Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/0194(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0227/2015

Predkladané texty :

A8-0227/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 10/05/2016 - 6.7
CRE 10/05/2016 - 6.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0212

Prijaté texty
PDF 331kWORD 72k
Utorok, 10. mája 2016 - Štrasburg
Štatistika v oblasti platobnej bilancie, medzinárodného obchodu so službami a priamych zahraničných investícií ***I
P8_TA(2016)0212A8-0227/2015
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 10. mája 2016 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 184/2005 o štatistike Spoločenstva v oblasti platobnej bilancie, medzinárodného obchodu so službami a priamych zahraničných investícií, pokiaľ ide o prenesenie delegovaných a vykonávacích právomocí na Komisiu s cieľom prijať určité opatrenia (COM(2014)0379 – C8-0038/2014 – 2014/0194(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2014)0379),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 338 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0038/2014),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 284 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky z 5. decembra 2014(1),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 24. februára 2016, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0227/2015),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 31, 30.1.2015, s. 3.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 10. mája 2016 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/..., ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 184/2005 o štatistike Spoločenstva v oblasti platobnej bilancie, medzinárodného obchodu so službami a priamych zahraničných investícií
P8_TC1-COD(2014)0194

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2016/1013.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia