Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/2172(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0099/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0099/2016

Viták :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Szavazatok :

PV 28/04/2016 - 4.51
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0187

Elfogadott szövegek
PDF 482kWORD 100k
2016. április 28., Csütörtök - Brüsszel Végleges kiadás
2014. évi mentesítés: Az Európai Unió Igazságügyi Együttműködési Egysége (Eurojust)
P8_TA(2016)0187A8-0099/2016
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2016. április 28-i határozata az Eurojust 2014-es pénzügyi évről szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2015/2172(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Eurojust 2014-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Eurojust2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az Eurojust válaszával(1) együtt,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel az Európai Igazságügyi Együttműködési Egység 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozó felelőssége alóli mentesítéséről szóló, 2016. február 12-i tanácsi ajánlásra (05584/2016 – C8-0070/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel a bűnözés súlyos formái elleni fokozott küzdelem céljából az Eurojust létrehozásáról szóló, 2002. február 28-i 2002/187/IB tanácsi határozatra(4), és különösen annak 36. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(5),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0099/2016),

1.  mentesítést ad az Eurojust adminisztratív igazgatója számára az Eurojust 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Eurojust adminisztratív igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL C 409., 2015.12.9., 315. o.
(2) HL C 409., 2015.12.9., 315. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 63., 2002.3.6., 1. o.
(5) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(6) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2. Az Európai Parlament 2016. április 28-i határozata az Eurojust 2014-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról (2015/2172(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Eurojust 2014-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Eurojust 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az Eurojust válaszával(1) együtt,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel az Európai Igazságügyi Együttműködési Egység 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozó felelőssége alóli mentesítéséről szóló, 2016. február 12-i tanácsi ajánlásra (05584/2016 – C8-0070/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel a bűnözés súlyos formái elleni fokozott küzdelem céljából az Eurojust létrehozásáról szóló, 2002. február 28-i 2002/187/IB tanácsi határozatra(4), és különösen annak 36. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(5),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0099/2016),

1.  megállapítja, hogy az Eurojust végleges éves beszámolója megegyezik a számvevőszéki jelentés mellékletében szereplővel;

2.  jóváhagyja az Eurojust 2014-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Eurojust adminisztratív igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 409., 2015.12.9., 315. o.
(2) HL C 409., 2015.12.9., 315. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 63., 2002.3.6., 1. o.
(5) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(6) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


3. Az Európai Parlament 2016. április 28-i állásfoglalása az Eurojust 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2015/2172(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Eurojust 2014-es pénzügyi évről szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0099/2016),

A.  mivel – pénzügyi kimutatásai szerint – az Eurojust 2014-es pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 33 667 239 EUR volt, ami 2013-hoz képest 4,04 %-os növekedést jelent, mivel az Eurojust költségvetése teljes egészében az uniós költségvetésből származik;

B.  mivel a Számvevőszék az Eurojust 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról készített jelentésében (a továbbiakban: a számvevőszéki jelentés) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az Eurojust éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

A 2013. évi mentesítés nyomon követése

1.  tudomásul veszi az Eurojusttól, hogy

   testülete 2015 júniusában elfogadta a vezetőség összeférhetetlenségi nyilatkozatainak mintáját;
   a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (a továbbiakban: IAS) lezárta a 2013. pénzügyi év egy „nagyon fontos” minősítésű, végrehajtandó eljárását;
   2015 októberében ismertette a vezetőséggel az összeférhetetlenségek megelőzésére és kezelésére vonatkozó iránymutatásait, amelyeket a vezetőség 2016. januári ülésén elfogadott;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

2.  megelégedéssel nyugtázza, hogy a 2014-es pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések nyomán a költségvetés végrehajtási aránya 99,82 %-os volt, ami a 2013-as adathoz képest 0,21 %-os emelkedés; megállapítja, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 87,31 %-os volt, ami 2013-as adathoz képest 2,34 %-os csökkenést jelent;

3.  tudomásul veszi az Eurojust tájékoztatását, amely szerint a 2015-ös költségvetésében csökkentette a költségvetési sorok számát, hogy csökkentse a költségvetési tervezés és végrehajtás hiányosságait; tudomásul veszi továbbá, hogy ez az eljárás a 2016-os és 2017-es költségvetések esetében is folytatódni fog;

4.  aggodalommal állapítja meg a számvevőszéki jelentés alapján, hogy a bérkiigazítás és a korrekciós együttható növekedésének pénzügyi hatása nem szerepelt a 2014. évi eredeti költségvetésben; sajnálattal állapítja meg, hogy a bérköltségvetés e mintegy 1 800 000 eurós hiánya bizonyos átmeneti megszorításokkal járt az operatív kiadások terén, és az év végén jelentős átcsoportosításokat tett szükségessé az az igazgatási és az operatív költségvetési sorokból; tudomásul veszi, hogy a hiányt részben ellensúlyozta egy költségvetési módosítás , amely pótlólagos 1 200 000 eurót juttatott az Eurojust számára, és kötelezettségvállalások történtek a tervezett projektek végrehajtásának folytatására;

5.  tudomásul veszi, hogy az Eurojust saját költségvetéséből támogatást nyújt a közös nyomozócsoportok számára; tudomásul veszi továbbá, hogy év végéig csak 32,8% került kifizetésre, aminek fő oka az, hogy a költségvetés végrehajtása a kedvezményezettektől és azok benyújtott költségtérítési kérelmeitől függ, ami veszélyeztette a költségvetés végrehajtását; kéri az Eurojustot, hogy hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a probléma megoldásának érdekében tett lépésekről, és nyújtson megfelelőbb iránymutatást a kedvezményezetteknek;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

6.  a számvevőszéki jelentés alapján tudomásul veszi, hogy a hatóság lekötött előirányzatainak aránya összesen 99% volt; megállapítja, hogy a III. cím alatti átvitelek szintje 35 %-os volt, ami 2013-hoz képest 2 %-os növekedést jelent; megállapítja, hogy az átvitelek magas szintjének fő oka főként az év során jellemző átmeneti költségvetési hiány volt, amikor kötelezettségvállalásra csak az év utolsó felében volt lehetőség, valamint a 2014 utolsó hónapjaiban elindított „közös nyomozócsoportok” projektjeinek támogatása, ahol kifizetések 2015-ig nem voltak esedékesek.;

7.  üdvözli a tényt, hogy az Eurojust ki fogja értékelni a differenciált előirányzatok alkalmazását operatív tevékenységei finanszírozásának biztosítása érdekében; megjegyzi továbbá, hogy ezt a kezdeményezést a Jogérvényesülési és Fogyasztópolitikai Főigazgatósággal és a Költségvetési Főigazgatósággal konzultálva végzi; felhívja az Eurojustot, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak a kezdeményezés és a megtett intézkedések eredményeiről;

Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások

8.  tudomásul veszi az Eurojust erőfeszítéseit egy átfogóbb közbeszerzési terv elkészítésére, és sürgeti arra, hogy tegye közzé az odaítélt szerződések teljes listáját;

9.  üdvözli az Eurojust szervezeti felépítésének, tagjainak és adminisztratív egységeinek részletes bemutatását, valamint a hivatali magatartásra vonatkozó szabályzatának honlapján való közzétételét;

Az összeférhetetlenség megelőzése, kezelése és az átláthatóság

10.  emlékezteti az Eurojustot, hogy a 2014. január 1-jén hatályba lépett személyzeti szabályzat 22c. cikkével összhangban kötelező erejű belső szabályokat kell elfogadnia a visszaélést bejelentő személyek védelmével kapcsolatban;

11.  kéri az Eurojustot, hogy bocsássa a mentesítésért felelős hatóság rendelkezésére a feltárt összeférhetetlenségi esetek dokumentációját, valamint dolgozzon ki szigorú és egyértelmű szabályokat az ún. forgóajtó-jelenséggel szemben;

Belső kontrollrendszerek

12.  Az Eurojust tájékoztatása alapján tudomásul veszi, hogy a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (a továbbiakban: IAS) 2014-ben kockázatértékeléseket végzett, amelyek eredményeit az IAS felhasználta a 2014–2016-os stratégiai belső ellenőrzési tervének kidolgozásakor, továbbá az Eurojust is, az adminisztratív folyamatok további javítási lehetőségeinek feltárása érdekében; tudomásul veszi az Eurojust által az etikai és szervezeti értékekre, valamint a kockázatkezelési folyamatra vonatkozó belsőkontroll-standardok végrehajtására tett lépéseket;

Belső ellenőrzés

13.  tudomásul veszi az Eurojust közlését, amely szerint az IAS 2014-ben nem fogalmazott meg kritikus ajánlásokat; megjegyzi továbbá, hogy az IAS 2015 első negyedévében „kiváló” ajánlást adott közre a 2013-as évről; várakozással néz a felülvizsgálat eredményei elé, és kéri az Eurojustot, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az eredményekről;

Egyéb megjegyzések

14.  tudomásul veszi az Eurojust közlését, miszerint a Számvevőszék által 2011-ben feltárt problémát az adminisztratív igazgató és az Eurojust testülete hatásköreinek átfedéséről a jogalkotó hatóság csak az új Eurojus-rendeletre irányuló jogalkotási eljárás(1) révén oldhatja meg; úgy véli, hogy ezt jövőbeli rendeletet a PIF irányelvvel(2) és az Európai Ügyészségről szóló rendelettel(3) összhangban kell elfogadni; sürgeti a jogalkotó hatóságot, hogy valósítsa meg az új jogszabályokra irányuló e javaslatokban foglalt reformokat;

15.  tudomásul veszi az Eurojust közlését, miszerint 2014-ben a szervezeti struktúra felülvizsgálata nyomán indított projektek felfüggesztése mellett döntött; megjegyzi, hogy az új Eurojust rendelet révén érdemes volna kezelni azokat az irányítási problémákat, amelyek a múltban a két projekt indításához vezettek;

16.  üdvözli a 2014-ben kidolgozott éves tanulási tervet, amely a személyzet szakmai igényeihez szabott, valamint annak a kompetenciakeretnek a létrehozását, amelynek célja az Eurojust alapvető feladataival és vezetői igényeivel kapcsolatos kompetenciák meghatározása; megjegyzi, hogy a kompetenciakeret tervének kidolgozása 2014-ben előrehaladt, annak befejezését és eljuttatását a személyzet számára 2015-re tervezték; sürgeti az Eurojustot, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a kompetenciakeret végrehajtásának állásáról;

17.  felhívja azokat az uniós intézményeket és ügynökségeket, amelyek magatartási kódexet vezettek be – így az Európai Parlamentet is –, hogy erősítsék meg végrehajtási intézkedéseiket, például a pénzügyi érdekeltségekre vonatkozó nyilatkozatok ellenőrzését;

18.  felhívja az Eurojustot, hogy javítsa az Unió pénzügyi érdekeinek védelmére irányuló eljárásait és gyakorlatait, és tevőlegesen járuljon hozzá egy eredményorientált mentesítési folyamathoz;

19.  emlékeztet arra, hogy az Eurojust megerősítéséről szóló határozat 41a. cikke(4) szerint 2014. június 4. előtt az Eurojust testületének megbízást kellett adnia független külső értékelés végzésére, amely a határozat végrehajtását és az Eurojust tevékenységét vizsgálja; üdvözli a végső jelentés(5) közzétételét, és tudomásul veszi nyolc stratégiai ajánlását;

20.  véleménye szerint további lépésekre van szükség mind a lobbisták, gyakorlataik és befolyásuk politikai szerepével kapcsolatos etikai kérdések kezelésére, mind a feddhetetlenség védelmének előmozdítására a lobbitevékenység átláthatósági szintjének emelése érdekében; javasolja egy valamennyi európai uniós intézményre vonatkozó közös szabályzat kidolgozását az intézményeken belüli lobbitevékenység folytatásáról;

o
o   o

21.  A mentesítő határozatot kísérő, több területet érintő egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2016. április 28-i állásfoglalására(6).

(1) Az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködés Ügynökségének (Eurojust) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (COM(2013)0535 végleges, 2013/0256(COD)), 2013.07.17.
(2) Az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat (COM(2012)0363 végleges, 2012/0193(COD)), 2012.07.11.
(3) Az Európai Ügyészség létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslat (COM(2013)0534 végleges, 2013/0255(APP)), 2013.07.17.
(4) Az Eurojust megerősítéséről és az Eurojust létrehozásáról a bűnözés súlyos formái elleni fokozott küzdelem céljából szóló 2002/187/IB határozat módosításáról szóló, 2008. december 16-i 2009/426/IB tanácsi határozat (HL L 138., 2009.6.4., 14. o.).
(5) http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/Eurojust-framework/ejlegalframework/Evaluation%20of%20the%20implementation%20of%20the%20Eurojust%20Council%20Decision%20-%20Final%20Report/Evaluation%20of%20the%20implementation%20of%20the%20Eurojust%20Council%20Decision%20-%20Final%20Report.pdf
(6) Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0159.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat