Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/2178(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0098/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0098/2016

Viták :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Szavazatok :

PV 28/04/2016 - 4.43
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0179

Elfogadott szövegek
PDF 442kWORD 86k
2016. április 28., Csütörtök - Brüsszel
2014. évi mentesítés: Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA)
P8_TA(2016)0179A8-0098/2016
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2016. április 28-i határozata az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2015/2178(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2014-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel az ügynökségnek a 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetése végrehajtására vonatkozó felelőssége alóli mentesítéséről szóló, 2016. február 12-i tanácsi ajánlásra (05584/2016 – C8–0076/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökségről (ENISA) és a 460/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. május 21-i 526/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 21. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(5),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0098/2016),

1.  mentesítést ad az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség ügyvezető igazgatója számára az ügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL C 409., 2015.12.9., 223. o.
(2) HL C 409., 2015.12.9., 223. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 165., 2013.6.18., 41. o.
(5) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(6) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2. Az Európai Parlament 2016. április 28-i határozata az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2014-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról (2015/2178(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2014-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel az ügynökségnek a 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetése végrehajtására vonatkozó felelőssége alóli mentesítéséről szóló, 2016. február 12-i tanácsi ajánlásra (05584/2016 – C8–0076/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökségről (ENISA) és a 460/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. május 21-i 526/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 21. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(5),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0098/2016),

1.  megállapítja, hogy az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség végleges éves beszámolója megegyezik a számvevőszéki jelentés mellékletében szereplővel;

2.  jóváhagyja az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2014-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 409., 2015.12.9., 223. o.
(2) HL C 409., 2015.12.9., 223. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 165., 2013.6.18., 41. o.
(5) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(6) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


3. Az Európai Parlament 2016. április 28-i állásfoglalása az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2015/2178(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0098/2016),

A.  mivel a pénzügyi kimutatások szerint az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (a továbbiakban: ügynökség) 2014-es pénzügyi évre vonatkozó végleges költségvetése 9 708 297 EUR volt, ami 2013-hoz képest 0,39 %-os növekedést jelent;

B.  mivel az ügynökség 2014-es pénzügyi évre vonatkozó költségvetéséhez való uniós hozzájárulás 8 820 666 eurót tett ki, ami a 2013-as évhez képest 0,05%-os növekedést jelent;

C.  mivel a Számvevőszék az ügynökség 2014-es pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról készített jelentésében (a továbbiakban: számvevőszéki jelentés) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az ügynökség éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

1.  megállapítja, hogy a 2014-es pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések eredményeként a költségvetés végrehajtási aránya 100%-os, a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya pedig 85,61%-os volt;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

2.  megállapítja, hogy a számvevőszéki jelentés szerint a 2015-re átvitt lekötött előirányzatok teljes összege 1 332 421 EUR volt (az összes előirányzat 15%-a); tudomásul veszi, hogy a II. cím esetében (igazgatási kiadások) 612 981 eurót (49%) vittek át, ami 10%-os csökkenést jelent 2013-hoz képest; tudomásul veszi, hogy ezek az átvitelek az ügynökség két irodájának informatikai infrastruktúrájában végrehajtandó, a terveknek megfelelően az év végéhez közel megrendelt beruházásokhoz kapcsolódtak;

3.  megjegyzi, hogy a 2013-as pénzügyi évről 717 927 eurót vittek át; megállapítja, hogy 49 460 euró összegű (6,89 %), a 2013-as évből származó átvitelt töröltek;

Átcsoportosítások

4.  elégedetten nyugtázza, hogy a 2013. évi átcsoportosítások szintje és jellege mind az ügynökség éves jelentése, mind a Számvevőszék ellenőrzési megállapításai szerint a költségvetési szabályok keretei között maradt;

Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások

5.  az ügynökség éves tevékenységi jelentése alapján megjegyzi, hogy 2014 végén 62 fő volt a személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó állományban; megállapítja továbbá, hogy 2014-ben három alkalmazott hagyta el az ügynökséget, tíz álláshirdetést tettek közzé és hét alkalmazottat vettek fel;

6.  megállapítja, hogy az ügynökség kihívásokkal néz szembe a tevékenységeit előmozdító, megfelelően képzett személyzet vonzása és megtartása terén, főként amiatt, hogy irodája Krétán található, ahol kihívást jelent a nemzetközi oktatás; tudomásul veszi, hogy az ügynökség szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodást kötött az athéni irodában dolgozó alkalmazottak gyermekeit oktató összes magániskolával, mivel ott egyetlen európai iskola sem található; megjegyzi továbbá, hogy a Bizottság és az ügynökség között új megbízási és szolgáltatási megállapodás jött létre, amely részletesen szabályozza az ügynökség alkalmazottainak gyermekeit oktató európai iskolák finanszírozását;

7.  megjegyzi, hogy az ügynökség éves tevékenységi jelentése szerint az ügynökség 2014-ben – első alkalommal – munkaügyi átvilágítást végzett az ügynökségek számára elfogadott közös módszertan alkalmazásával; megállapítja továbbá, hogy az átvilágítás szerint az ügynökség személyzetének 68%-a látja el az operatív feladatokat, 22% végez adminisztratív támogatási és koordinációs feladatokat, továbbá 10% rendelkezik semleges feladatkörrel;

Belső ellenőrzés

8.  tudomásul veszi, hogy az ügynökségnek 2014 elején a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (a továbbiakban: IAS) korábbi jelentéseiből 25 ajánlása maradt lezáratlan; tudomásul veszi, hogy 2014 során 24 ajánlást zártak le, amit az IAS megerősített az ügynökségnél 2014 novemberében tett helyszíni látogatása során; megjegyzi, hogy az egyetlen fennmaradó lezáratlan ajánlást 2015-ben lezárták, azt követően, hogy bevezették a munkafolyamatok elektronikus kezelésére szolgáló eszközt;

Egyéb megjegyzések

9.  tudomásul veszi, hogy az ügynökség belső politikákat fogadott el létesítményei költséghatékony és környezetbarát jellegének javítása érdekében; megállapítja, hogy fontos lépést jelentett mindkét követelmény kielégítése szempontjából az ún. papír nélküli rendszer elfogadása, amely a belső dokumentumokkal kapcsolatos munkafolyamatokat kezelő és azok tárolására szolgáló platform; elégedetten nyugtázza, hogy az ügynökség gyakorlatilag megszüntette az összes papíralapú munkafolyamatot, többek között a pénzügyi tranzakciókkal és az emberi erőforrásokkal kapcsolatos aktákat és dokumentumokat, és ezeket elektronikus dokumentumok és munkafolyamat-kezelés váltotta fel, hogy megvalósítsák a papír nélküli irodai környezetet; tudomásul veszi, hogy az eszközt 2015 januárjában sikeresen bevezették;

10.  kijelenti, hogy az ügynökség éves jelentése fontos szerepet játszhat az átláthatósággal, az elszámoltathatósággal és a feddhetetlenséggel kapcsolatos szabályok betartásában; felhívja az ügynökséget, hogy éves jelentésében szerepeltessen állandó fejezetet ezekről az elemekről;

11.  a 2013-as mentesítés nyomon követéseként tudomásul veszi, hogy a görög hatóságok, az ügynökség és az ingatlan bérbeadója között létrejött bérleti szerződés szerint az athéni irodák bérleti díját a görög hatóságok állják; aggasztónak tartja, hogy a bérleti díj mindig késve kerül kifizetésre, ami 2014-ben és 2015-ben is jellemző volt, ami jelentős, a hírnévvel és az üzletmenet folyamatosságával kapcsolatos, valamint pénzügyi kockázatot jelent az ügynökség számára; aggodalommal jegyzi meg, hogy 2015-ben az év első hat hónapjára vonatkozó részlet kifizetésére 2015. augusztus 27-én került sor, és csak azt követően, hogy az ügynökség figyelmeztetést kapott, hogy az athéni iroda tulajdonosa pert akar indítani; sürgeti a Bizottságot, az ügynökséget és a görög hatóságokat, hogy az ügynökséget fenyegető kockázatok jelentős mértékű csökkentése érdekében találjanak megoldást a problémára;

o
o   o

12.  a mentesítő határozatot kísérő, több területet érintő egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2016. április 28-i állásfoglalására(1).

(1) Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0159.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat