Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2013/0091(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0164/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0164/2016

Viták :

PV 11/05/2016 - 5

Szavazatok :

PV 11/05/2016 - 7.2
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0215

Elfogadott szövegek
PDF 253kWORD 66k
2016. május 11., Szerda - Strasbourg
A Bűnüldözési Együttműködés és Képzés Európai Ügynöksége (Europol) ***II
P8_TA(2016)0215A8-0164/2016
Állásfoglalás
 Függelék

Az Európai Parlament 2016. május 11-i jogalkotási állásfoglalása a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (14957/2/2015 – C8-0130/2016 – 2013/0091(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (14957/2/2015 – C8-0130/2016),

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2013)0173) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára(1),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 76. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A8-0164/2016),

1.  egyetért a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjával;

2.  jóváhagyja az Európai Parlament és a Tanács ezen állásfoglaláshoz csatolt közös nyilatkozatát;

3.  megállapítja, hogy a jogalkotási aktust a Tanács álláspontjának megfelelően elfogadták;

4.  utasítja elnökét, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 297. cikke (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogalkotási aktust;

5.  utasítja főtitkárát, hogy miután megbizonyosodott arról, hogy minden eljárást megfelelően lefolytattak, írja alá a jogalkotási aktust, és a Tanács főtitkárával egyetértésben gondoskodjon annak kihirdetéséről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

6.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) Elfogadott szövegek 2014.2.25., P7_TA(2014)0121.


MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

A Tanács és az Európai Parlament közös nyilatkozata a 44. cikkről

Az uniós polgárok alapvető jogait annak révén lehet megfelelően tiszteletben tartani és megvédeni, ha az Unión belül olyan harmonizált és magas szintű adatvédelem valósul meg, amely kiterjed a rendőrségi és igazságszolgáltatási tevékenységekre is. Mivel a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség tekintetében az Unió és a tagállamok megosztott hatáskörrel rendelkeznek, alapvető a jelentősége annak, hogy a felügyeleti hatóságok között szoros és hatékony együttműködés valósuljon meg nemzeti és uniós szinten. Az Európai Parlament és a Tanács úgy ítéli meg, hogy az általános adatvédelmi rendeletjavaslat és a rendőrségi és igazságszolgáltatási ágazatban végzett adatkezelésre vonatkozó adatvédelmi irányelvjavaslat – beleértve az új, hamarosan létrejövő Európai Adatvédelmi Testületet is – és a 45/2001/EK rendelet beharangozott felülvizsgálatának fényében az európai adatvédelmi biztos és az ezen a területen működő nemzeti felügyeleti hatóságok – köztük az e rendelettel létrehozott koordinációs testület – közötti együttműködés különféle mechanizmusait a jövőben úgy kell átszervezni, hogy biztosítva legyen a hatékonyság és a következetesség, és el lehessen kerülni a szükségtelen párhuzamosságokat, nem sértve a Bizottság kezdeményezési jogát.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat