Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Tisdagen den 2 februari 2016 - Strasbourg
 Unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (kodifiering) ***I
 Ändringarna av 1998 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar avseende tungmetaller ***
 Ändringarna av 1998 års protokoll om långlivade organiska föroreningar till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar ***
 Avtalet om samarbete mellan Eurojust och Ukraina *
 Avtalet om samarbete mellan Eurojust och Montenegro *
 Begäran om upphävande av Robert Jarosław Iwaszkiewiczs immunitet
 Begäran om upphävande av Robert Jarosław Iwaszkiewicz immunitet
 Begäran om upphävande av Florian Philippots immunitet
 Inrättande av ett europeiskt forum för att förbättra samarbetet när det gäller att förebygga och motverka odeklarerat arbete ***I
 Halvtidsöversyn av EU:s strategi för biologisk mångfald
Texter (95 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy