Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Čtvrtek, 25. února 2016 - BruselKonečné znění
 Zmocnění Rakouska k podepsání a ratifikaci Haagské úmluvy ze dne 15. listopadu 1965 a zmocnění Malty k přistoupení k této úmluvě ***
 Dohoda EU-San Marino o automatické výměně informací o finančních účtech *
 Přistoupení Chorvatska k Úmluvě o ochraně finančních zájmů Unie *
 Evropská síť služeb zaměstnanosti, přístup pracovníků ke službám mobility a další integrace trhů práce ***I
 Zavedení mimořádných autonomních obchodních opatření pro Tunisko ***I
 Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost Belgie – EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass
 Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2016
 Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2016
 Správa jednotného trhu v rámci evropského semestru na rok 2016
 Zahájení jednání o dohodě o volném obchodu mezi EU a Tuniskem
 Činnost evropské veřejné ochránkyně práv v roce 2014
 Výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2014
 Zahájení jednání o dohodě o volném obchodu s Austrálií a Novým Zélandem
 Zavedení kompatibilních systémů registrace zvířat v zájmovém chovu ve všech členských státech
 Humanitární situace v Jemenu
Texty
Konečné znění (333 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí