Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/2583(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0545/2016

Előterjesztett szövegek :

B8-0545/2016

Viták :

PV 11/05/2016 - 19

Szavazatok :

PV 12/05/2016 - 9.8
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0225

Elfogadott szövegek
PDF 354kWORD 99k
2016. május 12., Csütörtök - Strasbourg
Bizonyos élelmiszerek származási országának vagy eredete helyének kötelező feltüntetése
P8_TA(2016)0225B8-0545/2016

Az Európai Parlament 2016. május 12-i állásfoglalása a származási ország vagy az eredet helyének kötelező feltüntetéséről bizonyos élelmiszerek esetében (2016/2583(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, az 1924/2006/EK és az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 87/250/EGK bizottsági irányelv, a 90/496/EGK tanácsi irányelv, az 1999/10/EK bizottsági irányelv, a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2002/67/EK és a 2008/5/EK bizottsági irányelv és a 608/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. október 25-i 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) (a továbbiakban: a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló rendelet), és különösen 26. cikke (5) és (7) bekezdésére,

–  tekintettel a Bizottság 2015. május 20-i jelentéseire az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a tej, a tejtermékek összetevőjeként felhasznált tej, valamint a marha-, a sertés-, a juh-, a kecske- és a baromfihústól eltérő hústermékek származási országának vagy eredethelyének kötelező megjelöléséről (COM(2015)0205), és a feldolgozatlan élelmiszerek, valamint az egyetlen összetevőből álló termékek és az egy-egy élelmiszer több mint 50%-át kitevő összetevők származási országának vagy eredete helyének kötelező feltüntetéséről (COM(2015)0204),

–  tekintettel a Bizottság 2013. december 17-i jelentésére az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az összetevőként felhasznált hús származási országának vagy eredete helyének kötelező megjelöléséről (COM(2013)0755), és a Bizottság ehhez kapcsolódó, 2013. december 17-i munkadokumentumára az élelmiszer-összetevőként felhasznált hústermékek eredetmegjelöléséről: fogyasztói szokások, a lehetséges forgatókönyvek megvalósíthatósága és hatásaik (SWD(2013)0437),

–  tekintettel a feldolgozott élelmiszerekben található hús származási országának feltüntetéséről szóló, 2015. február 11-i állásfoglalására(2) és a Bizottság által 2015. május 6-án elfogadott hivatalos válaszra,

–  tekintettel az 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak a friss, hűtött vagy fagyasztott sertés-, juh-, kecske- és baromfihús származási országa vagy eredete helyének feltüntetése tekintetében történő megállapításáról szóló, 2013. december 13-i 1337/2013/EU bizottsági végrehajtási rendeletre(3),

–  tekintettel a fent említett 2013. december 13-i 1337/2013/EU bizottsági végrehajtási rendeletről szóló, 2014. február 6-i állásfoglalására(4),

–  tekintettel az élelmiszerválságról, az élelmiszerláncban elkövetett csalásokról és az élelmiszerlánc felügyeletéről szóló, 2014. január 14-i állásfoglalására(5),

–  tekintettel a bizonyos élelmiszerek származási országa vagy eredete helyének kötelező feltüntetéséről szóló, a Bizottságnak feltett kérdésre (O-000031/2016 – B8-0363/2016),

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság állásfoglalásra irányuló indítványára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 128. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló rendelet 26. cikkének (5) bekezdése előírja a Bizottság számára, hogy 2014. december 13-ig jelentéseket nyújtson be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a marha-, a sertés-, a juh-, a kecske- és a baromfihústól eltérő hústermékek, a tej, a tejtermékek összetevőjeként felhasznált tej, a feldolgozatlan élelmiszerek, az egyetlen összetevőből álló termékek és a valamely élelmiszer több mint 50%-át kitevő összetevők származási országának vagy eredete helyének kötelező megjelöléséről;

B.  mivel a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló rendelet 26. cikkének (8) bekezdése előírja, hogy a Bizottság 2013. december 13-ig végrehajtási jogi aktusokat fogadjon el az említett cikk (3) bekezdésének alkalmazására vonatkozóan;

C.  mivel a származás feltüntetésére vonatkozóan már léteznek szabályok és azok hatékonyan működnek számos egyéb élelmiszer, például a feldolgozatlan hústermékek, a tojás, a gyümölcsök és zöldségek, a halak, a méz, az extraszűz olívaolaj, a szűz olívaolaj, a bor és a szeszes italok esetében;

D.  mivel a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló rendelet 26. cikkének (7) bekezdése előírja, hogy a jelentésekben figyelembe kell venni többek között a fogyasztók tájékoztatás iránti igényét, a származási ország vagy az eredet helye kötelező jelölése megvalósíthatóságát és az ilyen intézkedések bevezetésének költség-haszon elemzését; mivel ezenkívül előírja azt is, hogy a jelentéseket kísérhetik az uniós jogszabályok megfelelő rendelkezéseinek módosítására irányuló javaslatok;

E.  mivel a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló rendelet 26. cikkének (2) bekezdése hangsúlyozza, hogy a származási országnak vagy az eredet helyének megjelölése kötelező abban az esetben, ha ezek feltüntetésének elmulasztása félrevezetheti a fogyasztót az élelmiszer valódi származási országa vagy eredetének helye tekintetében, különösen, ha az élelmiszerhez csatolt információ vagy a címke egésze egyébként arra utalna, hogy az élelmiszer származási országa vagy eredetének helye más;

F.  mivel a Bizottság 2015. május 20-án közétette jelentését a tej, a tejtermékek összetevőjeként felhasznált tej, valamint a marha-, a sertés-, a juh-, a kecske- és a baromfihústól eltérő hústermékek származási országának vagy eredethelyének kötelező megjelöléséről (a továbbiakban: a tejről és az egyéb hústermékekről szóló jelentés), és a feldolgozatlan élelmiszerek, valamint az egyetlen összetevőből álló termékek és az egy-egy élelmiszer több mint 50%-át kitevő összetevők származási országának vagy eredete helyének kötelező feltüntetéséről;

G.  mivel a Bizottság COM(2013)0755 számú jelentése szerint minél összetettebb a levágási és feldolgozási szakasz és minél magasabb a feldolgozottság szintje a húságazatban, az eredetmegjelölés szempontjából a nyomonkövethetőség annál bonyolultabbá válik;

H.  mivel a számos élelmiszer-vállalkozót és más felet magában foglaló élelmiszer-ellátási lánc gyakran hosszú és összetett; mivel a fogyasztók egyre kevesebbet tudnak arról, hogy hogyan készül az általuk fogyasztott élelmiszer, és az egyes élelmiszer-vállalkozók nem mindig látják át a teljes termelési láncot;

I.  mivel csekélynek tűnik a fogyasztók arra való általános hajlandósága, hogy fizessenek a származásra vonatkozó információkért, azonban a fizetési hajlandóságra vonatkozó egyes fogyasztói felmérések(6) azt mutatják, hogy a fogyasztók többnyire hajlandók többet fizetni a származásra vonatkozó információkért;

J.  mivel a Parlament 2015. február 11-i állásfoglalásában sürgette a Bizottságot, hogy 2013. december 17-i jelentése nyomán készítsen a feldolgozott élelmiszerekben található hús eredetének feltüntetését kötelezővé tévő jogalkotási javaslatokat annak érdekében, hogy a teljes élelmiszerláncon belül növelje az átláthatóságot, és hogy az európai fogyasztók jobb tájékoztatást kapjanak, figyelembe véve ugyanakkor hatásvizsgálatait, és kerülve a túlzott költségeket és adminisztratív terheket; mivel a Bizottságnak még el kell készítenie a jogalkotási javaslatokat;

K.  mivel csak az olyan önkéntes minőségrendszerek esetében léteznek szigorú szabályok, mint az „oltalom alatt álló eredetmegjelölés” (OEM), az „oltalom alatt álló földrajzi jelzés” (OFJ) és a „hagyományos különleges termék” (HKT), miközben az 1169/2011/EU rendelet hatálya alá tartozó élelmiszerek önkéntes címkézési rendszereire vonatkozó kritériumok erősen változóak;

Tej és a tejtermékek összetevőjeként felhasznált tej

1.  rámutat, hogy a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló rendelet (32) preambulumbekezdése rögzíti, hogy a tej az egyik olyan termék, amelynek esetében a származás feltüntetése különösen fontosnak tekintendő;

2.  hangsúlyozza, hogy a 2013. évi Eurobarométer felmérés szerint az uniós polgárok 84%-a szükségesnek tartja a tej származási helyének feltüntetését, akár tejként, akár tejtermékek összetevőjeként kerül forgalomba; megjegyzi, hogy ez azon számos tényező egyike, amely befolyásolhatja a fogyasztói magatartást;

3.  rámutat, hogy a tej kötelező eredetmegjelölése – önmagában vagy tejtermékek összetevőjeként árusítva – hasznos eszköz a tejtermékek minőségének megóvására és a munkahelyek védelmére egy olyan ágazatban, amely súlyos válságon megy keresztül;

4.  megjegyzi, hogy a tejről és az egyéb hústermékekről szóló jelentést kísérő felmérés szerint a tej és a tejtermékekben összetevőként használt tej kötelező eredetjelölésének a költségei a termelési folyamat összetettségének növekedésével együtt nőnek; megjegyzi, hogy ugyanez a felmérés azt sugallja, hogy egyes tagállamok vállalkozásai túlbecsülték a kötelező eredetmegjelölés versenyképességükre gyakorolt hatását, hiszen a felmérés nem talált egyértelmű magyarázatot az e vállalkozások által becsült nagy költségekre, sőt megállapította, hogy az az eredetmegjelöléssel szembeni erős ellenállás jele lehet;

5.  felszólít a Bizottság 2015. május 20-án közzétett jelentésének további értékelése céljából egy bizottsági munkacsoport létrehozására, annak érdekében, hogy meg lehessen határozni, hogy mely költségeket lehet elfogadható szintűre csökkenteni, amennyiben a származási ország kötelező feltüntetésére vonatkozó javaslatok csak a tejre és a kis mértékben feldolgozott tejtermékekre vonatkoznának;

6.  nagyra értékeli a tej és a tejtermékekben összetevőként használt tej kötelező eredetjelölésének a felmérésben szereplő költség-haszon elemzését, azonban úgy véli, hogy a Bizottság következtetései nem veszik kellőképpen figyelembe az ilyen termékek származási országa feltüntetésének pozitív aspektusait, úgy mint a fogyasztók jobb tájékoztatását; megjegyzi, hogy a fogyasztók félrevezetve érezhetik magukat, amennyiben a kötelező eredetmegjelölésre vonatkozó információk nem állnak rendelkezésre, és az élelmiszereken más megjelöléseket, például nemzeti zászlókat alkalmaznak;

7.  hangsúlyozza a kis- és középvállalkozások jelentőségét a termelési láncban;

8.  úgy véli, hogy a Bizottságnak figyelembe kell vennie és elemeznie kell a kötelező eredemegjelölésnek a mezőgazdasági és élelmiszeripari ágazatban működő kkv-kra gyakorolt gazdasági hatását;

9.  úgy véli, hogy a Bizottság tejjel és a tejtermékekben összetevőként használt tejjel kapcsolatos következtetései valószínűleg túlbecsülik a származási ország címkén való kötelező feltüntetésének a vállalkozásokra háruló költségeit , hiszen azok valamennyi tejterméket együtt kezelik;

10.  megjegyzi, hogy a Bizottság arra a következtetésre jut, hogy a tej származási országa feltüntetésének költségei szerények lennének;

Egyéb hústermékek

11.  hangsúlyozza, hogy a 2013. évi Eurobarométer felmérés szerint az uniós polgárok 88%-a szükségesnek tartja a marha-, a sertés-, a juh-, a kecske- és a baromfihústól eltérő hústermékek származásának megjelölését;

12.  megjegyzi, hogy a lóhúsbotrány megmutatta, hogy nagyobb átláthatóságra van szükség a lóhús ellátási láncában;

13.  megjegyzi, hogy a Bizottság jelentése szerint a jelentés tárgyát képező húsok származási országa kötelező feltüntetésének költségei viszonylag alacsonyak lennének;

Feldolgozott hústermékek

14.  rámutat, hogy az összetevőként felhasznált hús származási országának vagy eredete helyének kötelező feltüntetéséről szóló, 2013. december 17-i bizottsági jelentés elismeri, hogy a válaszadó fogyasztók több mint 90%-a fontosnak tartja a hús származásának feltüntetését a feldolgozott élelmiszereken;

15.  úgy véli, hogy a fogyasztók – sok szakemberhez hasonlóan – támogatják a feldolgozott termékekben felhasznált hús címkén való kötelező feltüntetését, és hogy egy ilyen intézkedés lehetővé tenné az élelmiszer-ipari termékek iránti fogyasztói bizalom fenntartását azáltal, hogy az ellátási láncban nagyobb átláthatóságot valósítana meg;

16.  hangsúlyozza, hogy az európai fogyasztók érdeke, hogy valamennyi élelmiszer-ipari termék címkéjén kötelezően fel legyen tüntetve a származás;

17.  rámutat, hogy önmagában a címkézés nem nyújt védelmet a csalás ellen, és kiemeli, hogy költséghatékony ellenőrzési rendszerre van szükség a fogyasztói bizalom biztosítása érdekében;

18.  emlékeztet, hogy az önkéntes címkézési rendszerek – azokban a különböző tagállamokban, ahol megfelelően valósították meg őket – sikeresek voltak mind a fogyasztók tájékoztatása, mind a termelők szempontjából;

19.  úgy véli, hogy az, hogy nem tudtak elfogadni az 1169/2011/EU rendelet 26. cikke (3) bekezdésének megfelelő végrehajtási jogi aktusokat, azt jelenti, hogy az adott cikknek nem lehet megfelelően érvényt szerezni;

20.  megjegyzi, hogy számos feldolgozott hús- és tejtermék (pl. sonka és sajt) esetében már léteznek oltalom alatt álló eredetmegjelölések, amelyek értelmében a hús származása rögzítve van az előállításra vonatkozó kritériumok között és biztosított a szigorú nyomonkövetés; kéri ezért a Bizottságot, hogy mozdítsa elő az„oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel” (OEM), „ az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel” (OFJ), vagy a „hagyományos különleges termék” (HKT) megjelöléssel rendelkező termékek fejlesztését az 1151/2012/EU rendeletnek(7) megfelelően, ezáltal biztosítva, hogy a fogyasztók biztonságos eredetű és jó minőségű termékekhez jussanak;

21.  felhívja a Bizottságot, hogy biztosítsa, hogy semelyik folyamatban lévő kereskedelmi tárgyalás – mint például a transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségre vonatkozó tárgyalás – során se enyhítsék a származási ország feltüntetésére vonatkozó egyik hatályos uniós szabályozást se, és hogy ne sérüljön az a jog, hogy a jövőben más élelmiszer-ipari termékekre vonatkozóan a származási ország feltüntetése tekintetében további kiegészítő szabályozásokra lehet javaslatot tenni;

Következtetés

22.  felhívja a Bizottságot, hogy valósítsa meg a származási ország vagy az eredet helyének kötelező feltüntetését valamennyi tejre, tejtermékre és hústermékre, és hogy vegye fontolóra a származási ország vagy az eredet helye kötelező feltüntetésének kiterjesztését más, egyetlen összetevőből álló termékekre, vagy olyan termékekre, amelyek egyetlen fő összetevővel rendelkeznek, azáltal, hogy jogalkotási javaslatokat tesz e területeken;

23.  sürgeti a Bizottságot, hogy az élelmiszerlánc átláthatóbbá tétele és az európai fogyasztók jobb tájékoztatása érdekében nyújtson be olyan jogalkotási javaslatokat, amelyek kötelezővé teszik a feldolgozott élelmiszerekben megtalálható hús származási helyének feltüntetését, tekintettel a lóhúsbotrányra és más élelmiszerekkel kapcsolatos visszaélésekre; rámutat továbbá arra, hogy a kötelező címkézési követelményeknek figyelembe kell venniük az arányosság elvét, valamint az élelmiszer-vállalkozókra és a végrehajtó hatóságokra háruló adminisztratív terheket;

24.  úgy véli, hogy az élelmiszerek származási helye kötelező feltüntetésének célja a fogyasztók élelmiszerek iránti bizalmának helyreállítása; felhívja a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot e célból, figyelembe véve az információk átláthatóságát és a fogyasztók számára olvasható voltát, az európai vállalkozások gazdasági életképességét, valamint a fogyasztók vásárlóerejét;

25.  kiemeli annak fontosságát, hogy azonos versenyfeltételek legyenek érvényesek a belső piacon, és kéri a Bizottságot, hogy ezt vegye figyelembe a származási hely címkén való kötelező feltüntetésére vonatkozó szabályok megvitatásakor;

26.  felhívja a Bizottságot, hogy támogassa a tenyésztés, a szállítás és a levágás idején alkalmazott állatjóléti feltételekre vonatkozó címkézési rendszereket;

27.  sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Bizottság még mindig nem tett semmilyen intézkedést annak érdekében, hogy felvegye a tojást és a tojástermékeket azon élelmiszerek jegyzékére, amelyekre vonatkozóan kötelező a származási ország vagy az eredet helyének feltüntetése, annak ellenére, hogy az elsősorban feldolgozott élelmiszerekben használt folyékony vagy szárított tojásból készített olcsó tojástermékeket hoznak be az Unió piacára harmadik országokból, és egyértelműen megkerülik a ketreces nevelésre vonatkozó uniós tilalmat; ezért úgy véli, hogy ezzel összefüggésben a tojástermékeknek és tojást tartalmazó élelmiszereknek a származás helyét és a tenyésztés módszerét feltüntető kötelező címkézése növelheti az átláthatóságot és a védelmet, és felhívja a Bizottságot, hogy nyújtson be piacelemzést, valamint szükség esetén készítsen megfelelő jogalkotási javaslatokat;

28.  úgy véli, hogy tej és a kevéssé feldolgozott tejtermékek (mint a sajt és a tejszín), valamint a kevéssé feldolgozott hústermékek (mint a kolbász és a szalonna) származási országának feltüntetése jelentősen kisebb kapcsolódó költségekkel járna, ezért ezzel prioritásként kellene foglalkozni;

29.  úgy véli, hogy az eredetmegjelölés önmagában nem akadályozza meg a visszaéléseket; ennek kapcsán hangsúlyozza, hogy határozottan fel kell lépni az ellenőrzés, a meglévő jogszabályok végrehajtásának fokozása és a szigorúbb büntetések kiszabása érdekében;

30.  felhívja a Bizottságot, hogy tegye meg a szükséges lépéseket az élelmiszerek származási helyének önkéntes feltüntetésére vonatkozó szabályokkal való visszaélések elleni küzdelem érdekében;

31.  felkéri a Bizottságot, hogy támogassa a mezőgazdasági termékekre és élelmiszerekre vonatkozó, az 1151/2012/EU rendelet hatálya alá tartozó, meglévő minőségrendszereket, és kéri az e termékekre vonatkozó európai népszerűsítő kampányok fokozását;

32.  megismétli felhívását, hogy a Bizottság teljesítse arra vonatkozó jogi kötelezettségét, hogy 2013. december 13-ig az 1169/2011/EU rendelet 26. cikke (3) bekezdésének megfelelő végrehajtásához szükséges végrehajtási jogi aktusokat fogadjon el, annak érdekében, hogy a nemzeti hatóságok kiszabhassák a vonatkozó szankciókat;

o
o   o

33.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

(1) HL L 304., 2011.11.22., 18. o.
(2) Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0034.
(3) HL L 335., 2013.12.14., 19. o.
(4) Elfogadott szövegek, P7_TA(2014)0096.
(5) Elfogadott szövegek, P7_TA(2014)0011.
(6) http://ec.europa.eu/food/safety/docs/labelling_legislation_final_report_ew_02_15_284_en.pdf, p. 50.
(7) HL L 343., 2012.12.14., 1. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat