Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Neljapäev, 25. veebruar 2016 - Brüssel
 Volituste andmine Austriale 15. novembri 1965. aasta Haagi konventsiooni allkirjastamiseks ja ratifitseerimiseks ning Maltale sellega ühinemiseks ***
 ELi ja San Marino vaheline leping finantskontosid käsitleva automaatse teabevahetuse kohta *
 Horvaatia ühinemine liidu finantshuvide kaitse konventsiooniga *
 Euroopa tööturuasutuste võrgustik, töötajate juurdepääs liikuvusteenustele ja tööturgude edasine integratsioon ***I
 Erakorraliste autonoomsete kaubandusmeetmete kehtestamine Tuneesia Vabariigile ***I
 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine - taotlus EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass
 Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2016. aasta majanduskasvu analüüs
 Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2016. aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive- ja sotsiaalaspektid
 Ühtse turu juhtimine 2016. aasta Euroopa poolaasta raames
 ELi ja Tuneesia vahelise vabakaubanduslepingu läbirääkimiste alustamine
 Euroopa Ombudsmani 2014. aasta tegevus
 Euroopa Keskpanga 2014. aasta aruanne
 Vabakaubanduslepingu alaste läbirääkimiste alustamine Austraalia ja Uus-Meremaaga
 Lemmikloomade registreerimise ühilduvate süsteemide kasutuselevõtt kõigis liikmesriikides
 Humanitaarolukord Jeemenis
Tekstid (303 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika