Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Teisipäev, 2. veebruar 2016 - Strasbourg
 Isikute üle piiri liikumist reguleerivad eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad) ***I
 1979. aasta piiriülese õhusaaste kauglevi konventsiooni 1998. aasta raskmetallide protokolli muudatused ***
 1979. aasta piiriülese õhusaaste kauglevi konventsiooni 1998. aasta püsivate orgaaniliste saasteainete protokolli muudatused ***
 Eurojusti ja Ukraina vaheline koostööleping *
 Eurojusti ja Montenegro vaheline koostööleping *
 Robert Jarosław Iwaszkiewiczi puutumatuse äravõtmise taotlus
 Robert Jarosław Iwaszkiewiczi puutumatuse äravõtmise taotlus
 Florian Philippotʼ puutumatuse äravõtmise taotlus
 Deklareerimata töö ennetamise ja tõkestamise alast koostööd edendava Euroopa platvormi loomine ***I
 ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegia vahehinnang
Tekstid (93 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika