Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/0194(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0227/2015

Předložené texty :

A8-0227/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 10/05/2016 - 6.7
CRE 10/05/2016 - 6.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0212

Přijaté texty
PDF 401kWORD 71k
Úterý, 10. května 2016 - Štrasburk
Statistika týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic ***I
P8_TA(2016)0212A8-0227/2015
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. května 2016 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 184/2005 o statistice Společenství týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic, pokud jde o svěření přenesených a prováděcích pravomocí Komisi pro účely přijímání některých opatření (COM(2014)0379 – C8-0038/2014 – 2014/0194(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2014)0379),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 338 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0038/2014),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na čl. 284 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky ze dne 5. prosince 2014(1),

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 24. února 2016 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářkého a měnového výboru (A8-0227/2015),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 31, 30.1.2015, s. 3.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 10. května 2016 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/…, kterým se mění nařízení (ES) č. 184/2005 o statistice Společenství týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic
P8_TC1-COD(2014)0194

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2016/1013.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí