Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2016/2727(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

RC-B8-0623/2016

Razprave :

PV 25/05/2016 - 18
CRE 25/05/2016 - 18

Glasovanja :

PV 26/05/2016 - 6.6
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0233

Sprejeta besedila
PDF 261kWORD 84k
Četrtek, 26. maj 2016 - Bruselj
Čezatlantski pretok podatkov
P8_TA(2016)0233RC-B8-0623/2016

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 26. maja 2016 o čezatlantskem pretoku podatkov (2016/2727(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji (PEU), Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) ter členov 6, 7, 8, 11, 16, 47 in 52 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

–  ob upoštevanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov(1) (v nadaljnjem besedilu: direktiva o varstvu podatkov),

–  ob upoštevanju Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ z dne 27. novembra 2008 o varstvu osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah(2),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (splošna uredba o varstvu podatkov)(3) ter Direktive (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ(4),

–  ob upoštevanju Odločbe Komisije 2000/520/ES z dne 26. julija 2000 (odločba o varnem pristanu),

–  ob upoštevanju Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z dne 27. novembra 2013 o obnovitvi zaupanja v pretok podatkov med EU in ZDA (COM(2013)0846),

–  ob upoštevanju Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z dne 27. novembra 2013 o delovanju varnega pristana z vidika državljanov EU in družb, ustanovljenih v EU (COM(2013)0847) (sporočilo o varnem pristanu) ,

–  ob upoštevanju sodbe Sodišča z dne 6. oktobra 2015 v zadevi C-362/14, Maximillian Schrems proti Data Protection Commissioner (EU:C:2015:650),

–  ob upoštevanju Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z dne 6. novembra 2015 o prenosu osebnih podatkov iz EU v Združene države Amerike v skladu z Direktivo 95/46/ES po sodbi Sodišča v zadevi C-362/14 (Schrems) (COM(2015)0566),

–  ob upoštevanju izjave delovne skupine iz člena 29 z dne 3. februarja 2016 o posledicah sodbe v zadevi Schrems,

–  ob upoštevanju ameriškega zakona o sodnem varstvu (Judicial Redress Act) iz leta 2015, ki ga je 24. februarja 2016 s podpisom sprejel predsednik Obama (H.R.1428),

–  ob upoštevanju ameriškega zakona o svobodi (Freedom Act) iz leta 2015(5),

–  ob upoštevanju reform obveščevalnih dejavnosti ZDA pri zaznavanju signalov iz predsedniške politične direktive 28 (PPD-28)(6),

–  ob upoštevanju Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z dne 29. februarja 2016 „Čezatlantski pretok podatkov: povrnitev zaupanja z močnimi zaščitnimi ukrepi“ (COM(2016)0117),

–  ob upoštevanju mnenja delovne skupine iz člena 29 št. 01/2016 z dne 13. aprila 2016 o osnutku sklepa o ustreznosti zasebnostnega ščita EU-ZDA,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. marca 2014 o programu nadzora agencije ZDA za nacionalno varnost, organih nadzora v različnih državah članicah ter njihovem učinku na temeljne pravice državljanov EU in čezatlantsko sodelovanje na področju pravosodja in notranjih zadev(7) ter resolucije z dne 29. oktobra 2015 o nadaljnjem ukrepanju na podlagi resolucije Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2014 o elektronskem množičnem nadzoru državljanov EU(8),

–  ob upoštevanju člena 123(2) in 123(4) Poslovnika,

A.  ker je Sodišče Evropske unije v svoji sodbi z dne 6. oktobra 2015 v zadevi C-362/14 Maximillian Schrems proti Data Protection Commissioner razglasilo, da je odločba o varnem pristanu neveljavna, ter pojasnilo, da je treba ustrezno raven varstva v tretji državi razumeti kot „v bistvenem enako“ ravni varstva, zagotovljeni v Uniji, zaradi česar je nujno treba zaključiti pogajanja o zasebnostnem ščitu EU-ZDA, da bo zagotovljena pravna varnost glede tega, kako bi moral potekati prenos osebnih podatkov iz EU v ZDA;

B.  ker varstvo podatkov pomeni varstvo ljudi, na katere se nanašajo informacije, ki se obdelujejo, in ker je to varstvo ena od temeljnih pravic, ki jih priznava Unija (člen 8 Listine o temeljnih pravicah in člen 16 Pogodbe o delovanju Evropske unije);

C.  ker so varstvo osebnih podatkov, spoštovanje zasebnega življenja in komunikacij, pravica do varnosti, pravica do prejemanja in prenašanja podatkov ter svoboda gospodarske pobude temeljne pravice, ki jih je treba spoštovati in zagotavljati njihovo medsebojno ravnovesje;

D.  ker mora Komisija pri preučitvi ravni varstva, ki jo zagotavlja tretja država, oceniti vsebino pravil, ki se uporabljajo v tej državi in izhajajo iz domače zakonodaje ali mednarodnih zavez, pa tudi prakso za zagotavljanje skladnosti s temi pravili, saj mora na podlagi člena 25(2) iz direktive o varstvu podatkov upoštevati vse okoliščine, ki se lahko pojavijo pri prenosu osebnih podatkov v tretjo državo; ker se ta ocena ne sme nanašati le na zakonodajo in prakso glede varstva osebnih podatkov za poslovne in zasebne namene, temveč mora zajemati tudi vse vidike okvira, ki se uporablja za to državo ali sektor, zlasti, a ne izključno, kazenski pregon, nacionalno varnost in spoštovanje temeljnih pravic;

E.  ker so mala in srednja podjetja najhitrejše rastoči sektor gospodarstva EU in so čedalje bolj odvisna od prostega pretoka podatkov; ker mala in srednja podjetja predstavljajo 60 % podjetij, ki se zanašajo na dogovor o varnem pristanu, v skladu s katerim so lahko izkoristila poenostavljene in stroškovno učinkovite postopke zagotavljanja skladnosti;

F.  ker gospodarstvi ZDA in EU predstavljata več kot 50 % svetovnega BDP, 25 % svetovnega izvoza in več kot 30 % svetovnega uvoza; ker gospodarski odnos med ZDA in EU dosega največjo vrednost na svetu, pri čemer je skupna vrednost čezatlantske trgovine leta 2014 znašala 1,09 bilijona USD v primerjavi z vrednostjo skupne trgovine ZDA s Kanado in Kitajsko, ki je znašala 741 milijard USD oziroma 646 milijard USD;

G.  ker je čezmejni pretok podatkov med ZDA in Evropo najobsežnejši na svetu (50 % več kot med ZDA in Azijo ter skoraj dvakrat več kot med ZDA in Latinsko Ameriko) in ker sta prenos in izmenjava osebnih podatkov bistveni element, na katerem temeljijo tesne vezi med Evropsko unijo in ZDA na poslovnem področju in področju kazenskega pregona;

H.  ker je delovna skupina iz člena 29 v svojem mnenju št. 01/2016 pozdravila bistvene izboljšave, ki jih prinaša zasebnostni ščit v primerjavi z odločbo o varnem pristanu, zlasti vključitev ključnih opredelitev pojmov, mehanizmov, vzpostavljenih za zagotavljanje nadzora nad seznamom zasebnostnega ščita, ter sedaj obvezne zunanje in notranje preglede skladnosti, navedla pa je tudi resne pomisleke glede gospodarskih vidikov in dostopa javnih organov do podatkov, prenesenih v okviru zasebnostnega ščita;

I.  ker je bilo doslej priznano, da naslednje države oziroma ozemlja, tj. Andora, Argentina, Kanada, Ferski otoki, Guernsey, Otok Man, Jersey, Urugvaj, Izrael, Švica in Nova Zelandija, zagotavljajo ustrezne ravni varstva podatkov ter imajo prednostni dostop do trga EU;

1.  pozdravlja prizadevanja Komisije in administracije ZDA za znatno izboljšanje zasebnostnega ščita glede na odločbo o varnem pristanu, zlasti z vključitvijo ključnih opredelitev, kot so osebni podatki, obdelava in upravljavec, z mehanizmi, vzpostavljenimi za zagotovitev nadzora nad seznamom zasebnostnega ščita, in s sedaj obveznim izvajanjem zunanjih in notranjih pregledov skladnosti;

2.  opozarja, da so čezatlantski odnosi izjemno pomembni in še naprej ključni za obe partnerici; poudarja, da bi bilo treba pri celoviti rešitvi med ZDA in EU spoštovati pravico do varstva podatkov in pravico do zasebnosti; opozarja, da je med temeljnimi cilji EU varstvo osebnih podatkov, tudi ko so preneseni v njeno glavno mednarodno trgovinsko partnerico;

3.  vztraja, da mora ureditev zasebnostnega ščita spoštovati primarno in sekundarno zakonodajo EU ter ustrezne sodbe Sodišča in Evropskega sodišča za človekove pravice;

4.  je seznanjen, da je v Prilogi VI (dopis Roberta S. Litta, urad direktorja nacionalne obveščevalne službe) pojasnjeno, da je v skladu s predsedniško politično direktivo št. 28 množično zbiranje osebnih podatkov in komunikacij nedržavljanov ZDA v šestih primerih še vedno dovoljeno; poudarja, da mora biti to množično zbiranje zgolj „čim bolj prilagojeno“ in „razumno“, kar pa ne izpolnjuje strožjih meril nujnosti in sorazmernosti iz Listine;

5.  opozarja, da so pravna varnost ter zlasti jasna in enotna pravila med ključnimi elementi razvoja in rasti podjetij, zlasti malih in srednjih, zato je treba preprečiti, da bi se soočala s pravno negotovostjo in da bi to resno vplivalo na njihovo poslovanje in sklepanje čezatlantskih poslov;

6.  pozdravlja uvedbo pravnega sredstva za posameznike v okviru zasebnostnega ščita; poziva Komisijo in administracijo ZDA, naj odpravita sedanjo zapletenost postopka, da bi ta postal uporabniku prijazen in učinkovit;

7.  poziva Komisijo, naj zahteva pojasnitev o pravnem statusu pisnih zagotovil ZDA;

8.  pozdravlja imenovanje varuha človekovih pravic v okviru ministrstva ZDA za zunanje zadeve, ki bo v sodelovanju z neodvisnimi organi odgovarjal na posamezne prošnje v zvezi z vladnim nadzorom, ki jih bodo posredovali nadzorni organi EU; meni pa, da ta nova institucija ni dovolj neodvisna in nima dovolj pooblastil za učinkovito izvajanje in izvrševanje svojih dolžnosti;

9.  pozdravlja, da je v okviru zasebnostnega ščita pomembna vloga dodeljena organom držav članic za varstvo podatkov v zvezi s preučevanjem in preiskovanjem pritožb, povezanih z varstvom osebnih podatkov na podlagi Listine EU o temeljnih pravicah, in preklicem prenosa podatkov, ter obveznost ministrstva ZDA za trgovino, da reši te pritožbe;

10.  priznava, da je zasebnostni ščit del širšega dialoga med EU in tretjimi državami, vključno z ZDA, v zvezi z varstvom podatkov, trgovino, varnostjo in povezanimi pravicami ter cilji v skupnem interesu; zato poziva vse strani, naj sodelujejo, da bi vzpostavile izvedljive skupne mednarodne okvire in domačo zakonodajo ter jih stalno izboljševale, da bi te cilje dosegli;

11.  vztraja, da je pravna varnost pri prenosu osebnih podatkov med EU in ZDA bistven element za zaupanje potrošnikov, razvoj čezatlantskega poslovanja in sodelovanje na področju kazenskega pregona, zato je za učinkovitost in dolgoročnost instrumentov, ki omogočajo prenos, izredno pomembno, da spoštujejo primarno in sekundarno zakonodajo EU;

12.  poziva Komisijo, naj v celoti izvede priporočila iz mnenja št. 01/2016 delovne skupine za varstvo podatkov iz člena 29 o osnutku sklepa o ustreznosti zasebnostnega ščita EU–ZDA;

13.  poziva Komisijo, naj v celoti izpolnjuje svojo odgovornost v okviru zasebnostnega ščita ter izvaja redne in temeljite preglede svojega sklepa o ustreznosti in pravne utemeljitve v zvezi z njim, zlasti v luči začetka uporabe nove splošne uredbe o varstvu podatkov čez dve leti;

14.  poziva Komisijo, naj nadaljuje dialog z administracijo ZDA in si prizadeva za dodatno izboljšanje ureditve zasebnostnega ščita glede na njene sedanje pomanjkljivosti;

15.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic ter vladi in kongresu ZDA.

(1) UL L 281, 23.11.1995, str. 31.
(2) UL L 350, 30.12.2008, str. 60.
(3) UL L 119, 4.5.2016, str.1.
(4) UL L 119, 4.5.2016, str. 89.
(5) https://www.congress.gov/114/plaws/publ23/PLAW-114publ23.pdf
(6) https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/01/17/presidential-policy-directive-signals-intelligence-activities
(7) Sprejeta besedila, P7_TA(2014)0230.
(8) Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0388.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov