Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/2656(DEA)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0515/2016

Előterjesztett szövegek :

B8-0515/2016

Viták :

Szavazatok :

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0205

Elfogadott szövegek
PDF 254kWORD 69k
2016. május 10., Kedd - Strasbourg
Felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szembeni kifogás mellőzése: az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó, a szükséges elektronikus rendszerek működésbe lépéséig alkalmazandó átmeneti szabályok
P8_TA(2016)0205B8-0515/2016

Az Európai Parlament határozata a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó, a szükséges elektronikus rendszerek működésbe lépéséig alkalmazandó átmeneti szabályok tekintetében történő kiegészítéséről, valamint az (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról szóló (EU) 2016/341 felhatalmazáson alapuló rendeletet helyesbítő, 2016. április 8-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzéséről (C(2016)2002 – 2016/2656(DEA))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre (C(2016)2002),

–  tekintettel a Bizottság 2016. március 11-i levelére, amelyben kéri az Európai Parlamenttől annak kinyilvánítását, hogy nem emel kifogást a felhatalmazáson alapuló rendelettel szemben,

–  tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság által a Bizottsági Elnökök Értekezlete elnökéhez intézett 2016. április 21-i levélre,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkére,

–  tekintettel az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 278. és 279. cikkére, valamint 284. cikkének (5) bekezdésére,

–  tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság határozatra irányuló ajánlására,

–  tekintettel eljárási szabályzata 105. cikkének (6) bekezdésére,

–  tekintettel arra, hogy az eljárási szabályzata 105. cikke (6) bekezdésének harmadik és negyedik francia bekezdésében említett határidőn belül – amely 2016. április 28-án járt le – nem érkezett kifogás,

A.  mivel az (EU) 2016/341 felhatalmazáson alapuló rendelet(2) elfogadását követően kiderült, hogy a 12. melléklet egyszerűsítéseket érintő részéből bizonyos nyomtatványok tévedésből kimaradtak, ami rendkívül negatívan érinti majd a vámhatóságokat és a kereskedőket, amennyiben 2016. május 1-jéig, vagyis az Uniós Vámkódex és végrehajtási rendelkezései alkalmazásának kezdő időpontjáig nem illesztik be azokat a mellékletbe;

B.  mivel az említett 12. melléklet egyszerűsítésről szóló részében lévő nyomtatványokban használt terminológiát illetően is találtak bizonyos hibákat, és mivel ha e hibákat nem javítják ki, azok kihatással lesznek a jogi egyértelműségre és az Uniós Vámkódex és végrehajtási rendelkezései megfelelőségére;

C.  mivel ezért ennek megfelelően helyesbíteni kell az (EU) 2016/341 felhatalmazáson alapuló rendeletet, és a 12. mellékletben, az egyszerűsítéseket érintő részbe be kell illeszteni a hiányzó nyomtatványokat, illetve a melléklet ugyanezen részében ki kell cserélni a meglévő nyomtatványokat;

D.  mivel a vámunió zökkenőmentes működésének biztosítása és a kereskedelmi forgalom fennakadásának megakadályozása érdekében a felhatalmazáson alapuló rendeletet 2016. május 1-jétől alkalmazni kell;

E.  mivel e felhatalmazáson alapuló rendelet a Parlament és a Tanács rendelkezésére álló ellenőrzési időszak lejártával csak akkor léphet hatályba, ha az ellen sem a Parlament, sem a Tanács nem emel kifogást, illetve ha ezen időszak lejárta előtt a Parlament és a Tanács egyaránt arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem emel kifogást; mivel az ellenőrzési időszakot a 952/2013/EU rendelet 284. cikkének (5) bekezdése az értesítés időpontjától számított két hónapban határozta meg, vagyis 2016. június 9-ig tart, és további két hónappal meghosszabbítható;

F.  mivel azonban a Bizottság 2016. március 11-én sürgősségi alapon kérte, hogy a Parlament 2016. május 1-je előtt hagyja jóvá a felhatalmazáson alapuló rendeletet;

1.  kijelenti, hogy a felhatalmazáson alapuló rendelettel szemben nem emel kifogást;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 269., 2013.10.10., 1. o.
(2) A Bizottság (EU) 2016/341 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. december 17.) a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó, a szükséges elektronikus rendszerek működésbe lépéséig alkalmazandó átmeneti szabályok tekintetében történő kiegészítéséről, valamint az (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról (HL L 69., 2016.3.15., 1. o.).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat