Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Wtorek, 2 lutego 2016 r. - Strasburg
 Zasady regulujące przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) ***I
 Zmiany do Protokołu z 1998 r. do Konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości dotyczącego metali ciężkich ***
 Zmiany do Protokołu z 1998 r. do Konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych ***
 Porozumienie o współpracy między Eurojustem a Ukrainą *
 Porozumienie o współpracy między Eurojustem a Czarnogórą *
 Wniosek o uchylenie immunitetu Roberta Jarosława Iwaszkiewicza
 Wniosek o uchylenie immunitetu Roberta Jarosława Iwaszkiewicza
 Wniosek o uchylenie immunitetu Floriana Philippota
 Utworzenie europejskiej platformy na rzecz usprawnienia współpracy w zakresie zapobiegania pracy nierejestrowanej i zniechęcania do niej ***I
 Śródokresowy przegląd unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej
Teksty (98 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności