Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Сряда, 3 февруари 2016 г. - Страсбург
 Споразумение за асоцииране между ЕС и Молдова: защитна клауза и механизъм за недопускане на заобикалянето на мерки***I
 Споразумение за асоцииране между ЕС и Грузия: механизъм за недопускане на заобикалянето на мерки ***I
 Ратифициране на Маракешкия договор във основа на получена петиция, по-конкретно петиция 924/2011
 Продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя FG72
 Продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87708 × MON 89788
 Продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87705 × MON 89788
 Препоръки към Европейската комисия във връзка с преговорите относно Споразумението по търговията с услуги
 Нова стратегия за равенство между половете и правата на жените за периода след 2015 г.
Текстове (199 kb)
Правна информация - Политика за поверителност