Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/0265(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0065/2016

Внесени текстове :

A8-0065/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 10/05/2016 - 6.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0210

Приети текстове
PDF 451kWORD 62k
Вторник, 10 май 2016 г. - Страсбург
Гражданска глобална навигационна спътникова система (ГНСС) между ЕС и Корея ***
P8_TA(2016)0210A8-0065/2016

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 май 2016 г. относно предложението за решение на Съвета относно сключването на Споразумение за сътрудничество относно Гражданска глобална навигационна спътникова система (ГНСС) между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна (05977/2016 – C8-0116/2016 – 2015/0265(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (05977/2016),

—  като взе предвид проекта на Споразумение за сътрудничество относно Гражданска глобална навигационна спътникова система (ГНСС) между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна (11516/2006),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 172, както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от Договора за функционирането на ЕС (C8-0116/2016),

—  като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинея, член 99, параграф 2, член 108, параграф 7 и член 50, параграф 1 от своя правилник,

—  като взе предвид препоръката на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A8-0065/2016),

1.  Одобрява сключването на споразумението;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Република Корея.

Правна информация - Политика за поверителност