Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/0295(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0064/2016

Texte depuse :

A8-0064/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 11/05/2016 - 7.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0214

Texte adoptate
PDF 326kWORD 66k
Miercuri, 11 mai 2016 - Strasbourg
Derogările prevăzute pentru comercianții de mărfuri ***I
P8_TA(2016)0214A8-0064/2016
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 11 mai 2016 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește derogările prevăzute pentru comercianții de mărfuri (COM(2015)0648 – C8-0403/2015 – 2015/0295(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2015)0648),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0403/2015),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Băncii Centrale Europene din 3 martie 2016,(1)

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 27 aprilie 2016(2),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 29 martie 2016, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 și articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0064/2016),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 130, 13.4.2016, p. 1.
(2) Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11 mai 2016 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2016/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește derogările prevăzute pentru comercianții de mărfuri
P8_TC1-COD(2015)0295

(Text cu relevanță pentru SEE)(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2016/1014.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate