Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/0265(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0065/2016

Predkladané texty :

A8-0065/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 10/05/2016 - 6.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0210

Prijaté texty
PDF 245kWORD 61k
Utorok, 10. mája 2016 - Štrasburg
Dohoda o spolupráci na civilnom globálnom satelitnom navigačnom systéme (GNSS) s Kórejskou republikou ***
P8_TA(2016)0210A8-0065/2016

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 10. mája 2016 o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Dohody o spolupráci na civilnom globálnom satelitnom navigačnom systéme (GNSS) medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej (05977/2016 – C8-0116/2016 – 2015/0265(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (05977/2016),

–  so zreteľom na návrh Dohody o spolupráci na civilnom globálnom satelitnom navigačnom systéme (GNSS) medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej (11516/2006),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 172 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0116/2016),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 prvý a tretí pododsek, článok 99 ods. 2, článok 108 ods. 7 a článok 50 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A8-0065/2016),

1.  udeľuje súhlas s uzavretím dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Kórejskej republiky.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia