Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/0314(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0170/2016

Predkladané texty :

A8-0170/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 26/05/2016 - 6.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0232

Prijaté texty
PDF 407kWORD 69k
Štvrtok, 26. mája 2016 - Brusel
Dočasné opatrenia v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Švédska *
P8_TA(2016)0232A8-0170/2016

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 26. mája 2016 o návrhu rozhodnutia Rady o zavedení dočasných opatrení v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Švédska v súlade s článkom 9 rozhodnutia Rady (EÚ) 2015/1523 a článkom 9 rozhodnutia Rady (EÚ) 2015/1601 o zavedení dočasných opatrení v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Talianska a Grécka (COM(2015)0677 – C8-0017/2016 – 2015/0314(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2015)0677),

–  so zreteľom na článok 78 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0017/2016),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0170/2016),

1.  schvaľuje zmenený návrh Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 5
(5)  Švédsko čelí núdzovej situácii v dôsledku náhleho prílevu štátnych príslušníkov tretích krajín na jeho územie, spôsobeného výraznými zmenami migračných tokov. Švédsko 8. decembra 2015 formálne požiadalo o pozastavenie plnenia svojich povinností vyplývajúcich z rozhodnutí Rady (EÚ) 2015/1523 a (EÚ) 2015/1601.
(5)  Švédsko čelí núdzovej situácii v dôsledku náhleho prílevu štátnych príslušníkov tretích krajín na jeho územie, spôsobeného výraznými zmenami migračných tokov. Švédsko 8. decembra 2015 formálne požiadalo o pozastavenie plnenia svojich povinností vyplývajúcich z rozhodnutí Rady (EÚ) 2015/1523 a (EÚ) 2015/1601, pretože čelí problémom vyplývajúcim z toho, že je krajinou prvého vstupu aj konečnou destináciou.
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 9
(9)  Švédsko v roku 2015 zďaleka najvyšší počet žiadostí o medzinárodnú ochranu na obyvateľa v EÚ (11 503 žiadostí na milión obyvateľov).
(9)  Švédsko malo v roku 2015 zďaleka najvyšší počet žiadostí o medzinárodnú ochranu na obyvateľa v EÚ (11 503 žiadostí na milión obyvateľov) a v marci 2016 prijalo celkovo 170 104 žiadateľov, z toho 73 331 detí vrátane 36 181 maloletých bez sprievodu.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 10
(10)  Švédsko takisto čelí ťažkej situácii vzhľadom na nedávny výrazný nárast počtu maloletých bez sprievodu – každý štvrtý žiadateľ tvrdí, že je maloletým bez sprievodu.
(10)  Švédsko takisto čelí ťažkej situácii vzhľadom na nedávny výrazný nárast počtu maloletých bez sprievodu – každý štvrtý žiadateľ tvrdí, že je maloletým bez sprievodu, pričom tieto osoby majú osobitné potreby a vyžadujú dodatočné zdroje, aby sa pre ne zabezpečil prístup k zdravotnej starostlivosti, dôstojnému ubytovaniu a vzdelaniu v súlade s pravidlami Únie týkajúcimi sa azylu.
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia