Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2016/2727(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċikli relatati mad-dokumenti :

Testi mressqa :

RC-B8-0623/2016

Dibattiti :

PV 25/05/2016 - 18
CRE 25/05/2016 - 18

Votazzjonijiet :

PV 26/05/2016 - 6.6
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2016)0233

Testi adottati
PDF 274kWORD 89k
Il-Ħamis, 26 ta' Mejju 2016 - Brussell
Flussi ta' data transatlantiċi
P8_TA(2016)0233RC-B8-0623/2016

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-26 ta' Mejju 2016 dwar il-flussi ta' data transatlantiċi (2016/2727(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE), it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) u l-Artikoli 6, 7, 8, 11, 16, 47 u 52 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' dik id-data(1) (minn hawn 'il quddiem "id-Direttiva dwar il-Protezzjoni tad-Data"),

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2008/977/ĠAI tas-27 ta' Novembru 2008 dwar il-protezzjoni ta' data personali pproċessata fil-qafas tal-kooperazzjoni tal-pulizija u dik ġudizzjarja f'materji kriminali(2),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data)(3), kif ukoll id-Direttiva (UE) 2016/680 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni ta' persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali mill-awtoritajiet kompetenti għall-finijiet tal-prevenzjoni, l-investigazzjoni, is-sejbien jew il-prosekuzzjoni ta' reati kriminali jew l-eżekuzzjoni ta' pieni kriminali, u dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li tħassar id-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2008/977/ĠAI(4),

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2000/520/KE tas-26 ta' Lulju 2000 (id-Deċiżjoni dwar l-Isfera ta' Sikurezza),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill tas-27 ta' Novembru 2013 dwar il-bini mill-ġdid tal-fiduċja fil-flussi tad-dejta bejn l-UE u l-Istati Uniti (COM(2013)0846),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill tas-27 ta' Novembru 2013 dwar il-funzjonament tal-Isfera ta' Sikurezza mill-perspettiva taċ-ċittadini tal-UE u tal-kumpaniji stabbiliti fl-UE (COM(2013)0847) (il-komunikazzjoni dwar l-Isfera ta' Sikurezza),

–  wara li kkunsidra s-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-6 ta' Ottubru 2015 fil-Kawża C-362/14 Maximillian Schrems v Data Protection Commissioner (UE:C:2015:650),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill tas-6 ta' Novembru 2015 dwar it-trasferiment ta' dejta personali mill-UE lejn l-Istati Uniti tal-Amerka skont id-Direttiva 95/46/KE wara s-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-Kawża C-362/14 (Schrems) (COM(2015)0566),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tat-3 ta' Frar 2016 tal-Grupp ta' Ħidma tal-Artikolu 29 dwar il-konsegwenzi tas-sentenza Schrems,

–  wara li kkunsidra l-Judicial Redress Act tal-2015, iffirmat mill-President Obama fl-24 ta' Frar 2016 (H.R.1428),

–  wara li kkunsidra l-USA Freedom Act tal-2015(5),

–  wara li kkunsidra r-riformi tal-attivitajiet tas-signals intelligence tal-Istati Uniti stabbiliti fid-Direttiva Presidenzjali 28 (PPD-28)(6),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill tad-29 ta' Frar 2016 bit-titolu "Flussi ta' Dejta Transatlantiċi: Nirritornaw il-fiduċja permezz ta' salvagwardji qawwija" (COM(2016)0117),

–  wara li kkunsidra l-Opinjoni Nru 01/2016 tal-Grupp ta' Ħidma tal-Artikolu 29 tat-13 ta' April 2016 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni dwar l-adegwatezza tat-Tarka tal-Privatezza UE-Stati Uniti,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' Marzu 2014 dwar il-programm ta' sorveljanza tal-NSA tal-Istati Uniti, il-korpi ta' sorveljanza f'diversi Stati Membri u l-impatt tagħhom fuq id-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini tal-UE u dwar il-kooperazzjoni transatlantika fil-Ġustizzja u l-Intern(7), u r-riżoluzzjoni tiegħu tad-29 ta' Ottubru 2015 dwar is-Segwitu għar-Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Marzu 2014 dwar is-sorveljanza elettronika tal-massa taċ-ċittadini tal-UE(8),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 123(2) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi l-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja invalidat id-Deċiżjoni dwar l-Isfera ta' Sikurezza fis-sentenza tagħha tas-6 ta' Ottubru 2015 fil-Kawża C-362/14 Maximillian Schrems v Il-Kummissarju tal-Protezzjoni tad-Data u ċċarat li livell adegwat ta' protezzjoni f'pajjiż terz għandu jinftiehem bħala "essenzjalment ekwivalenti" għall-protezzjoni mogħtija fl-Unjoni, u b'hekk tat lok għall-bżonn li jiġu konklużi negozjati dwar it-Tarka tal-Privatezza bejn l-UE u l-Istati Uniti sabiex tiġi żgurata ċ-ċertezza tad-dritt dwar kif id-data personali għandha tiġi ttrasferita mill-UE lejn l-Istati Uniti;

B.  billi l-"protezzjoni tad-data" tfisser il-protezzjoni tal-persuni li tirrigwardahom l-informazzjoni li tkun qed tiġi pproċessata, u billi din il-protezzjoni hija waħda mid-drittijiet fundamentali rikonoxxuti mill-Unjoni (l-Artikolu 8 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali u l-Artikolu 16 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea);

C.  billi l-protezzjoni tad-data personali, ir-rispett għall-ħajja privata u għall-komunikazzjoni, id-dritt għas-sigurtà, id-dritt li wieħed jirċievi u jaqsam informazzjoni u l-libertà li wieħed imexxi negozju huma lkoll drittijiet fundamentali li għandhom jiġu mħarsa u bbilanċjati;

D.  billi, meta tkun qed teżamina l-livell ta' protezzjoni mogħtija minn pajjiż terz, il-Kummissjoni għandha l-obbligu tivvaluta l-kontenut tar-regoli applikabbli f'dak il-pajjiż li jirriżultaw mid-dritt nazzjonali jew mill-impenji internazzjonali tiegħu, kif ukoll il-prattika mfassla sabiex tiżgura konformità ma' dawk ir-regoli, peress li, skont l-Artikolu 25(2) tad-Direttiva tal-Protezzjoni tad-Data, trid tqis iċ-ċirkostanzi kollha madwar trasferiment tad-data personali lejn pajjiż terz; billi din il-valutazzjoni trid tirreferi mhux biss għal-leġiżlazzjoni u għall-prattiki relatati mal-protezzjoni tad-data personali għal skopijiet kummerċjali u privati, iżda trid tkopri wkoll l-aspetti kollha tal-qafas applikabbli għal dak il-pajjiż jew settur, b'mod partikolari, iżda mhux biss, l-infurzar tal-liġi, is-sigurtà nazzjonali u r-rispett tad-drittijiet fundamentali,

E.  billi l-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs) jirrappreżentaw is-settur li l-aktar li qed jikber malajr fl-ekonomija tal-UE, u qegħdin isiru dejjem aktar dipendenti fuq il-fluss ta' data liberu; billi l-SMEs jirrappreżentaw 60 % tal-kumpaniji li jiddependu fuq il-Ftehim dwar l-Isfera ta' Sikurezza, li ppermettitilhom jibbenefikaw mill-proċeduri simplifikati u kosteffikaċi ta' konformità;

F.  billi l-ekonomiji tal-UE u tal-Istati Uniti jirrappreżentaw 'il fuq minn 50 % tal-PDG dinji, 25 % tal-esportazzjonijiet globali u 'l fuq minn 30 % tal-importazzjonijiet tad-dinja kollha; billi l-valur tar-relazzjoni ekonomika bejn l-UE u l-Istati Uniti huwa l-ogħla wieħed fid-dinja, meta wieħed iqis li fl-2014 il-kummerċ transatlantiku totali kien ekwivalenti għal USD 1,09 triljun, filwaqt li l-valur totali tal-kummerċ tal-Istati Uniti mal-Kanada u maċ-Ċina kien ta' USD 741 biljun u USD 646 biljun rispettivament;

G.  billi flussi ta' data transfruntieri bejn l-Istati Uniti u l-Ewropa huma l-ogħla fid-dinja – 50 % ogħla mill-flussi ta' data bejn l-Istati Uniti u l-Asja u kważi d-doppju tal-flussi ta' data bejn l-Istati Uniti u l-Amerika Latina – u billi t-trasferiment u l-iskambju ta' data personali huma elementi essenzjali li jirfdu r-rabtiet mill-qrib bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti, kemm fil-qasam kummerċjali kif ukoll fis-settur tal-infurzar tal-liġi;

H.  billi, fl-Opinjoni 01/2016 tiegħu, il-Grupp ta' Ħidma tal-Artikolu 29 laqa' t-titjib sinifikanti li ġiebet magħha t-Tarka tal-Privatezza meta mqabbla mad-Deċiżjoni dwar l-Isfera ta' Sikurezza, u b'mod partikolari, l-introduzzjoni ta' definizzjonijiet ewlenin, il-mekkaniżmi stabbiliti biex jiżguraw is-sorveljanza tal-lista tat-Tarka tal-Privatezza u r-rieżamijiet tal-konformità esterni u interni, li issa saru obbligatorji, u billi l-Grupp ta' Ħidma esprima wkoll tħassib serju sew dwar l-aspetti kummerċjali u sew dwar l-aċċess mill-awtoritajiet pubbliċi għal data ttrasferita taħt it-Tarka tal-Privatezza;

I.  billi, s'issa, il-pajjiżi u t-territorji li ġejjin: Andorra, l-Arġentina, il-Kanada, il-Gżejjer Faeroe, Guernsey, l-Isle of Man, Jersey, l-Urugwaj, l-Iżrael, l-Iżvizzera u n-New Zealand ġew rikonoxxuti bħala li jipprovdu livelli adegwati ta' protezzjoni tad-data u ngħataw aċċess privileġġat għas-suq tal-UE;

1.  Jilqa' l-isforzi li saru mill-Kummissjoni u mill-Amministrazzjoni tal-Istati Uniti biex jinkiseb titjib sostanzjali fit-Tarka tal-Privatezza meta mqabbla mad-deċiżjoni dwar l-Isfera ta' Sikurezza, b'mod partikolari l-introduzzjoni ta' definizzjonijiet essenzjali bħal "data personali", "ipproċessar" u "kontrollur", il-mekkaniżmi stabbiliti biex jiżguraw sorveljanza tal-lista tat-Tarka tal-Privatezza u r-rieżamijiet tal-konformità esterni u interni li issa saru mandatorji;

2.  Jenfasizza l-importanza tar-relazzjonijiet transatlantiċi, li għadhom essenzjali għaż-żewġt isħab; jenfasizza li soluzzjoni komprensiva bejn l-Istati Uniti u l-UE għandha tirrispetta d-dritt għall-protezzjoni tad-data u d-dritt għall-privatezza; Ifakkar li wieħed mill-objettivi fundamentali tal-UE huwa l-protezzjoni tad-data personali, inkluż meta tiġi ttrasferita lis-sħab kummerċjali internazzjonali ewlenin tal-UE;

3.  Jinsisti li l-arranġament Tarka tal-Privatezza jrid ikun konformi mad-dritt primarju u sekondarju tal-UE, u mas-sentenzi rilevanti tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea u tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem;

4.  Jinnota li l-Anness VI (ittra minn Robert S. Litt, Uffiċċju tad-Direttur tal-Intelligence Nazzjonali (ODNI)) jikkjarifika li skont id-Direttiva ta' Politika Presidenzjali 28 (minn hawn 'il quddiem "PPD-28"), il-ġbir massiv ta' data u komunikazzjonijiet personali ta' persuni li mhumiex ċittadini tal-Istati Uniti għadu permess f'sitt każijiet; jirrimarka li tali ġbir massiv jeħtieġ biss li jkun "imfassal speċifikament kemm jista' jkun" u "raġonevoli", rekwiżit li ma jissodisfax il-kriterji aktar rigorużi ta' neċessità u proporzjonalità stabbiliti fil-Karta;

5.  Ifakkar li ċ-ċertezza tad-dritt, u b'mod partikolari regoli ċari u uniformi, huma element ewlieni fl-iżvilupp tan-negozju u fit-tkabbir tiegħu, b'mod partikolari għall-SMEs, sabiex jiġi żgurat li dawn ma jiffaċċawx inċertezzi tad-dritt u jsofru minn impatti serji fl-operazzjonijiet tagħhom u fil-kapaċità tagħhom li jwettqu n-negozju transatlantiku;

6.  Jilqa' l-introduzzjoni tal-mekkaniżmu ta' rimedju għall-individwi taħt it-Tarka tal-Privatezza; jitlob lill-Kummissjoni u lill-Amministrazzjoni tal-Istati Uniti biex jindirizzaw il-kumplessità attwali sabiex il-proċedura ssir faċli għall-utenti u effikaċi;

7.  Jitlob li l-Kummissjoni titlob kjarifika dwar l-istatus ġuridiku tal-"assigurazzjonijiet bil-miktub" ipprovduti mill-Istati Uniti;

8.  Jilqa' l-ħatra ta' Ombudsman fid-Dipartiment tal-Istat Amerikan, li sejjer jaħdem flimkien ma' awtoritajiet indipendenti sabiex jipprovdu rispons lill-awtoritajiet superviżorji tal-UE li jgħaddu t-talbiet individwali fir-rigward tas-sorveljanza mill-gvern; iqis, madankollu, li din l-istituzzjoni ġdida mhijiex indipendenti biżżejjed u m'għandhiex setgħat adegwati biex teżerċita u tinforza dmirha b'mod effikaċi;

9.  Jilqa' r-rwol prominenti mogħti mill-qafas tat-Tarka tal-Privatezza lill-aġenziji tal-protezzjoni tad-data tal-Istati Membri fl-eżami u fl-investigazzjoni ta' lmenti marbuta mal-protezzjoni tad-data personali fil-qafas tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE u s-sospenzjoni tat-trasferimenti tad-data, kif ukoll l-obbligu impost fuq id-Dipartiment tal-Kummerċ tal-Istati Uniti biex isolvi dawn l-ilmenti;

10.  Jirrikonoxxi li t-Tarka tal-Privatezza hija parti minn djalogu usa' bejn l-UE u l-pajjiżi terzi, inklużi l-Istati Uniti, f'dak li għandu x'jaqsam mal-privatezza tad-data, il-kummerċ, is-sigurtà, kif ukoll drittijiet u objettivi relatati ta' interess komuni; jistieden lill-partijiet kollha, għaldaqstant, jaħdmu flimkien lejn il-ħolqien u t-titjib kontinwu ta' oqfsa internazzjonali u ta' liġijiet nazzjonali prattiċi u komuni li jilħqu dawn l-objettivi;

11.  Jinsisti li ċ-ċertezza tad-dritt għat-trasferiment ta' data personali bejn l-UE u l-Istati Uniti hija element essenzjali għall-fiduċja tal-konsumatur, għall-iżvilupp tal-kummerċ transatlantiku u għall-kooperazzjoni fl-infurzar tal-liġi, u b'hekk huwa essenzjali, għall-effikaċja u l-implimentazzjoni fit-tul tagħhom, li l-istrumenti li jippermettu tali trasferimenti jikkonformaw kemm mad-dritt primarju kif ukoll ma' dak sekondarju tal-UE;

12.  Jitlob li l-Kummissjoni timplimenta bis-sħiħ ir-rakkomandazzjonijiet espressi mill-Grupp ta' Ħidma tal-Artikolu 29 fl-Opinjoni 01/2016 tiegħu dwar l-abbozz ta' deċiżjoni dwar l-adegwatezza tat-Tarka tal-Privatezza UE-Stati Uniti;

13.  Jitlob li l-Kummissjoni tissodisfa r-responsabbiltà tagħha taħt il-Qafas tat-Tarka tal-Privatezza li twettaq rieżamijiet perjodiċi robusti tad-deċiżjoni dwar l-adegwatezza tagħha u l-ġustifikazzjonijiet legali tagħha, b'mod partikolari fir-rigward tal-applikazzjoni, fi żmien sentejn, tar-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data ġdid;

14.  Jitlob li l-Kummissjoni tkompli d-djalogu mal-Amministrazzjoni tal-Istati Uniti sabiex tinnegozja titjib ulterjuri fit-Tarka tal-Privatezza fid-dawl tan-nuqqasijiet attwali tagħha;

15.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri, u lill-Gvern u lill-Kungress tal-Istati Uniti.

(1) ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31.
(2) ĠU L 350, 30.12.2008, p. 60.
(3) ĠU L 119, 4.5.2016, p. 1.
(4) ĠU L 119, 4.5.2016, p. 89.
(5) https://www.congress.gov/114/plaws/publ23/PLAW-114publ23.pdf
(6) https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/01/17/presidential-policy-directive-signals-intelligence-activities
(7) Testi adottati, P7_TA(2014)0230.
(8) Testi adottati, P8_TA(2015)0388.

Avviż legali - Politika tal-privatezza