Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2016 - Στρασβούργο
 Καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν) ***I
 Τροποποιήσεις του πρωτοκόλλου για τα βαρέα μέταλλα του 1998 της Σύμβασης του 1979 για τη διαμεθοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση σε μεγάλες αποστάσεις ***
 Τροποποιήσεις του πρωτοκόλλου για τους έμμονους οργανικούς ρύπους του 1998 στη Σύμβαση του 1979 για τη διασυνοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση μεγάλης απόστασης ***
 Συμφωνία συνεργασίας της Eurojust και της Ουκρανίας *
 Συμφωνία συνεργασίας της Eurojust και του Μαυροβουνίου *
 Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Robert Jarosław Iwaszkiewicz
 Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Robert Jarosław Iwaszkiewicz
 Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Florian Philippot
 Δημιουργία ευρωπαϊκής πλατφόρμας με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας για την πρόληψη και την αποτροπή της αδήλωτης εργασίας ***I
 Ενδιάμεση αναθεώρηση της Στρατηγικής της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα
Κείμενα (157 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου