Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Donderdag 25 februari 2016 - Brussel
 Machtiging van Oostenrijk tot het ondertekenen en bekrachtigen van, en Malta tot het het toetreden tot, het Verdrag van 's-Gravenhage van 15 november 1965 ***
 Overeenkomst tussen de EG en San Marino betreffende de automatische uitwisseling van inlichtingen over financiële rekeningen *
 Toetreding van Kroatië tot de Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Unie *
 Europees netwerk van diensten voor arbeidsvoorziening, toegang van werknemers tot mobiliteitsdiensten en verdere integratie van de arbeidsmarkten ***I
 Invoering van urgente autonome handelsmaatregelen ten gunste van Tunesië ***I
 Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2015/007 BE/Henegouwen-Namen glas
 Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2016
 Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2016
 Governance van de interne markt binnen het Europees semester 2016
 Opening van de onderhandelingen over een vrijhandelsovereenkomst EU-Tunesië
 Werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2014
 Jaarverslag 2014 van de Europese Centrale Bank
 Opening van onderhandelingen over vrijhandelsovereenkomsten met Australië en Nieuw-Zeeland
 Invoering van compatibele systemen voor de registratie van gezelschapsdieren in de lidstaten
 Humanitaire situatie in Jemen
Teksten (333 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid