Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Tiistai 2. helmikuuta 2016 - Strasbourg
 Henkilöiden liikkumista rajojen yli koskeva unionin säännöstö (Schengenin rajasäännöstö) ***I
 Valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen liittyvään raskasmetalleja koskevaan vuoden 1998 pöytäkirjaan tehdyt muutokset ***
 Valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen liittyvään pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevaan vuoden 1998 pöytäkirjaan tehdyt muutokset ***
 Eurojustin ja Ukrainan välistä yhteistyötä koskeva sopimus *
 Eurojustin ja Montenegron välistä yhteistyötä koskeva sopimus *
 Robert Jarosław Iwaszkiewiczin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 Robert Jarosław Iwaszkiewiczin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 Florian Philippot’n koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 Pimeän työn ehkäisemiseksi ja torjumiseksi tehtävän yhteistyön edistämistä käsittelevän eurooppalaisen foorumin perustaminen ***I
 Biologista monimuotoisuutta koskevan EU:n strategian väliarviointi
Tekstit (97 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö