság közzétette honlapján igazgatótanácsi és felügyelőbizottsági tagjainak önéletrajzait, szándéknyilatkozatait és érdekeltségi nyilatkozatait;

17.  felhívja a hatóságot, hogy a nem nyilvános know-how és üzleti információk (üzleti titkok) jogosulatlan megszerzésével, hasznosításával és felfedésével szembeni védelemről szóló, hamarosan elfogadásra kerülő európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összefüggésben fordítson különleges figyelmet a visszaélést bejelentő személyek védelmére;

18.  felhívja a hatóságot, hogy javítsa az Unió pénzügyi érdekeinek védelmére irányuló eljárásait és gyakorlatait, és tevőlegesen járuljon hozzá egy eredményorientált mentesítési folyamathoz;

19.  ösztönzi a hatóságot, hogy a folyamatban lévő figyelemfelkeltő tevékenységekkel párhuzamosan a személyzete körében hívja fel a továbbiakban is a figyelmet az összeférhetetlenségi politikára, és a felvételi eljárásokba és teljesítményértékelésekbe kötelezően megvitatandó elemként foglalja bele a feddhetetlenséget és az átláthatóságot;

20.  sajnálatosnak tartja, hogy a hatóságnak nem sikerült tájékoztatnia az uniós jogalkotót megfelelő és átfogó módon folyamatban lévő munkája minden részletéről;

21.  sajnálatosnak tartja, hogy egyes esetekben csak azután továbbítottak dokumentumokat az uniós jogalkotónak, hogy azokról kiszivárogtatás miatt a szélesebb nyilvánosság tudomást szerzett, és ezt elfogadhatatlannak tekinti;

22.  felhívja a hatóságot, hogy kövesse az Európai Bankhatóság példáját az átláthatóság fokozása terén, és tegye közzé a harmadik felekkel folytatott összes megbeszélését;

Belső kontrollrendszerek

23.  megállapítja, hogy a hatóság végrehajtotta a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (a továbbiakban: IAS) által a belsőkontroll-standardok végrehajtásának korlátozott mértékű felülvizsgálata eredményeképpen tett összes vonatkozó ajánlást; nyugtázza a hatóság által a belső kontrollrendszer tekintetében elért előrehaladást, különös tekintettel a tervezési, értékelési és jelentéstételi eljárás megerősítésére, a további biztonsági intézkedésekre és a 2015–2017 közötti időszakra szóló, csalás elleni stratégia kidolgozására; megjegyzi azonban, hogy 2015-ben kellett lezárni a dokumentumkezelő-rendszer és az ahhoz kapcsolódó eljárások bevezetését, valamint a hatóság üzletmenet-folytonossági kapacitása fennmaradó elemeinek végrehajtását; kéri a hatóságot, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e tevékenységek tekintetében elért haladásról;

Belső ellenőrzés

24.  megállapítja, hogy 2014-ben az IAS ellenőrizte a hatóság tervezési és a költségvetési eljárásait, és hat ajánlást adott ki, melyek közül egy „nagyon fontos”; nyugtázza, hogy a hatóság célzott cselekvési tervet dolgozott ki az IAS által tett összes ajánlás kezelésére;

25.  megelégedéssel nyugtázza, hogy 2014 végén nem volt olyan kritikus vagy nagyon fontos intézkedés, amelyet az előző IAS-ellenőrzések nyomán ne zártak volna le;

Egyéb megjegyzések

26.  hangsúlyozza, hogy a hatóságnak a tevékenységei ellátása közben különleges figyelmet kell fordítania a pénzügyi ágazat biztonságának és stabilitásának fenntartására, az uniós joggal való összeegyeztethetőség biztosítására, az arányosság elvének betartására, valamint a pénzügyi szolgáltatások belső piacára vonatkozó alapelveknek való megfelelésre; hangsúlyozza, hogy ez alapján a hatóságnak egyértelmű, következetes, koherens és feleslegesen nem bonyolult eredmények elérésére kell törekednie;

27.  rámutat, hogy különösen fontos az, hogy a hatóság által kidolgozott rendelkezések úgy legyenek megtervezve, hogy azokat kisebb szervezetek is ugyanúgy alkalmazni tudják;

28.  hangsúlyozza, hogy a hatóság forrásaihoz kapcsolódó minden kérdésben biztosítani kell a megbízatás következetes teljesítését, valamint azt, hogy a független, megbízható és hatékony felügyeletnek ne szabjanak gyakorlati határt költségvetési korlátok;

29.  elismeri, hogy a PFER még mindig a kezdeti szakaszban jár, és hangsúlyozza, hogy a már a hatóságra bízott feladatok, valamint a folyamatban lévő jogalkotási munka keretében tervezett további feladatok mind a létszám, mind a képzettség tekintetében megfelelő szintű személyzetet, illetve finanszírozást tesznek szükségessé a kielégítő felügyelet lehetővé tétele érdekében; hangsúlyozza, hogy a felügyeleti munka minőségének fenntartása érdekében nagyon gyakran szükség van arra, hogy a feladatok kiterjesztése a források bővülésével járjon együtt; hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a hatóság eszköztárának esetleges bővülését minden esetben részletesen meg kell indokolni, és azt lehetőség szerint észszerűsítési intézkedéseknek kell kísérniük;

30.  hangsúlyozza, hogy – miközben biztosítja minden feladat teljes körű elvégzését – a hatóságnak gondosan az uniós jogalkotó által rábízott feladatokhoz kell ragaszkodnia, és nem szabad megbízatásának e feladatokon túl történő tényleges kiterjesztésére törekednie; hangsúlyozza, hogy munkája végzésekor és különösen műszaki szabványok és technikai tanácsok kidolgozásakor a hatóságnak rendszeresen és átfogóan, megfelelő időben tájékoztatnia kell az Európai Parlamentet tevékenységéről; sajnálja, hogy a múltban ez nem mindig így történt;

31.  hangsúlyozza, hogy végrehajtási jogszabályok, iránymutatások, kérdések és válaszok vagy hasonló intézkedések kidolgozásakor a hatóságnak mindig tiszteletben kell tartania az uniós jogalkotó által ráruházott megbízatást, és nem törekedhet arra, hogy normákat állapítson meg olyan területeken, ahol a jogalkotási folyamat még nem fejeződött be;

32.  felhívja a hatóságot, hogy a prudenciális képletek kalibrálásával kapcsolatosan tervezett tanácsokra vagy technikai standardokra vonatkozó, a Parlament számára nyújtott tájékoztatását egészítse ki a kalibrációk során használt adatokra és módszertanra vonatkozó részletes ismertetővel;

o
o   o

33.  a mentesítő határozatot kísérő, több területet érintő egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2016. április 28-i(2) állásfoglalására.

(1) HL L 153., 2014.05.22., 1. o.
(2) Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0159.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat