Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/0314(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0170/2016

Indgivne tekster :

A8-0170/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 26/05/2016 - 6.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0232

Vedtagne tekster
PDF 254kWORD 67k
Torsdag den 26. maj 2016 - Bruxelles
Midlertidige foranstaltninger til fordel for Sverige på området international beskyttelse *
P8_TA(2016)0232A8-0170/2016

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 26. maj 2016 om forslag til Rådets afgørelse om indførelse af midlertidige foranstaltninger til fordel for Sverige på området international beskyttelse i henhold til artikel 9 i Rådets afgørelse (EU) 2015/1523 og artikel 9 i Rådets afgørelse (EU) 2015/1601 om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og for Grækenland på området international beskyttelse (COM(2015)0677 – C8-0017/2016 – 2015/0314(NLE))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2015)0677),

–  der henviser til artikel 78, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0017/2016),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0170/2016),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

3.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til afgørelse
Betragtning 5
(5)  Sverige står over for en nødsituation i form af en pludselig tilstrømning af tredjelandsstatsborgere som følge af en pludselig forskydning af migrationsstrømmene. Den 8. december 2015 anmodede Sverige formelt om at få suspenderet sine forpligtelser i henhold til Rådets afgørelse (EU) 2015/1523 og (EU) 2015/1601.
(5)  Sverige står over for en nødsituation i form af en pludselig tilstrømning af tredjelandsstatsborgere som følge af en pludselig forskydning af migrationsstrømmene. Den 8. december 2015 anmodede Sverige formelt om at få suspenderet sine forpligtelser i henhold til Rådets afgørelse (EU) 2015/1523 og (EU) 2015/1601, idet landet står over for udfordringen med både at være et land, som migranter først ankommer til, og det endelige bestemmelsessted.
Ændring 2
Forslag til afgørelse
Betragtning 9
(9)  I Sverige har man i 2015 langt det største antal ansøgere om international beskyttelse pr. indbygger i EU (11 503 ansøgere pr. 1 million indbyggere).
(9)  Sverige havde i 2015 langt det største antal ansøgere om international beskyttelse pr. indbygger i EU (11 503 ansøgere pr. 1 million indbyggere) og modtog i marts 2016 i alt 170 104 ansøgere, hvoraf 73 331 var børn, herunder 36 181 uledsagede mindreårige.
Ændring 3
Forslag til afgørelse
Betragtning 10
(10)  Sverige står ligeledes i en vanskelig situation på grund af den betydelige stigning for nylig i antallet af uledsagede mindreårige, idet hver fjerde ansøger hævder at være en uledsaget mindreårig.
(10)  Sverige står ligeledes i en vanskelig situation på grund af den betydelige stigning for nylig i antallet af uledsagede mindreårige, idet hver fjerde ansøger hævder at være uledsagede mindreårige, som har særlige behov og kræver yderligere ressourcer for at skaffe adgang til sundhedspleje, værdige boliger og uddannelse i henhold til Unionens asylregler.
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik