Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/0314(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0170/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0170/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 26/05/2016 - 6.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0232

Hyväksytyt tekstit
PDF 238kWORD 66k
Torstai 26. toukokuuta 2016 - Bryssel
Ruotsin hyväksi toteutettavat kansainvälistä suojelua koskevat väliaikaiset toimenpiteet *
P8_TA(2016)0232A8-0170/2016

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 26. toukokuuta 2016 ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Ruotsin hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden käyttöön ottamisesta Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden käyttöön ottamisesta annettujen neuvoston päätöksen (EU) 2015/1523 9 artiklan ja neuvoston päätöksen (EU) 2015/1601 9 artiklan mukaisesti (COM(2015)0677 – C8-0017/2016 – 2015/0314(NLE))

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2015)0677),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 78 artiklan 3 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8-0017/2016),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A8-0170/2016),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 kappale
(5)  Ruotsissa on hätätilanne, jonka on aiheuttanut kolmansien maiden kansalaisten äkillinen joukoittainen tulo sen alueelle muuttovirtojen voimakkaan muutoksen seurauksena. Ruotsi pyysi 8 päivänä joulukuuta 2015 muodollisesti, että sen neuvoston päätöksiin (EU) 2015/1523 ja (EU) 2015/1601 perustuvat velvoitteet keskeytetään.
(5)  Ruotsissa on hätätilanne, jonka on aiheuttanut kolmansien maiden kansalaisten äkillinen joukoittainen tulo sen alueelle muuttovirtojen voimakkaan muutoksen seurauksena. Ruotsi pyysi 8 päivänä joulukuuta 2015 muodollisesti, että sen neuvoston päätöksiin (EU) 2015/1523 ja (EU) 2015/1601 perustuvat velvoitteet keskeytetään, koska sen täytyy vastata haasteisiin, joita aiheutuu siitä, että se on sekä ensimmäinen saapumismaa että lopullinen määrämaa.
Tarkistus 2
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 9 kappale
(9)  Vuonna 2015 Ruotsissa oli EU-maista asukaslukuun suhteutettuna ylivoimaisesti suurin määrä kansainvälistä suojelua hakevia henkilöitä (11 503 hakijaa miljoonaa asukasta kohti).
(9)  Vuonna 2015 Ruotsissa oli EU-maista asukaslukuun suhteutettuna ylivoimaisesti suurin määrä kansainvälistä suojelua hakevia henkilöitä (11 503 hakijaa miljoonaa asukasta kohti), ja maaliskuussa 2016 Ruotsi otti vastaan yhteensä 170 104 hakijaa, joista 73 331 oli lapsia ja 36 181 ilman huoltajaa olevia alaikäisiä.
Tarkistus 3
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 10 kappale
(10)  Ruotsissa on vaikea tilanne myös siksi, että ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten määrä on noussut viime aikoina huomattavasti; joka neljäs hakija väittää olevansa ilman huoltajaa oleva alaikäinen.
(10)  Ruotsissa on vaikea tilanne myös siksi, että ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten määrä on noussut viime aikoina huomattavasti; joka neljäs hakija väittää kuuluvansa ilman huoltajaa oleviin alaikäisiin, joilla on erityistarpeita, mikä edellyttää lisää resursseja, jotta heille voidaan tarjota mahdollisuus terveydenhoitoon, ihmisarvoiseen asumiseen ja koulutukseen unionin turvapaikkasääntöjen mukaisesti.
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö