Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/0309(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0256/2015

Předložené texty :

A8-0256/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 10/05/2016 - 6.2
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0207

Přijaté texty
PDF 400kWORD 85k
Úterý, 10. května 2016 - Štrasburk
Ochrana před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie ***I
P8_TA(2016)0207A8-0256/2015
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. května 2016 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (kodifikované znění) (COM(2014)0667 – C8-0232/2014 – 2014/0309(COD))

(Zvláštní legislativní postup – kodifikace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2014)0667),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 207 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8–0232/2014),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 20. prosince 1994 – Zrychlená pracovní metoda pro úřední kodifikaci právních předpisů(1),

–  s ohledem na články 103 a 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A8-0256/2015),

A.  vzhledem k tomu, že podle poradní pracovní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise obsahuje návrh prostou kodifikaci stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu;

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 102, 4.4.1996, s. 2.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 10. května 2016 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/... o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (kodifikované znění)
P8_TC1-COD(2014)0309

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2016/1036.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí