Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Вторник, 2 февруари 2016 г. - Страсбург
 Кодекс на Съюза за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) ***I
 Приемане на изменението на Протокола от 1998 г. към Конвенцията от 1979 г. за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния с тежки метали ***
 Конвенция за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния от 1979 г. ***
 Споразумение за сътрудничество между Евроюст и Украйна *
 Споразумение за сътрудничество между Евроюст и Черна гора *
 Искане за снемане на имунитета на Роберт Ярослав Ивашкевич
 Искане за снемане на имунитетa на Роберт Ярослав Ивашкевич
 Искане за снемане на имунитета на Флориан Филипо
 Създаване на европейска платформа с цел да се засили сътрудничеството за предотвратяване и възпиране на недекларирания труд ***I
 Средносрочен преглед на стратегията на ЕС за биологичното разнообразие
Текстове (156 kb)
Правна информация - Политика за поверителност