Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Tirsdag den 2. februar 2016 - Strasbourg
 En EU-kodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks) ***I
 Ændringerne til protokollen fra 1998 om tungmetaller til konventionen fra 1979 om grænseoverskridende luftforurening over store afstande ***
 Ændringerne til 1998-protokollen til 1979-konventionen om grænseoverskridende luftforurening over store afstande angående persistente organiske miljøgifte ***
 Samarbejdsaftalen mellem Eurojust og Ukraine *
 Samarbejdsaftalen mellem Eurojust og Montenegro *
 Anmodning om ophævelse af Robert Jarosław Iwaszkiewicz' immunitet
 Anmodning om ophævelse af Robert Jarosław Iwaszkiewicz' parlamentariske immunitet
 Anmodning om ophævelse af Florian Philippots parlamentariske immunitet
 En europæisk platform for forbedring af samarbejdet i forbindelse med forebyggelse af og afskrækkelse fra sort arbejde ***I
 Midtvejsrevision af EU's biodiversitetsstrategi
Tekster (91 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik