Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/2165(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0120/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0120/2016

Viták :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Szavazatok :

PV 28/04/2016 - 4.50
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0186

Elfogadott szövegek
PDF 358kWORD 96k
2016. április 28., Csütörtök - Brüsszel Végleges kiadás
2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért
P8_TA(2016)0186A8-0120/2016
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2016. április 28-i határozata az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2015/2165(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2014-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az alapítvány válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel az alapítványnak a 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozó felelőssége alóli mentesítéséről szóló, 2016. február 12-i tanácsi ajánlásra (05584/2016 – C8-0063/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért létrehozásáról szóló, 1975. május 26-i 1365/75/EGK tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 16. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(5),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A8-0120/2016),

1.  mentesítést ad az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért igazgatója számára az alapítvány 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL C 409., 2015.12.9., 307. o.
(2) HL C 409., 2015.12.9., 307. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 139., 1975.5.30., 1. o.
(5) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(6) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2. Európai Parlament 2016. április 28-i határozata az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2014-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról (2015/2165(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2014-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az alapítvány válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel az alapítványnak a 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozó felelőssége alóli mentesítéséről szóló, 2016. február 12-i tanácsi ajánlásra (05584/2016 – C8-0063/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért létrehozásáról szóló, 1975. május 26-i 1365/75/EGK tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 16. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(5),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A8-0120/2016),

1.  megállapítja, hogy az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért végleges éves beszámolója megegyezik a számvevőszéki jelentés mellékletében szereplővel;

2.  jóváhagyja az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2014-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 409., 2015.12.9., 307. o.
(2) HL C 409., 2015.12.9., 307. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 139., 1975.5.30., 1. o.
(5) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(6) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


3. Európai Parlament 2016. április 28-i állásfoglalása az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2015/2165(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A8-0120/2016),

A.  mivel a pénzügyi kimutatások szerint az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (az „alapítvány”) 2014-es pénzügyi évre vonatkozó végleges költségvetése 20 774 000 EUR volt, ami 2013-hoz képest 0,73 %-os növekedést jelent;

B.  mivel a Számvevőszék az alapítvány 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról készített jelentésében („a számvevőszéki jelentés”) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az alapítvány éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

A 2013. évi mentesítés nyomon követése

1.  üdvözli az alapítvány által a fizikai leltározással és a tárgyi eszközök nyilvántartásával kapcsolatban felvetett számvevőszéki aggályokra válaszul hozott korrekciós intézkedéseket;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

2.  megállapítja, hogy az alapítvány 2014-es pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítéseinek eredményeként a költségvetés végrehajtási aránya 99,66 %-os, a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya pedig 79,80 %-os volt; elégedetten állapítja meg, hogy a lekötött előirányzatok általános magas szintje azt jelezte, hogy a kötelezettségvállalások időben megtörténtek;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

3.  megállapítja, hogy a lekötött előirányzatok 2015-re való átvitele 53,7 % volt a III. cím (operatív kiadások) esetében; tudomásul veszi, hogy ezek az átvitelek elsősorban többéves projektekhez kapcsolódnak, amelyekkel kapcsolatban a menetrend szerint tevékenységeket és kifizetéseket hajtottak végre, valamint egy olyan egyéves projekthez, amelynek végrehajtását 2014-re előre hozták, azonban a kapcsolódó kifizetések csak 2015-ben esedékesek;

4.  tudomásul veszi, hogy a projektek többéves jellegének és az évenkéntiség költségvetési elvének összeegyeztetése érdekében az alapítvány minden év elején beszámol a Számvevőszéknek a tervezett átvitelek összegéről; megjegyzi, hogy ez a jelentéstétel lehetővé teszi a Számvevőszék számára, hogy elkülönítse a többéves projektekhez kapcsolódó elkerülhetetlen átviteleket a költségvetés tervezésével vagy végrehajtásával kapcsolatos hiányosságokra utaló átvitelektől;

Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások

5.  üdvözli a 2014-ben elfogadott és megvalósított, kiválasztási és a felvételi folyamat lebonyolítására szolgáló új internetes alkalmazás bevezetését; megjegyzi, hogy az alkalmazás lehetővé fogja tenni a legtöbb, korábban több elektronikus és papíralapú rendszer segítségével kezelt folyamat egyetlen munkafolyamat keretében való megszervezését, ami potenciális időmegtakarítást jelent;

6.  megállapítja, hogy az alapítvány először 2014 decemberében végzett munkaügyi átvilágítást az ügynökségek számára elfogadott közös módszertan alkalmazásával; megállapítja továbbá, hogy az átvilágítás szerint az alapítvány személyzetének 72,81 %-a lát el operatív feladatokat, 15,54 % végez adminisztratív támogatási és koordinációs feladatokat, továbbá 11,65 % rendelkezik semleges feladatkörrel;

Az összeférhetetlenség megelőzése, kezelése és az átláthatóság

7.  aggodalommal állapítja meg, hogy az alapítvány igazgatótanácsi tagjainak csak körülbelül fele esetében érhető el nyilvánosan önéletrajz és érdekeltségi nyilatkozat az alapítvány honlapján; tudomásul veszi, hogy az alapítványnak nem áll rendelkezésére olyan jogi eszköz, amellyel kikényszeríthetné e dokumentumok benyújtását; sürgeti az alapítvány igazgatótanácsának tagjait, hogy az átláthatóság növelése érdekében ezeket a dokumentumokat késedelem nélkül nyújtsák be;

8.  felhívja azokat az uniós intézményeket és ügynökségeket, amelyek magatartási kódexet vezettek be – így a Parlamentet is –, hogy erősítsék meg végrehajtási intézkedéseiket, például a pénzügyi érdekeltségekre vonatkozó nyilatkozatok ellenőrzését;

9.  ösztönzi az alapítványt, hogy a folyamatban lévő figyelemfelkeltő tevékenységekkel párhuzamosan a tisztviselők körében hívják fel jobban a figyelmet az összeférhetetlenségi politikára, és foglalják bele kötelezően megvitatandó elemként a feddhetetlenséget és az átláthatóságot a felvételi eljárásokba és a teljesítményértékelésekbe;

Belső kontrollrendszerek

10.  megállapítja, hogy miután 2013-ban prioritássá vált az alapítvány belsőkontroll-standardjainak továbbfejlesztése, a belső ellenőrzési koordinátor éves munkatervében a személyzeti allokációval és mobilitással, a folyamatokkal és eljárásokkal, valamint az alapítvány belsőkontroll-rendszerével kapcsolatos belsőkontroll-standardokra összpontosított; megállapítja továbbá, hogy az alapítvány belsőkontroll-bizottsága önértékelést végzett a belső kontroll gyengeségeiről; tudomásul veszi, hogy az értékelés arra a következtetésre jutott, hogy növelni kell a belsőkontroll-rendszerrel kapcsolatos tájékozottságot a vezetők körében; tudomásul veszi, hogy a belsőkontroll-bizottság úgy döntött, hogy az egyes kiválasztott belsőkontroll-rendszerekről szemináriumokat tervez és tart;

Belső ellenőrzés

11.  megállapítja, hogy az alapítványnak a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálatával (IAS) való kapcsolata tekintetében a fő tevékenység 2014-ben az IAS által 2013-ban végzett, az ügyfélkapcsolatokra és az érdekelt felekkel fenntartott kapcsolatok kezelésére vonatkozó ellenőrzés három ajánlásának nyomon követése volt; tudomásul veszi, hogy a három ajánlásra vonatkozóan az IAS-szal megállapodott ütemtervet 2014-ben végrehajtották, továbbá számos dokumentumot az IAS rendelkezésére bocsátottak; tudomásul veszi, hogy az alapítvány által végrehajtott korrekciós intézkedések készen álltak az IAS általi év végi felülvizsgálatra, és azokat az IAS-hoz felülvizsgálatra benyújtották;

Egyéb megjegyzések

12.  tudomásul veszi a számvevőszéki jelentésből, hogy a személyzeti szabályzatnak a 723/2004/EK, Euratom tanácsi rendelet(1) általi, 2004. évi módosítását követően a szabályzat rendelkezett a 2004. május 1-je előtt felvett tisztviselők jövőbeni díjazásáról, ami nem lehet kevesebb, mint amennyi a korábbi személyzeti szabályzat szerint lett volna; megjegyzi, hogy a Számvevőszék ellenőrzése során megállapította, hogy a 78 akkor foglalkoztatott tisztviselő közül 20 esetében ez a 2005–2014 közötti időszakban 128 735 EUR alulfizetéshez vezetett; tudomásul veszi, hogy az alapítvány bérszámfejtése a Bizottság Elszámolási Hivatalához van kiszervezve; megállapítja, hogy az alapítvány megtette a kérdés orvoslásához szükséges intézkedéseket;

13.  megállapítja, hogy bár az alapítvány működését 1975-ben kezdte meg, 2014 folyamán nem írtak alá átfogó székhely-megállapodást az alapítvány és a fogadó tagállam között; elégedetten állapítja meg, hogy a fogadó tagállammal 2014 februárjában megindult tárgyalások befejeződtek, és hogy az alapítvány székhely-megállapodását 2015. november 10-én aláírták; megjegyzi, hogy ez a megállapodás várhatóan előmozdítja az átláthatóságot az alapítvány és személyzete működési feltételei tekintetében;

14.  üdvözli az alapítvány négyéves munkaprogramjának sikeres végrehajtását; nagyra értékeli a három európai felmérés (az életminőségről szóló európai felmérés, a munkakörülményekről szóló európai felmérés és az európai vállalati felmérés) során végzett értékes munkát; tudomásul veszi, hogy az alapítvány kutatási tevékenységét továbbra is az ifjúsági munkanélküliségre és a társadalmi kohézióra összpontosította; nagyra becsüli hozzájárulását a válság munka- és életkörülményekre gyakorolt hatásainak értékeléséhez;

15.  üdvözli a három kulcsfontosságú jelentés elkészültét: „Pszichoszociális kockázatok Európában”, „Munkavállalói mobilitás az EU-ban: a legújabb trendek és szakpolitikák”, illetve „Társadalmi kohézió és jólét az EU-ban”;

16.  értékeli az alapítvány által végzett kutatást és az értékes összehasonlító információkat, és megállapítja ezek kiemelt fontosságát a szociális és munkaügyi politikákról folyó, bizonyítékokon alapuló megbeszélések biztosításában; kiemeli az alapítvány és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság között zajló együttműködés különös jelentőségét;

17.  tudomásul veszi, hogy az alapítvány továbbra is alapvető módon járul hozzá a szakpolitika kialakításához, és hogy szakmai tapasztalata a kulcsfontosságú uniós szakpolitikai dokumentumok elkészítésében továbbra is jelentős; üdvözli, hogy a fő eredményességi mutatók szerint az alapítvány kutatási tevékenysége jól ismert, és annak tudományos jelentőségét elismerik;

o
o   o

18.  A mentesítő határozatot kísérő, több területet érintő egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2016. április 28-i állásfoglalására(2).

(1) A Tanács 723/2004/EK, Euratom rendelete (2004. március 22.) az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatának, valamint az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeinek módosításáról (HL L 124., 2004.4.27., 1. o.).
(2) Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0159.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat