Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0314(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0170/2016

Ingivna texter :

A8-0170/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 26/05/2016 - 6.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0232

Antagna texter
PDF 249kWORD 67k
Torsdagen den 26 maj 2016 - Bryssel Slutlig utgåva
Provisoriska åtgärder på området internationellt skydd till förmån för Sverige *
P8_TA(2016)0232A8-0170/2016

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 26 maj 2016 om förslaget till rådets beslut om fastställande av provisoriska åtgärder på området för internationellt skydd till förmån för Sverige i enlighet med artikel 9 i rådets beslut (EU) 2015/1523 och artikel 9 i rådets beslut (EU) 2015/1601 om fastställande av provisoriska åtgärder på området internationellt skydd till förmån för Italien och Grekland (COM(2015)0677 – C8-0017/2016 – 2015/0314(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2015)0677),

–  med beaktande av artikel 78.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C8-0017/2016),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0170/2016).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed, i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen.

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till beslut
Skäl 5
(5)  Sverige står inför en nödsituation som kännetecknas av en plötslig tillströmning av tredjelandsmedborgare till landets territorium på grund av en kraftig förändring i migrationsströmmarna. Den 8 december begärde Sverige formellt ett upphävande av sina skyldigheter enligt rådets beslut (EU) 2015/1523 och (EU) 2015/1601.
(5)  Sverige står inför en nödsituation som kännetecknas av en plötslig tillströmning av tredjelandsmedborgare till landets territorium på grund av en kraftig förändring i migrationsströmmarna. Den 8 december 2015 begärde Sverige formellt ett upphävande av sina skyldigheter enligt rådets beslut (EU) 2015/1523 och (EU) 2015/1601, eftersom landet står inför utmaningen att vara både ett land för första ankomst och en slutdestination.
Ändring 2
Förslag till beslut
Skäl 9
(9)  Sverige hade under 2015 det i särklass högsta antalet personer som ansökte om internationellt skydd per capita i EU (11 503 asylsökande per miljon invånare).
(9)  Sverige hade under 2015 det i särklass högsta antalet personer som ansökte om internationellt skydd per capita i EU (11 503 asylsökande per miljon invånare) och tog i mars 2016 Sverige emot sammanlagt 107 104 sökande, varav 73 331 var barn och av dessa 36 181 underåriga utan medföljande vuxen.
Ändring 3
Förslag till beslut
Skäl 10
(10)  Sverige står också inför en svår situation på grund av den avsevärda ökningen av antalet ensamkommande barn, där en av fyra sökande hävdar att de är underåriga utan medföljande vuxen.
(10)  Sverige står också inför en svår situation på grund av den avsevärda ökningen av antalet ensamkommande barn, där en av fyra sökande hävdar att de är underåriga utan medföljande vuxen, vilka har särskilda behov och kräver extra resurser för tillhandahållande av hälso- och sjukvård, anständigt boende och utbildning, i enlighet med EU:s asylregler.
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy