Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2013/0081(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0166/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0166/2016

Viták :

PV 11/05/2016 - 6

Szavazatok :

PV 11/05/2016 - 7.3
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0216

Elfogadott szövegek
PDF 253kWORD 68k
2016. május 11., Szerda - Strasbourg
A harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, gyakorlat, önkéntes szolgálat, diákcsere és au pair tevékenység céljából történő beutazása és tartózkodása ***II
P8_TA(2016)0216A8-0166/2016
Állásfoglalás
 Függelék

Az Európai Parlament 2016. május 11-i jogalkotási állásfoglalása a harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, gyakorlat, önkéntes szolgálat, diákcsereprogramok vagy oktatási projektek és au pair tevékenység céljából történő beutazásának és tartózkodásának feltételeiről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (átdolgozás) (14958/2/2015 – C8-0131/2016 – 2013/0081(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (14958/2/2015 – C8-0131/2016),

–  tekintettel a görög parlament által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján benyújtott, indokolt véleményre, amely szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2013. szeptember 18-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottsága 2013. november 28-i véleményére(2),

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2013)0151) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára(3),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 76. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A8-0166/2016),

1.  egyetért a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjával;

2.  jóváhagyja a Parlament és a Tanács ezen állásfoglaláshoz csatolt közös nyilatkozatát;

3.  megállapítja, hogy a jogalkotási aktust a Tanács álláspontjának megfelelően elfogadták;

4.  utasítja elnökét, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 297. cikke (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogalkotási aktust;

5.  utasítja főtitkárát, hogy miután megbizonyosodott arról, hogy minden eljárást megfelelően lefolytattak, írja alá a jogi aktust, és a Tanács főtitkárával egyetértésben gondoskodjon annak kihirdetéséről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

6.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 341., 2013.11.21., 50. o.
(2) HL C 114., 2014.4.15., 42. o.
(3) Elfogadott szövegek 2014.2.25., P7_TA(2014)0122.


MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

Az Európai Parlament és a Bizottság közös nyilatkozata a 20. cikk (2) bekezdésének f) pontjában meghatározott elutasítás indokairól

Az Európai Parlament és a Bizottság úgy értelmezi ezen irányelv 20. cikke (2) bekezdésének f) pontját, hogy a tagállamok eseti alapon és a harmadik országbeli állampolgár sajátos körülményeinek és az arányosság elvének figyelembevételével, valamint bizonyíték vagy komoly és tényszerű okok alapján utasíthatnak el egy kérelmet. A Bizottság biztosítani fogja, hogy az irányelv átültetésekor a tagállamok ezen értelmezéssel összhangban hajtsák végre e rendelkezést, és arról – a 39. cikkből fakadó kötelezettségei keretében – tájékoztatni fogja a Parlamentet és a Tanácsot.

Az Európai Parlament és a Bizottság úgy véli, hogy e rendelkezés ezen irányelvbe való beillesztése nem teremt precedenst a legális migrációról szóló jövőbeli jogi eszközökre vonatkozóan.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat