Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Czwartek, 4 lutego 2016 r. - Strasburg
 Sytuacja w zakresie praw człowieka na Krymie, w szczególności sytuacja Tatarów krymskich
 Bahrajn: sprawa Mohammeda Ramadana
 Sprawa zaginionych wydawców książek w Hongkongu
 Sprawozdanie z postępów Serbii w 2015 r.
 Proces integracji Kosowa z Unią Europejską
 Sytuacja w Libii
 Regiony wyspiarskie
 Rola władz lokalnych i regionalnych w europejskich funduszach strukturalnych i inwestycyjnych
 Systematyczne masowe mordy ISIS na mniejszościach religijnych
Teksty (199 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności