Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2016/2003(IMM)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0180/2016

Testi mressqa :

A8-0180/2016

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 26/05/2016 - 6.4
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2016)0231

Testi adottati
PDF 259kWORD 75k
Il-Ħamis, 26 ta' Mejju 2016 - Brussell
Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Gianluca Buonanno
P8_TA(2016)0231A8-0180/2016

Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tal-26 ta' Mejju 2016 dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Gianluca Buonanno (2016/2003(IMM))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra t-talba għall-awtorizzazzjoni għall-ksib ta' data minn kumpaniji tat-telefown relatata mat-traffiku telefoniku ta' numru użat minn Gianluca Buonanno, imressqa fl-20 ta' Novembru 2015 mill-Viċi Prosekutur Pubbliku tat-Tribunale ordinario ta' Vercelli, l-Italja, u mħabbra fis-seduta plenarja fl-14 ta' Diċembru 2015, b'rabta mal-proċediment kriminali mibdi quddiem it-Tribunale ordinario ta' Vercelli f'isem Gianluca Buonanno fir-rigward ta' theddid bit-telefown li hu jsostni li rċieva mingħand persuna anonima fuq in-numru tat-telefown ċellulari tiegħu fl-14 ta' April 2015 (Ref. No 2890/15 R.G.N.R. mod. 44),

–  wara li sema' lil Gianluca Buonanno, skont l-Artikolu 9(5) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 9 tal-Protokoll Nru 7 dwar il-Privileġġi u l-Immunitajiet tal-Unjoni Ewropea kif ukoll l-Artikolu 6(2) tal-Att dwar l-elezzjoni tal-Membri tal-Parlament Ewropew b'suffraġju universali dirett, tal-20 ta' Settembru 1976,

–  wara li kkunsidra s-sentenzi mogħtija mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea fit-12 ta' Mejju 1964, fl-10 ta' Lulju 1986, fil-15 u l-21 ta' Ottubru 2008, fid-19 ta' Marzu 2010, fis-6 ta' Settembru 2011 u fis-17 ta' Jannar 2013(1),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 68 tal-Kostituzzjoni tar-Repubblika Taljana,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 4 tal-Liġi Nru 140 tal-20 ta' Ġunju 2003, li tistabbilixxi d-dispożizzjonijiet li jimplimentaw l-Artikolu 68 tal-Kostituzzjoni u dwar il-prosekuzzjoni ta' persuni f'karigi għoljin tal-Istat(2),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 5(2) u 6(1) u l-Artikolu 9 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A8-0180/2016),

A.  billi Viċi Prosekutur Pubbliku tat-Tribunale ordinario ta' Vercelli ressaq talba għall-awtorizzazzjoni għall-ksib ta' data minn kumpaniji tat-telefown relatata mar-rekords telefoniċi ta' numru użat minn Membru tal-Parlament Ewropew elett fir-rigward tal-Italja, Gianluca Buonanno, b'rabta mal-proċediment kriminali mibdi quddiem it-Tribunale ordinario ta' Vercelli f'isem dak il-Membru fir-rigward ta' theddid bit-telefown li hu jsostni li rċieva mingħand persuna anonima fuq in-numru tat-telefown ċellulari tiegħu fl-14 ta' April 2015;

B.  billi l-Artikolu 9 tal-Protokoll Nru 7 dwar il-Privileġġi u l-Immunitajiet tal-Unjoni Ewropea jiddikjara li l-Membri tal-Parlament Ewropew għandhom igawdu, fit-territorju tal-Istat tagħhom stess, l-immunitajiet mogħtija lill-membri tal-parlament tagħhom;

C.  billi l-Artikolu 68 tal-Kostituzzjoni tar-Repubblika Taljana jipprovdi li "fin-nuqqas tal-awtorizzazzjoni tal-Kamra tiegħu, l-ebda Membru tal-Parlament ma jista' jiġi sottomess għal tiftix personali jew fid-dar, u lanqas ma jista' jiġi arrestat jew b'xi mod ieħor imċaħħad mil-libertà personali tiegħu, jew detenut, ħlief meta sentenza irrevokabbli ta' kundanna tiġi infurzata, jew meta l-Membru jinqabad fl-att ta' għemil ta' reat li għalih huwa previst l-arrest obbligatorju in flagranza. Hija meħtieġa awtorizzazzjoni simili għall-monitoraġġ tal-konverżazzjonijiet jew il-komunikazzjonijiet ta' Membru tal-Parlament jew għas-sekwestru tal-posta ta' dak il-Membru";

D.  billi l-Artikolu 4 tal-Liġi Nru 140 tal-20 ta' Ġunju 2003, li tistabbilixxi d-dispożizzjonijiet li jimplimentaw l-Artikolu 68 tal-Kostituzzjoni u dwar il-prosekuzzjoni ta' persuni f'karigi għoljin tal-Istat, fost l-oħrajn, jiddikjara li meta jkun meħtieġ li tinkiseb data dwar it-traffiku telefoniku ta' Membru tal-Parlament, l-awtorità kompetenti għandha titlob awtorizzazzjoni mill-Kamra li tagħha dik il-persuna hija membru;

E.  billi t-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Gianluca Buonanno tirrigwarda l-aċċess mill-awtorità investigattiva għar-rekords tat-telefonati tan-numru tat-telefown ċellulari tal-Membru fid-data li fiha hu jsostni li rċieva telefonati ta' theddid;

F.  billi fit-talba tiegħu għat-tneħħija tal-immunità l-Viċi Prosekutur Pubbliku tat-Tribunale ordinario ta' Vercelli jammetti li mhuwiex ċar jekk dan il-privileġġ parlamentari għandux japplika wkoll fil-każijiet fejn il-Membru tal-Parlament huwa allegatament il-vittma ta' delitt; billi, minkejja dan, huwa jikkonkludi li l-aħjar interpretazzjoni tal-leġiżlazzjoni nazzjonali hija li dan il-privileġġ għandu japplika għall-Membri tal-Parlament, tkun xi tkun il-pożizzjoni proċedurali tagħhom; billi huwa madankollu ma jressaq ebda ġurisprudenza nazzjonali insostenn tal-konklużjoni tiegħu;

G.  billi mhuwiex il-kompitu tal-Parlament Ewropew li jinterpreta d-dispożizzjonijiet nazzjonali dwar il-privileġġi u l-immunitajiet tal-Membri tal-Parlament; billi jidher xieraq madankollu li jitfakkar li l-għan tal-Artikolu 9 tal-Protokoll Nru 7 dwar il-Privileġġi u l-Immunitajiet tal-Unjoni Ewropea huwa primarjament li titħares l-indipendenza tal-Membri billi jiġi żgurat li l-pressjoni, fil-forma ta' theddid ta' arrest jew ta' proċedimenti legali, ma tkunx eżerċitata fuqhom waqt is-sessjonijiet tal-Parlament Ewropew; billi, f'dan il-każ, jidher ċar li ma ġiet eżerċitata l-ebda pressjoni fuq il-Membru kkonċernat, peress li l-proċedimenti jirrigwardaw l-allegat theddid li l-Membru stess irrapporta bħala vittma ta' theddid li sar bit-telefown;

H.  billi fid-dawl ta' dak li ntqal qabel, jidher li ma kienx meħtieġ li l-Viċi Prosekutur Pubbliku tat-Tribunale ordinario ta' Vercelli jitlob awtorizzazzjoni mill-Parlament Ewropew biex jordna l-ksib tad-data dwar it-traffiku telefoniku ta' Gianluca Buonanno tal-14 ta' April 2015;

I.  billi, minkejja dan ta' hawn fuq, jidher xieraq li, għall-finijiet ta' ċertezza tad-dritt, il-Parlament jilqa' t-talba għall-awtorizzazzjoni mibgħuta minn Viċi Prosekutur Pubbliku tat-Tribunale ordinario ta' Vercelli;

1.  Jiddeċiedi li jneħħi l-immunità ta' Gianluca Buonanno;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi minnufih din id-deċiżjoni u r-rapport tal-kumitat responsabbli tiegħu lill-Viċi Prosekutur Pubbliku tat-Tribunale ordinario ta' Vercelli u lil Gianluca Buonanno.

(1) Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-12 ta' Mejju 1964, Wagner vs Fohrmann u Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-10 ta' Lulju 1986, Wybot vs Faure et., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-15 ta' Ottubru 2008, Mote vs il-Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-21 ta' Ottubru 2008, Marra vs De Gregorio u Clemente, C-200/07 u C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-19 ta' Marzu 2010, Gollnisch vs il-Parlament, T-42/05, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-6 ta' Settembru 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-17 ta' Jannar 2013, Gollnisch vs il-Parlament, T-346/11 u T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) Legge n. 140, disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato, of 20 Ġunju 2003 (GURI No 142, of 21 Ġunju 2003).

Avviż legali - Politika tal-privatezza