Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/2179(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0106/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0106/2016

Viták :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Szavazatok :

PV 28/04/2016 - 4.44
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0180

Elfogadott szövegek
PDF 360kWORD 99k
2016. április 28., Csütörtök - Brüsszel Végleges kiadás
2014. évi mentesítés: Európai Vasúti Ügynökség (ERA)
P8_TA(2016)0180A8-0106/2016
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2016. április 28-i határozata az Európai Vasúti Ügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2015/2179(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Vasúti Ügynökség 2014-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Vasúti Ügynökség 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az Ügynökség válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2016. február 12-i tanácsi ajánlásra (05584/2016 – C8-0077/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Vasúti Ügynökség létrehozásáról szóló, 2004. április 29-i 881/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 39. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(5),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A8-0106/2016),

1.  mentesítést ad az Európai Vasúti Ügynökség ügyvezető igazgatója számára az ügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Vasúti Ügynökség ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL C 409., 2015.12.9., 238. o.
(2) HL C 409., 2015.12.9., 238. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 164., 2004.4.30., 1. o.
(5) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(6) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2. Az Európai Parlament 2016. április 28-i határozata az Európai Vasúti Ügynökség 2014-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról (2015/2179(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Vasúti Ügynökség 2014-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Vasúti Ügynökség 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az Ügynökség válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2016. február 12-i tanácsi ajánlásra (05584/2016 – C8-0077/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Vasúti Ügynökség létrehozásáról szóló, 2004. április 29-i 881/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 39. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(5),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A8-0106/2016),

1.  megállapítja, hogy az Európai Vasúti Ügynökség végleges éves beszámolója megegyezik a számvevőszéki jelentés mellékletében szereplővel;

2.  jóváhagyja az Európai Vasúti Ügynökség 2014-e pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Vasúti Ügynökség ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 409., 2015.12.9., 238. o.
(2) HL C 409., 2015.12.9., 238. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 164., 2004.4.30., 1. o.
(5) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(6) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


3. Az Európai Parlament 2016. április 28-i állásfoglalása az Európai Vasúti Ügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2015/2179(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Vasúti Ügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A8-0106/2016),

A.  mivel a pénzügyi kimutatások szerint az Európai Vasúti Ügynökség („az ügynökség”) 2014-es pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 25 715 600 euró volt, ami 2013-hoz képest 0,55%-os csökkenést jelent; mivel az ügynökség költségvetése teljes egészében az uniós költségvetésből származik;

B.  mivel a Számvevőszék az Európai Vasúti Ügynökség 2014-es pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról készített jelentésében („a számvevőszéki jelentés”) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az ügynökség éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

1.  megállapítja, hogy a 2014-es pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések nyomán a költségvetés végrehajtási aránya 97,34%-os volt, ami 2013-hoz képest 0,53%-os csökkenés; megjegyzi továbbá, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 85,82%-os volt, ami az előző évhez képest 2,3%-os csökkenést jelent;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

2.  a számvevőszéki jelentés alapján tudomásul veszi, hogy a III. cím (operatív kiadások) esetében az átvitt lekötött előirányzatok aránya 2 200 000 EUR (37,7 %) volt; tudomásul veszi azt is, hogy ezek az átvitelek a késedelmes műveleti és számítástechnikai projektekkel kapcsolatosak, illetve a költségvetési év során későn aláírt szerződéseknek tulajdoníthatóak be, aminek az volt az oka, hogy a beszerzési eljárásokat csak az ügynökség költségvetésének és munkatervének elfogadása utána indították el; tudomásul veszi, hogy az átviteleket az ügynökség szorosan figyelemmel követi, legalább 95%-os végrehajtási arányt érve el a következő évben;

3.  felhívja az ügynökséget, hogy az átláthatóság és az elszámoltathatóság biztosítása érdekében a jövőben az átvitt kötelezettségvállalási előirányzatokat tartsa a lehető legalacsonyabb szinten;

Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások

4.  a számvevőszéki jelentésből tudomásul veszi, hogy az ügynökség újraindított egy, az „európai vasúti forgalomirányítási rendszer” keretszerződéshez tartozó külön szerződés odaítéléséhez kapcsolódó versenytárgyalásos eljárást; továbbá tudomásul veszi, hogy a minőség túlzott súlyozása és a magasan meghatározott szerződéses felső összeghatár miatt az újból megnyitott pályázati eljárás során a felső összeghatárhoz közeli pénzügyi ajánlatok érkeztek be; ugyanakkor leszögezi, hogy ez ellentétben áll a versenytárgyalásos eljárás újbóli megnyitásának céljával, vagyis az árverseny biztosításával; elismeri, hogy az ügynökség a versenytárgyalásos eljárásnak az árverseny biztosítása érdekében történő újbóli megnyitásáról szóló belső útmutató elkészítésén dolgozott; kéri az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e tekintetben elért haladásról;

5.  megjegyzi, hogy az ügynökség felülvizsgálta felvételi eljárásait és több tekintetben javított a munkaerőtoborzáson, hogy maradéktalanul biztosítsa az átláthatóságot és a pályázókkal szemben az egyenlő bánásmódot; tudomásul veszi, hogy a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) további hiányosságokat fedezett fel, aminek következtében az ügynökség bevezeti az előzetes ellenőrzést, a kiválasztási eljárások független nyomon követésének biztosítása érdekében;

6.  tudomásul veszi, hogy az ügynökség elfogadott egy olyan határozatot, amely lehetővé teszi operatív személyzetének hosszú távú alkalmazását; megállapította, hogy az ügynökség az operatív személyzet hosszú távú foglalkoztatásának lehetőségét beépítette új szabályzatába, mivel várhatóan ez a lehetőség az ügynökség új alapító rendeletébe(1) is belekerül majd;

7.  megállapítja, hogy az ügynökség közzétette az igazgatótanácsi tagok többségének önéletrajzait és érdekeltségi nyilatkozatait; sajnálatát fejezi ki azonban amiatt, hogy az ügynökség igazgatótanácsának egyes tagjai és más vezetői még mindig nem hoztak nyilvánosságra érdekeltségi nyilatkozatot; határozottan hangot ad annak a véleményének, hogy ez a gyakorlat ellentétes az átláthatóság szellemével, ezért az ügynökségnek haladéktalanul közzé kell tennie a hiányzó nyilatkozatokat;

8.  nyugtázza az ügynökség álláshelyeire vonatkozó első teljesítmény-összehasonlítási vizsgálat eredményeit, miszerint az álláshelyek 20,9%-a igazgatási támogatással és koordinációval, 67,6%-a operatív feladatokkal, 11,7%-a pedig ellenőrzési és pénzügyi feladatokkal kapcsolatos;

9.  elismeri, hogy a 2014-ben végzett felvételi eljárások eredményeképpen a létszámterv 96%-ban teljesítésre került; üdvözli az operatív személyzet korábban magas cserélődési arányának csökkenését, és arra számít, hogy az Európai Vasúti Ügynökségről szóló új rendelet elfogadása lehetővé teszi majd, hogy az ügynökségen belül megfelelő legyen a rövid és hosszú távon alkalmazott munkaerő aránya, különösen az operatív osztályokon, az üzletmenet folytonosságának biztosítása érdekében;

Az összeférhetetlenség megelőzése, kezelése és az átláthatóság

10.  megállapítja, hogy az ügynökség közzétette az igazgatótanácsi tagok többségének önéletrajzait és érdekeltségi nyilatkozatait; tudomásul veszi, hogy az Ügynökség kész az igazgatótanácsi tagok, illetve a vezetőségi személyzet még hátra lévő érdekeltségi nyilatkozatainak közzétételére;

11.  tudomásul veszi, hogy az ügynökség csalás elleni stratégiáját 2014. decemberben terjesztették az igazgatótanács elé, és 2015. márciusban került elfogadásra; tudomásul veszi, hogy ez a csalás elleni stratégia teljes mértékben figyelembe veszi az Európai Csalás Elleni Hivatal által az EU decentralizált ügynökségei számára összeállított módszertant és útmutatót, és célkitűzéseket ír elő az ügyvezető igazgató, illetve az igazgatási tanács számára a csalás elleni küzdelmet illetően;

12.  tudomásul veszi, hogy az ügynökségnek 2012 óta van összeférhetetlenségi politikája személyzete és a kirendelt nemzeti szakértők számára; tudomásul veszi, hogy ezt a politikát a közeljövőben felülvizsgálják, és felszólítja az ügynökséget, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóság előtt az e tekintetben elért haladásról;

Belső ellenőrzés

13.  megtudja az ügynökségtől, hogy 2014-ben az IAS egy „nagyon fontos” minősítéssel ellátott ajánlást adott ki, amelyet az intézet 2015 decemberében zárt le; tudomásul veszi továbbá, hogy az előző évi auditálási ajánlások IAS általi nyomon követésének folyományaként az ügynökség két ajánlást lezárt, négy ajánlást pedig 2015 végén ültetett át gyakorlatba; kéri az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az ezen ajánlások végrehajtása tekintetében elért haladásról;

Belső kontrollrendszerek

14.  tudomásul veszi, hogy 2014 márciusában belső ellenőrzési koordinátort neveztek ki egy integrált irányítási rendszer kifejlesztésének támogatására, valamint a belsőkontroll-standardok végrehajtására, ami előre lendíti az ügynökség munkájának minőségét és jelentőségét;

15.  megbizonyosodik afelől, hogy az ügynökség 2014 folyamán megvizsgálta legfontosabb belső ellenőrzési rendszereinek hatékonyságát, és megállapította, hogy a 16 belső ellenőrzési standardot gyakorlatilag végrehajtották; tudomásul veszi továbbá, hogy a belső ellenőrzési standardok értékelése szerint az ügynökség teljes mértékben megfelelt 8 szabványnak, és részben megfelelt további 8 szabványnak; felhívja az ügynökséget, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak az elsőbbségben részesített belsőkontroll-standardoknak való teljes megfelelést célzó cselekvési tervei eredményéről;

Teljesítmény

16.  tudomásul veszi az ügynökség 2014-es munkaprogramjában és éves jelentéseiben szereplő teljesítések (240) és fő eredményességi mutatók (41) magas számát; támogatja azt a nézetet, amely szerint az ügynökség által a vasúti ágazatra gyakorolt hatáson alapuló jelentéstétel növelné az ügynökség missziójának teljesítésével kapcsolatos átláthatóságot és tisztánlátást;

Egyéb megjegyzések

17.  megjegyzi, hogy a civil társadalomnak az ügynökség munkájában 2014 során való részvételét az ügynökség fő érintetteinek az igazgatótanácsban való részvétele által biztosították, illetve a munkaprogramja kidolgozásakor lezajlott konzultációs folyamat által; tudomásul veszi az ügynökség nyilvános jelenlétét a szociális médiában való szereplés, a nyilvános eseményeken való részvétel, a vasutakkal kapcsolatos tudományos életben folytatott együttműködés révén, valamint munkacsoportokra és időszakos döntéshozókra vonatkozó felmérések révén, amelyek célja visszajelzéseket szerezni az érdekcsoportok részéről és elemezni ezeket;

18.  a korrupció megelőzésének és az ellene folytatott küzdelemnek az átfogó javítását kéri egy mindenre kiterjedő megközelítés révén, amely a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés javításával és az összeférhetetlenséggel kapcsolatos szabályok szigorításával, átláthatósági nyilvántartások bevezetésével vagy megerősítésével, a bűnüldözési intézkedések számára elegendő forrás biztosításával és a tagállamok közötti, valamint az érintett harmadik országokkal folytatott együttműködés javításával kezdődik;

19.  kijelenti, hogy az ügynökség éves jelentése fontos szerepet játszhat az átláthatósággal, az elszámoltathatósággal és a feddhetetlenséggel kapcsolatos szabályok betartásában; felhívja az ügynökséget, hogy éves jelentésében szerepeltessen állandó fejezetet ezekről az elemekről;

20.  tudomásul veszi, hogy szinergiák teremtése, illetve költséghatékonyság elérése végett az ügynökségnek közös, számvitelért felelős tisztviselője van az Európai Értékpapír-piaci Hatósággal, illetve bizonyos tevékenységeket megoszt az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontjával;

21.  megjegyzi, hogy bár az ügynökség 2005-ben kezdte meg működését, működésének alapja mind a mai napig a fogadó tagállammal folytatott levelezés és eszmecsere, mert az ügynökség és a fogadó tagállam nem írt alá átfogó székhely-megállapodást; elismeri, hogy a fogadó tagállam kormánya nemrégiben nem hivatalos tárgyalásokat kezdeményezett az ügynökséggel ebben a kérdésben; felhívja az ügynökséget és a fogadó tagállamot, hogy haladéktalanul orvosolják ezt a kérdést, és tájékoztassák a mentesítésért felelős hatóságot a tárgyalások előrehaladásáról;

22.  sajnálja, hogy az ügynökség két helyszínen végzi tevékenységét, ami többletköltségeket okoz a számára, ugyanakkor az európai adófizetők pénzének pazarlását jelenti; kéri e kérdés megoldását annak érdekében, hogy helyreálljon az adófizetők pénzén teremtendő érték és a működési hatékonyság, elkerülve egyúttal az utaztatás vagy a többletadminisztráció miatt „kárba veszett” munkaórák okozta szükségtelen közvetett költségeket is;

23.  emlékeztet az ügynökség szerepére az európai vasúti rendszerek biztonságának és átjárhatóságának biztosítása terén; üdvözli az ügynökség által az ERTMS (európai vasúti forgalomirányítási rendszer) kifejlesztésének, tesztelésének és megvalósításának nyomon követése, valamint az egyes ERTMS projektek értékelése során játszott szerepet; továbbá emlékeztet arra is, hogy az ügynökség szerepe (pl. a járműengedélyre és a biztonsági tanúsítványra vonatkozó egyablakos ügyintézés) és hatáskörei jelenleg felülvizsgálat tárgyát képezik a negyedik vasúti csomag keretében; hangsúlyozza, hogy kötelességei bővülésével az ügynökségnek meg kell adni a szükséges pénzügyi, anyagi és emberi erőforrásokat új feladatainak eredményes és hatékony végrehajtásához; aggodalommal mutat rá az ellentmondásra aközött, hogy a nemrég elfogadott jogszabály kiterjeszti az ügynökség megbízatását, ám az ügynökségre vonatkozó költségvetés csökken a 2014–2020-as többéves pénzügyi keret során;

24.  ösztönzi az ügynökséget a tagállamokkal annak érdekében folytatott együttműködésre, hogy az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) közlekedési programjának keretében több és jobb minőségű vasúti projekt – különösen ERTMS projektek – valósuljon meg; emlékeztet az Európai Parlamentnek a költségvetési eljárás során képviselt álláspontjára a CEF-től az Európai Stratégiai Beruházási Alaphoz áthelyezett összegek maradéktalan pótlásáról;

o
o   o

25.  a mentesítő határozatot kísérő, több területet érintő egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2016. április 28-i állásfoglalására(2).

(1) Az Európai Unió Vasúti Ügynökségéről és a 881/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat, COM(2013)0027, 2013.1.30.
(2) Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0159.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat