Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/2003(IMM)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0180/2016

Texte depuse :

A8-0180/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 26/05/2016 - 6.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0231

Texte adoptate
PDF 250kWORD 74k
Joi, 26 mai 2016 - Bruxelles
Cererea de ridicare a imunității lui Gianluca Buonanno
P8_TA(2016)0231A8-0180/2016

Decizia Parlamentului European din 26 mai 2016 privind cererea de ridicare a imunității lui Gianluca Buonanno (2016/2003(IMM))

Parlamentul European,

–  având în vedere cererea de autorizare pentru a obține de la societățile de telefonie date referitoare la traficul telefonic la un număr utilizat de Gianluca Buonanno, transmisă la 20 noiembrie 2015 de Procurorul adjunct al Tribunalului („Tribunale ordinario”) Vercelli, Italia și comunicată în plen la 14 decembrie 2015, în legătură cu procedurile penale deschise la Tribunalul Vercelli în numele lui Gianluca Buonanno pe motivul unor amenințări telefonice pe care l-ar fi primit din partea unui necunoscut pe telefonul său mobil, la 14 aprilie 2015 (ref. nr. 2890/15 R.G.N.R. mod. 44),

–  în urma audierii lui Gianluca Buonanno în conformitate cu articolul 9 alineatul (5) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere articolul 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, precum și articolul 6 alineatul (2) din Actul din 20 septembrie 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct,

–  având în vedere hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene din 12 mai 1964, 10 iulie 1986, 15 și 21 octombrie 2008, 19 martie 2010, 6 septembrie 2011 și 17 ianuarie 2013(1),

–  având în vedere articolul 68 din Constituția Republicii Italiene,

–  având în vedere articolul 4 din Legea nr. 140 din 20 iunie 2003 privind dispozițiile de aplicare a articolul 68 din Constituție și urmărirea penală în cazul înaltelor funcții ale statului(2),

–  având în vedere articolul 5 alineatul (2), articolul 6 alineatul (1) și articolul 9 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0180/2016),

A.  întrucât procurorul adjunct al Tribunalului Vercelli a înaintat o cerere de autorizare pentru a obține de la societățile de telefonie date privind înregistrările convorbirilor telefonice de la un număr utilizat de Gianluca Buonanno, deputat în Parlamentul European ales în Italia, în legătură cu procedura penală inițiată în fața Tribunalului Vercelli în numele acestuia privind o serie de amenințări telefonice pe care l-ar fi primit din partea unui necunoscut pe telefonul său mobil, la 14 aprilie 2015;

B.  întrucât articolul 9 din Protocolul nr. 7 privind imunitățile și privilegiile Uniunii Europene stipulează că deputații în Parlamentul European beneficiază, pe teritoriul statului membru din care provin, de imunitățile recunoscute deputaților în parlamentul statului membru respectiv;

C.  întrucât articolul 68 din Constituția Republicii Italiene prevede că „fără autorizația Camerei din care face parte, niciun membru al Parlamentului nu poate face obiectul unor percheziții personale sau la domiciliu, nu poate fi arestat sau privat în vreun alt mod de libertate și nu poate fi plasat în detenție, cu excepția cazului în care se execută o hotărâre definitivă sau în care membrul parlamentului este surprins în timp ce săvârșește o infracțiune pentru care, în flagrant delict, arestarea este obligatorie” și că „acest tip de autorizație este, de asemenea, necesară pentru a monitoriza conversațiile sau comunicațiile unui membru al Parlamentului, precum și pentru a-i sesiza corespondența”;

D.  întrucât articolul 4 din Legea nr. 140 din 20 iunie 2003 privind dispozițiile de aplicare a articolul 68 din Constituție și urmărirea penală în cazul înaltelor funcții ale statului prevede printre altele că, atunci când este necesară obținerea unor date referitoare la traficul telefonic al unui membru al Parlamentului, autoritatea competentă trebuie să solicite autorizația Camerei din care acesta face parte;

E.  întrucât cererea de ridicare a imunității lui Gianluca Buonanno se referă la accesarea de către autoritatea de anchetă a înregistrărilor convorbirilor telefonice de la numărul de telefon mobil al deputatului la data la care acesta pretinde că a primit amenințări prin telefon;

F.  întrucât, în cererea de ridicare a imunității, procurorului adjunct al Tribunalului Vercelli admite că nu este clar dacă aceasta privilegiu parlamentar ar trebui să se aplice în cazul în care un membru al Parlamentului este victima prezumată a unei infracțiuni; întrucât acesta conchide, cu toate acestea, că cea mai bună interpretare a legislației naționale este că privilegiul respectiv ar trebui să se aplice membrilor parlamentului indiferent de poziția lor procedurală; întrucât, cu toate acestea, procurorul nu prezintă niciun element de jurisprudență națională în sprijinul concluziei sale;

G.  întrucât nu este de competența Parlamentului European să interpreteze normele interne privind privilegiile și imunitățile membrilor parlamentului; întrucât pare indicat, cu toate acestea, să se reamintească faptul că obiectivul articolul 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene este în primul rând cel de a asigura independența deputaților, evitând ca aceștia să fie supuși presiunilor, sub forma amenințărilor cu arestarea sau cu urmăriri penale, pe durata sesiunilor Parlamentului European; întrucât, în cazul de față, este cert că nu a existat nicio presiune asupra deputatului, având în vedere că procedura se referă la o serie de amenințări prezumate, raportate de către deputatul însuși, ca victimă a amenințărilor prin telefon;

H.  întrucât, ținând seama de cele de mai sus, nu ar fi fost necesar ca procurorul adjunct al Tribunalului Vercelli să solicite autorizația partea Parlamentului European pentru a ordona obținerea datelor privind traficului telefonic pe telefonul lui Gianluca Buonanno la 14 aprilie 2015;

I.  întrucât, în pofida celor de mai sus, din rațiuni de securitate juridică, este preferabil să se dea curs ad cautelam cererii de autorizare transmise de procurorul adjunct al Tribunalului Vercelli;

1.  hotărăște să ridice imunitatea lui Gianluca Buonanno;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite imediat prezenta decizie și raportul comisiei competente procurorului adjunct al Tribunalului Vercelli din Italia și lui Gianluca Buonanno.

(1) Hotărârea Curții de Justiție din 12 mai 1964, Wagner/Fohrmann și Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28, hotărârea Curții de Justiție din 10 iulie 1986, Wybot/Faure și alții, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310, hotărârea Tribunalului din 15 octombrie 2008, Mote/Parlamentul, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, hotărârea Curții de Justiție din 21 octombrie 2008, Marra/De Gregorio și Clemente, pronunțată în cauzele conexe C-200/07 și C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, hotărârea Tribunalului din 19 martie 2010, Gollnisch/Parlamentul, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, hotărârea Curții de Justiție din 6 septembrie 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543, hotărârea Tribunalului din 17 ianuarie 2013, Gollnisch/Parlamentul, pronunțată în cauzele conexe T-346/11 și T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) Legge n. 140, disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato, of 20 June 2003 (GURI No 142, of 21 June 2003).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate