Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Onsdagen den 3 februari 2016 - Strasbourg
 Associeringsavtalet mellan EU och Moldavien: skyddsklausulen och mekanismen för att motverka kringgående för det tillfälliga upphävandet av tullförmåner ***I
 Associeringsavtalet mellan EU och Georgien: mekanismen för att motverka kringgående för det tillfälliga upphävandet av tullförmåner ***I
 Ratificeringen av Marrakechfördraget, på grundval av inkomna framställningar, särskilt framställning nr 924/2011
 Produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan FG72
 Produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan MON 87708 × MON 89788
 Produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan MON 87705 x MON 89788
 Förhandlingarna om avtalet om handel med tjänster (TiSA)
 Ny strategi för jämställdhet och kvinnors rättigheter efter 2015
Texter (120 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy