Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/0091(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0164/2016

Texte depuse :

A8-0164/2016

Dezbateri :

PV 11/05/2016 - 5

Voturi :

PV 11/05/2016 - 7.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0215

Texte adoptate
PDF 321kWORD 66k
Miercuri, 11 mai 2016 - Strasbourg
Agenţia UE pentru cooperare şi formare în materie de aplicare a legii (Europol) ***II
P8_TA(2016)0215A8-0164/2016
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 11 mai 2016 referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția Uniunii Europene pentru cooperare în materie de aplicare a legii (Europol) și de înlocuire și de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI și 2009/968/JAI ale Consiliului (14957/2/2015 – C8-0130/2016 – 2013/0091(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (14957/2/2015 – C8-0130/2016),

–  având în vedere poziția sa în primă lectură(1) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0173),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 76 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0164/2016),

1.  aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2.  aprobă declarația comună a Parlamentului European și a Consiliului anexată la prezenta rezoluție;

3.  constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

5.  încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

6.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) Texte adoptate la 25.2.2014, P7_TA(2014)0121.


ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

Declarația comună a Consiliului și a Parlamentului European referitor la articolul 44

Instituirea unui nivel ridicat și armonizat de protecție a datelor, care să acopere activitățile polițienești și judiciare din Uniune, reprezintă o modalitate crucială de respectare și de garantare a drepturilor fundamentale ale cetățenilor Uniunii. Având în vedere responsabilitățile partajate ale Uniunii și ale statelor membre în spațiul de libertate, securitate și justiție, este esențial să existe o cooperare strânsă și efectivă între autoritățile de supraveghere, la nivel național și la nivelul UE. Parlamentul European și Consiliul consideră că, în urma adoptării actelor legislative propuse, respectiv Regulamentul general privind protecția datelor și Directiva privind protecția datelor pentru prelucrarea datelor în sectorul polițienesc și al justiției, incluzând noul Comitet european pentru protecția datelor, care urmează să fie înființat în curând, și din perspectiva revizuirii anunțate a Regulamentului (CE) nr. 45/2001, diferitele mecanisme de cooperare dintre Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și autoritățile naționale de supraveghere din acest domeniu, inclusiv Consiliul de cooperare instituit prin prezentul regulament, ar trebui reorganizate în viitor, astfel încât să asigure eficacitate și consecvență și să evite dublarea inutilă a eforturilor, fără a aduce atingere dreptului de inițiativă al Comisiei.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate