Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2015/2228(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0153/2016

Testi mressqa :

A8-0153/2016

Dibattiti :

PV 25/05/2016 - 22
CRE 25/05/2016 - 22

Votazzjonijiet :

PV 26/05/2016 - 6.8
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2016)0235

Testi adottati
PDF 427kWORD 178k
Il-Ħamis, 26 ta' Mejju 2016 - Brussell
Faqar: perspettiva tal-ġeneru
P8_TA(2016)0235A8-0153/2016

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-26 ta' Mejju 2016 dwar il-faqar: perspettiva tas-sessi (2015/2228(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 2 u 3(3) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 8, 9, 151, 153 u 157 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari d-dispożizzjonijiet tagħha dwar id-drittijiet soċjali u l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-NU tal-1979 dwar l-Eliminazzjoni ta' Kull Forma ta' Diskriminazzjoni kontra n-Nisa (CEDAW),

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-Prevenzjoni u l-Ġlieda Kontra l-Vjolenza fuq in-Nisa u l-Vjolenza Domestika (Konvenzjoni ta' Istanbul),

–  wara li kkunsidra l-istrateġija ta' tkabbir tal-UE Ewropa 2020 u b'mod partikolari l-objettiv tagħha li tnaqqas l-għadd ta' ċittadini Ewropej li jgħixu taħt il-limiti nazzjonali tal-faqar b'25 % sal-2020, biex b'hekk 20 miljun persuna jinħarġu mill-faqar, u l-ħtieġa li jintużaw b'mod sħiħ is-sistemi tas-sigurtà soċjali u tal-pensjonijiet sabiex jiġi żgurat appoġġ adegwat għall-introjtu,

–  wara li kkunsidra l-Pakkett ta' Investiment Soċjali 2013 tal-Kummissjoni (SIP),

–  wara li kkunsidra l-Komunità ta' Prattika dwar l-Integrazzjoni tas-Sessi tal-Fond Soċjali Ewropew (GenderCop), u b'mod partikolari l-grupp ta' ħidma GenderCop dwar il-faqar u l-inklużjoni,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 7 tar-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni għall-Fondi Strutturali 2014-2020,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Annwali 2014 tal-Pjattaforma Ewropea kontra l-Faqar u l-Esklużjoni Soċjali,

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2006/54/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' Lulju 2006 dwar l-implimentazzjoni tal-prinċipju ta' opportunitajiet indaqs u ta' trattament ugwali tal-irġiel u n-nisa fi kwistjonijiet ta' impjiegi u xogħol,

–  wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 2010/18/UE tat-8 ta' Marzu 2010 li timplimenta l-Ftehim Qafas rivedut dwar il-leave tal-ġenituri konkluż minn BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP u ETUC u li tħassar id-Direttiva 96/34/KE,

–  wara li kkunsidra l-Pjan Direzzjonali tal-Kummissjoni ta' Awwissu 2015 dwar bidu ġdid biex jiġu indirizzati l-isfidi ta' bilanċ bejn il-ħajja privata u dik professjonali li jħabbtu wiċċhom magħhom il-familji,

–  wara li kkunsidra d-dokument ta' ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni tal-3 ta' Diċembru 2015 bit-titolu "Strategic engagement for gender equality 2016-2019" (Impenn strateġiku għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel 2016-2019) (SWD(2015)0278),

–  wara li kkunsidra r-riżultati tal-istħarriġ tal-UE dwar il-persuni leżbjani, omosesswali, bisesswali u transġeneru, imwettaq mill-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA) u ppubblikat fis-17 ta' Mejju 2013,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu tat-13 ta' Ottubru 2005 dwar in-nisa u l-faqar fl-Unjoni Ewropea(1) u tat-3 ta' Frar 2009 dwar in-non-diskriminazzjoni fuq il-bażi tas-sessi u s-solidarjetà interġenerazzjonali(2),

–  wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu adottata fl-ewwel qari fl-20 ta' Ottubru 2010(3) bi ħsieb l-adozzjoni tad-Direttiva 2011/.../UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva dwar il-Leave tal-Maternità,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' Marzu 2011 dwar l-aspett tal-faqar tan-nisa fl-Unjoni Ewropea(4),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-5 ta' April 2011 dwar prijoritajiet u punti prinċipali ta' qafas politiku ġdid tal-UE rigward il-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa(5),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Settembru 2011 dwar is-sitwazzjoni tan-nisa li jkunu qed joqorbu lejn l-età tal-pensjoni(6),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Ottubru 2011 dwar is-sitwazzjoni tal-ommijiet waħedhom(7),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-24 ta' Mejju 2012 bir-rakkomandazzjoniet lill-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju ta' paga ugwali għall-ħaddiema rġiel u nisa għal xogħol ugwali jew għal xogħol ta' valur ugwali(8),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-6 ta' Frar 2013 dwar is-57  sessjoni tal-Kummissjoni dwar l-Istatus tan-Nisa (CSW) tan-NU: l-eliminazzjoni u l-prevenzjoni tal-forom kollha ta' vjolenza fuq in-nisa u l-bniet"(9),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' Marzu 2013 dwar l-impatt tal-kriżi ekonomika fuq l-ugwaljanza bejn is-sessi u d-drittijiet tan-nisa(10),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta' Marzu 2015 dwar il-progress fl-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fl-Unjoni Ewropea fl-2013(11),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-9 ta' Ġunju 2015 dwar l-Istrateġija tal-UE għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel wara l-2015(12),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' Ottubru 2015 dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva 2006/54/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' Lulju 2006 dwar l-implimentazzjoni tal-prinċipju ta' opportunitajiet indaqs u ta' trattament ugwali tal-irġiel u n-nisa fi kwistjonijiet ta' impjiegi u xogħol(13),

–  wara li kkunsidra l-istudju ppubblikat f'April 2014 u kkummissjonat mill-Kummissjoni bit-titolu "Single parents and employment in Europe" (Ġenituri waħedhom u l-impjieg fl-Ewropa),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali dwar l-ilħuq tal-miri kontra l-faqar fid-dawl tal-ispejjeż dejjem jiżdiedu għall-familji, u l-opinjoni mehmuża tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi (A8-0040/2016),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali u tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni (A8-0153/2016),

A.  billi l-aħħar data tal-Eurostat turi li n-numru ta' nisa fil-faqar għadu b'mod permanenti ogħla minn dak tal-irġiel, attwalment b'madwar 64,6 miljun mara kontra 57,6 miljun raġel(14); billi dan juri li l-faqar għandu impatti differenti fuq in-nisa u fuq l-irġiel; billi n-nisa kienu partikolarment affettwati mir-riskju tal-faqar fl-UE-28 fl-2014, b'rata ta' 46,6 % qabel it-trasferimenti soċjali u 17,7 % wara dawn it-trasferimenti; billi r-rati tal-faqar fost in-nisa jvarjaw ħafna minn Stat Membru għall-ieħor; billi indipendentement minn kemm huma speċifiċi l-gruppi li jinsabu f'riskju, bħan-nisa anzjani, nisa waħedhom, ommijiet waħedhom, leżbjani, nisa bisesswali, nisa transġeneru u nisa diżabbli, ir-rati tal-faqar fost in-nisa migranti u n-nisa li jappartjenu għal minoranzi etniċi huma l-istess madwar l-UE kollha kemm hi; billi 38,9 % tal-popolazzjoni u 48,6 % tan-nisa waħedhom fl-UE-28 mhumiex f'pożizzjoni li jlaħħqu ma' spejjeż mhux mistennija; billi l-Kummissarju Għoli għad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU jirrapporta li n-nisa jifformaw il-maġġoranza tal-ifqar nies tad-dinja u li n-numru ta' nisa li jgħixu fil-faqar rurali żdied b'50 % mill-1975 'il hawn, li n-nisa jaħdmu żewġ terzi tas-sigħat tax-xogħol tad-dinja u jipproduċu nofs l-ikel tad-dinja, iżda madankollu jaqilgħu biss 10 % tad-dħul tad-dinja u għandhom inqas minn 1 % tal-proprjetà tad-dinja;

B.  billi l-ugwaljanza bejn il-ġeneri fis-suq tax-xogħol, miksuba permezz ta' żieda fil-benesseri soċjali u ekonomiku, hija ta' benefiċċju mhux biss għan-nisa iżda anki għall-ekonomija u għas-soċjetà kollha kemm hi; billi l-għan li tiġi żgurata l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa jmur lura għat-Trattat ta' Ruma tal-1957;

C.  billi l-gvernijiet impenjaw ruħhom, fil-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal u l-Aġenda tal-2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli, li jiżguraw li s-subien u l-bniet kollha jikkompletaw l-edukazzjoni primarja sħiħa; billi l-Parlament organizza avveniment bl-isem "L-emanċipazzjoni tal-bniet u n-nisa permezz tal-edukazzjoni" fil-Jum Internazzjonali tan-Nisa f'Mejju 2015; billi l-edukazzjoni, kemm dik formali u kemm dik informali, hija strumentali biex jingħelbu l-emarġinazzjoni u bosta forom ta' diskriminazzjoni, billi toħloq djalogu, ftuħ u komprensjoni bejn il-komunitajiet, u billi tkattar is-setgħa tal-komunitajiet emarġinati;

D.  billi fi żminijiet ta' reċessjoni ekonomika n-nies li diġà jkunu fir-riskju li jgħixu fil-faqar – li aktarx ikunu nisa – ikunu f'pożizzjoni vulnerabbli fis-swieq tax-xogħol u fir-rigward tas-sigurtà soċjali, b'mod speċjali membri ta' gruppi li jiffaċċjaw diskriminazzjoni multipla; billi l-Istħarriġ tal-UE dwar l-LGBT juri li l-leżbjani u n-nisa bisesswali u transġeneru jiffaċċjaw riskju sproporzjonat ta' diskriminazzjoni fuq il-bażi tal-orjentazzjoni sesswali tagħhom jew l-identità tal-ġeneru, fuq ix-xogħol (19 %), fl-edukazzjoni (19 %), fl-akkomodazzjoni (13 %), fil-kura tas-saħħa (10 %) u fl-aċċess għas-servizzi soċjali (8 %); billi dan jirriżulta f'riskji sproporzjonati għall-benesseri ekonomiku u soċjali tagħhom;

E.  billi l-politiki ta' awsterità mitluba mill-Kummissjoni u implimentati mill-Istati Membri, flimkien mal-kriżi ekonomika tal-aħħar ftit snin, wessgħu l-inugwaljanzi u affettwaw lin-nisa b'mod partikolari, aggravaw il-faqar fost in-nisa u eskludewhom dejjem iżjed mis-suq tax-xogħol; billi n-netwerk ta' servizzi pubbliċi u infrastruttura li jipprovdu kura għat-tfal, l-anzjani u l-morda, u l-provvista ta' servizzi pubbliċi ta' dan it-tip, mingħajr ħlas u ta' kwalità għolja, tnaqqsu;

F.  billi l-familji b'ġenitur wieħed jinsabu f'riskju ikbar ta' faqar jew esklużjoni soċjali (49,8 % meta mqabbel mal-medja ta' 25,2 % tal-unitajiet domestiċi bi tfal dipendenti, għalkemm hemm differenzi kbar minn Stat Membru għall-ieħor)(15); billi skont il-Eurostat in-nisa kienu jammontaw għal 56,6 % tal-familji b'ġenitur wieħed fl-Unjoni fl-2014; billi l-faqar għandu impatt qawwi fuq l-iżvilupp personali u l-edukazzjoni tat-tfal u l-effetti jistgħu jdumu tul ħajjithom kollha; billi d-distakk edukattiv bejn tfal minn sfondi soċjoekonomiċi differenti żdied (fi 11-il pajjiż, il-provvista ta' edukazzjoni u kura bikrija tat-tfal għat-tfal bejn l-etajiet ta' 0 u 3 snin tilħaq mhux aktar minn 15 % ta' kopertura); billi hemm probabbiltà qawwija ta' trażmissjoni tal-faqar fuq diversi ġenerazzjonijiet; billi n-nuqqas ta' edukazzjoni ta' kwalità huwa fattur li b'mod sinifikanti jżid ir-riskji tal-faqar fost it-tfal u l-esklużjoni soċjali tat-tfal, u varjetà ta' fatturi relatati mal-ħajja tal-familja – bħan-nuqqas ta' stabbiltà, vjolenza jew kundizzjonijiet ħżiena tad-djar – jiggravaw b'mod sinifikanti r-riskju li jitilqu mill-iskola;

G.  billi n-nisa li jgħixu f'żoni rurali huma partikolarment affettwati mill-faqar; billi ħafna nisa li jgħixu f'żoni rurali lanqas biss huma rreġistrati fis-suq tax-xogħol jew bħala qiegħda; billi r-rata tal-qgħad fost in-nisa f'żoni rurali hija estremament għolja, u dawk li huma impjegati għandhom introjtu baxx ħafna; billi n-nisa f'żoni rurali għandhom aċċess limitat għall-edukazzjoni, għad-detezzjoni bikrija tal-kanċer u għall-kura tas-saħħa inġenerali;

H.  billi l-għajxien fir-riskju tal-faqar jirriżulta fl-esklużjoni soċjali u f'nuqqas ta' involviment fil-ħajja tas-soċjetà f'termini ta' aċċess għall-edukazzjoni, il-ġustizzja, it-tagħlim tul il-ħajja, is-servizzi tal-kura tas-saħħa primarja, l-akkomodazzjoni diċenti u n-nutrizzjoni, l-ilma u l-enerġija, l-aċċess għal u l-parteċipazzjoni fil-kultura u l-informazzjoni, l-isport u t-trasport pubbliku; billi l-investiment f'politiki li jappoġġjaw lin-nisa jtejjeb ukoll il-kundizzjonijiet tal-għajxien tal-familji tagħhom, b'mod partikolari dawk tat-tfal tagħhom;

I.  billi d-differenzi bejn il-pagi tan-nisa u tal-irġiel jilħqu s-16,3 %, u billi l-forom atipiċi u inċerti tal-kuntratti tax-xogħol ukoll jaffettwaw lin-nisa aktar milli lill-irġiel;

J.  billi, spiss ħafna, in-nisa li jkollhom il-ħsieb li jistabbilixxu negozju jkollhom diffikultà biex jiksbu aċċess għall-kreditu, għaliex l-intermedjarji finanzjarji tradizzjonali joqogħdu lura milli jagħtu s-self, minħabba li jqisu li l-imprendituri nisa huma aktar esposti għar-riskju u inqas inklinati li jkabbru n-negozji tagħhom u li jagħmlu investimenti profitabbli;

K.  billi n-nisa spiss huma impjegati bħala ħaddiema domestiċi, f'ħafna każijiet barra mill-ambitu tal-liġi tax-xogħol nazzjonali; billi n-nisa mingħajr dokumenti b'mod partikolari huma f'riskju li jiġu sfurzati jaħdmu u jiġu sfruttati f'dan il-qasam;

L.  billi n-nisa aktar spiss mill-irġiel jieħdu r-responsabbiltà għall-kura tal-anzjani, il-morda jew membri tal-familja dipendenti kif ukoll għat-tfal, u jissospendu l-karrieri tagħhom aktar regolarment, fatti li jwasslu għal parteċipazzjoni aktar baxxa u perjodi twal ta' inattività fis-suq tax-xogħol; billi r-riskju ta' tfaqqir jitnaqqas bl-istabbiliment ta' servizzi soċjali u faċilitajiet ta' kwalità għolja bi prezzijiet affordabbli għall-edukazzjoni u l-kura bikrija tat-tfal, jew il-kura għal persuni dipendenti oħra bħall-anzjani; billi ftit Stati Membri laħqu jew qabżu l-għanijiet ta' Barċellona, li jridu jitqiesu bħala essenzjali biex nimxu lejn it-tqassim indaqs tar-responsabbiltajiet ta' kura;

M.  billi, minħabba d-dimensjonijiet interġenerazzjonali tal-faqar, l-indirizzar tas-sitwazzjoni tal-bniet u tan-nisa żgħażagħ li qed jiffaċċjaw l-esklużjoni soċjali u l-faqar huwa essenzjali biex tiġi trattata l-femminizzazzjoni tal-faqar;

N.  billi, għall-UE-27 kollha kemm hi, 34 % tal-ommijiet waħedhom f'età attiva jinsabu f'riskju ta' faqar, mentri r-rata hija 17 % fil-każ ta' familji oħrajn f'età attiva bit-tfal;

O.  billi d-distakk fl-intitolamenti għall-pensjoni jilħaq medja ta' 39 % minħabba l-iżbilanċi maħluqa minn inugwaljanzi persistenti f'termini ta' pagi u aċċess għall-impjieg, diskriminazzjoni, u d-differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa fis-suq tax-xogħol; billi d-distakk fil-pensjonijiet jirrappreżenta ostakolu għall-indipendenza ekonomika tan-nisa u huwa waħda mir-raġunijiet għaliex in-nisa jinżlu taħt il-limitu tal-faqar huma u jixjieħu; billi hija meħtieġa azzjoni biex tiżgura aċċess ugwali għal skemi ta' pensjoni deċenti għan-nisa; billi d-distakk fil-pensjonijiet naqas matul il-perjodu 2006-2012 f'dawk l-Istati Membri li implimentaw id-Direttiva 2006/54/KE(16);

P.  billi l-fatt li r-riskju tal-faqar qed jiżdied huwa marbut mill-qrib mat-tnaqqis baġitarju li jaffettwa l-edukazzjoni, is-sistemi ta' sigurtà soċjali u s-servizzi ta' kura; billi n-nisa u t-tfal intlaqtu b'aktar qawwa mill-kriżi u mill-miżuri ta' awsterità li ttieħdu minn bosta pajjiżi Ewropej;

Q.  billi n-nisa huma forza ewlenija għall-iżvilupp ekonomiku u soċjali, u l-edukazzjoni tajba hija waħda mill-aktar strateġiji effettivi disponibbli għas-suċċess fis-suq tax-xogħol u biex joħorġu miċ-ċiklu tal-faqar; billi l-piż finanzjarju konsiderevoli ta' edukazzjoni bi ħlas, meta jitqiesu l-ispejjeż diretti u indiretti involuti, huwa ostakolu sinifikanti biex in-nies li jgħixu fil-faqar itejbu l-kwalifiki tagħhom; billi l-bniet imorru aħjar mis-subien fl-iskola, imma spiss jiltaqgħu ma' diffikultajiet ikbar jew ma jitħallewx isarrfu dan is-suċċess edukattiv f'kisba professjonali minħabba pressjonijiet familjari u pressjonijiet oħrajn;

R.  billi l-isterjotipi trażmessi b'mod wiesa' mis-soċjetà għandhom l-għeruq tagħhom fil-patrijarkija u jħallu lin-nisa fi rwol subordinat fis-soċjetà, li jikkontribwixxi għall-femminizzazzjoni tal-faqar; billi dawn l-isterjotipi jiżviluppaw sa mit-tfulija, u billi jinħassu fl-għażliet edukattivi u ta' taħriġ u wkoll fis-suq tax-xogħol; billi n-nisa għadhom wisq ta' spiss limitati għal kompiti "midħla tan-nisa" li għalihom għadhom mhumiex imħallsa kif xieraq u jibqgħu mhux rappreżentati biżżejjed f'oqsma bħall-matematika, ix-xjenza, in-negozju, l-ICT u l-inġinerija, kif ukoll f'karigi ta' responsabbiltà; billi dawn l-isterjotipi flimkien mas-setturi ddominati mill-irġiel huma normattivi fl-iffissar tal-pagi, iwasslu għal diskriminazzjoni abbażi tal-ġeneru;

S.  billi l-istrateġija Ewropa 2020, li għandha l-għan li tagħmel mill-UE ekonomija intelliġenti, sostenibbli u inklużiva, tinkludi objettivi ambizzjużi, bħal rata ta' impjieg ta' 75 % u t-tnaqqis b'mill-inqas 20 miljun fl-għadd ta' persuni milquta jew f'riskju ta' faqar jew ta' esklużjoni soċjali sal-2020; billi l-miri tal-istrateġija jinkludu t-tnaqqis tar-rati ta' tluq bikri mill-iskola għal inqas minn 10 %;

T.  billi waħda mill-miri tal-istrateġija Ewropa 2020 hija li jiġi żgurat li 40 % ta' dawk ta' bejn 30 u 34 sena jirċievu edukazzjoni universitarja, meta mqabbla mal-medja attwali ta' 37,9 %; billi ċ-ċifra medja għan-nisa qabżet it-42,3 %, meta mqabbla mat-33,6 % għall-irġiel;

U.  billi t-twettiq tal-mira kontra l-faqar tal-Ewropa 2020, bħala waħda mill-ħames miri tal-istrateġija li jistgħu jitkejlu, jeħtieġ impetu politiku sinifikanti ġdid; billi dawn il-miri ma jistgħux jintlaħqu sakemm il-politika kontra l-faqar ma tinkludix dimensjoni tal-ġeneru b'saħħitha, bl-adozzjoni ta' politiki nazzjonali li jipproteġu lin-nisa, b'mod partikolari, mir-riskju tal-faqar;

V.  billi l-faqar u l-esklużjoni soċjali u d-dipendenza ekonomika tan-nisa jistgħu jkunu fatturi aggravanti għall-vittmi tal-vjolenza fuq in-nisa, kif ukoll viċe versa għaliex il-vjolenza għandha konsegwenzi għas-saħħa tan-nisa u ta' spiss twassal biex persuna titlef l-impjieg, tisfa bla saqaf fuq rasha, iġġarrab l-esklużjoni soċjali u taqa' fil-faqar; billi dan jinkludi vulnerabbiltà sproporzjonata għat-traffikar u l-isfruttament sesswali; billi, barra minn hekk, ħafna nisa li jsofru din il-forma ta' vjolenza jkomplu jgħixu ma' dawk li jabbużaw minnhom għaliex ikunu ekonomikament dipendenti;

W.  billi l-ugwaljanza bejn il-ġeneri tipprovdi għodda għall-ġlieda kontra l-faqar fost in-nisa, peress li għandha impatt pożittiv fuq il-produttività u t-tkabbir ekonomiku u twassal għal parteċipazzjoni ikbar fis-suq tax-xogħol, li mbagħad għandha diversi benefiċċji soċjali u ekonomiċi,

Faqar u bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata

1.  Jenfasizza r-rwol kruċjali ta' servizzi pubbliċi ta' kwalità għolja fil-ġlieda kontra l-faqar, speċjalment il-faqar fost in-nisa, peress li n-nisa huma aktar dipendenti fuq tali servizzi;

2.  Jenfasizza l-ħtieġa li l-irġiel jiġu mħeġġa u impenjati fil-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri fl-oqsma kollha u fil-livelli kollha tas-suq tax-xogħol;

3.  Iqis li l-Istati Membri għandhom jipprijoritizzaw il-kwistjoni tar-rikonċiljazzjoni tal-ħajja privata u professjonali bl-introduzzjoni ta' arranġamenti tax-xogħol favur il-familja, bħal sigħat tax-xogħol adattabbli u l-possibbiltà ta' telexogħol; jinnota li n-nuqqas ta' kura tat-tfal għal but kulħadd u ta' kwalità għolja, ta' kura għal persuni dipendenti u l-anzjani, u b'mod partikolari ta' creches, skejjel tan-nuna u faċilitajiet ta' kura fit-tul, jikkontribwixxi għall-esklużjoni soċjali, u d-distakki bejn is-sessi fl-impjiegi, il-pagi u l-pensjonijiet; jenfasizza li l-aċċess indaqs għall-edukazzjoni bikrija tat-tfal ta' kwalità tajba mingħajr ħlas u kura affordabbli, għall-edukazzjoni formali, informali, u mhux formali u għal servizzi ta' appoġġ għall-familja huwa ċentrali biex jinkoraġġixxi lin-nisa jidħlu u jibqgħu fis-suq tax-xogħol, jiżgura opportunitajiet indaqs u jkisser iċ-ċikli tal-faqar, għaliex dan jgħin lin-nisa jakkwistaw l-awtonomija u l-kwalifiki li jservu biex jiżguraw l-impjieg;

4.  Jiddeplora l-politiki ta' awsterità li, flimkien mal-kriżi ekonomika, qed jgħinu biex iżidu r-rata tal-faqar, partikolarment fost in-nisa;

5.  Jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni jiżviluppaw u jużaw strumenti ta' politika u finanzjarji disponibbli, fosthom il-Pakkett ta' Investiment Soċjali, sabiex jinkisbu l-objettivi ta' Barċellona; jitlob, f'dan il-kuntest, l-ottimizzazzjoni tal-Fond Soċjali Ewropew (FSE) u l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR), li tingħata prijorità, fl-użu ta' investimenti soċjali u tar-Regolament tal-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi (FEIS), lit-twaqqif ta' faċilitajiet pubbliċi u privati għall-kura u l-għajnuna tat-tfal u persuni dipendenti oħra; jipproponi li l-Kummissjoni talloka riżorsi speċifiċi, permezz ta' mekkaniżmu ta' kofinanzjament, biex tippromwovi inċentivi għal oqsma speċifiċi fejn hemm nuqqas ta' faċilitajiet ta' ECEC u fejn ir-rata ta' impjieg tan-nisa hija baxxa ħafna;

6.  Jistieden lill-Istati Membri jimplimentaw politiki li jipproteġu, itejbu u jippromwovu s-servizzi pubbliċi ta' kwalità għolja mingħajr ħlas, fuq kollox fl-oqsma tas-saħħa, l-edukazzjoni, is-sigurtà soċjali u l-ġustizzja; jirrimarka li huwa kruċjali għas-servizzi pubbliċi li jkollhom ir-riżorsi finanzjarji u umani neċessarji biex jissodisfaw l-objettivi tagħhom;

7.  Jistieden lill-Kummissjoni Ewropea u lill-Istati Membri biex jieħdu l-miżuri neċessarji biex jippromwovu r-rikonċiljazzjoni tal-ħajja tax-xogħol u dik privata, sabiex jagħmluha possibbli għan-nisa, partikolarment dawk li huma l-aktar fir-riskju tal-faqar, li jkomplu l-karrieri tagħhom fuq bażi full-time jew, jekk jippreferu, li jkollhom aċċess għal xogħol part-time jew jaħdmu b'sigħat flessibbli;

8.  Jistieden lill-Kummissjoni, f'koordinazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri, biex twettaq inizjattiva leġiżlattiva komprensiva bil-ħsieb li tissodisfa l-ħtiġijiet tal-ommijiet u l-missirijiet fir-rigward tat-tipi differenti ta' liv, jiġifieri l-liv tal-maternità, tal-paternità, tal-ġenituri u tal-indukraturi, b'mod partikolari sabiex tgħin lill-irġiel ikollhom rwol attiv bħala missirijiet, u tippermetti tqassim aktar ġust tar-responsabbiltajiet tal-familja u b'hekk tippermetti opportunitajiet indaqs għan-nisa biex jipparteċipaw fis-suq tax-xogħol, li mbagħad jagħmilhom aktar indipendenti ekonomikament; iżomm f'moħħu li xi Stati Membri diġà għaddew leġiżlazzjoni dwar din il-kwistjoni li tmur lil hinn mid-dispożizzjonijiet tad-dritt tal-Unjoni; jistieden lill-Istati Membri jipprevedu leġiżlazzjoni li tissalvagwardja jew issaħħaħ id-drittijiet tal-maternità, tal-paternità u tal-ġenituri; jissottolinja l-fatt li fl-2010 2,7 % biss mill-persuni li użaw id-dritt tagħhom tal-liv tal-ġenituri kienu rġiel, li jindika l-ħtieġa għal azzjoni konkreta biex tiżgura d-drittijiet tal-liv tal-ġenituri;

9.  Itenni d-diżappunt tiegħu għat-tneħħija tad-direttiva dwar il-liv tal-maternità wara snin ta' sforz immirati biex jiġi żblokkat l-istaġnar u b'hekk tiġi żgurata protezzjoni aħjar għaċ-ċittadini Ewropej; jistieden lill-Kummissjoni tressaq proposta ġdida u d-dritt obbligatorju għal liv tal-paternità bi ħlas; jemmen li jeħtieġ li jittieħdu miżuri speċifiċi fl-Istati Membri kollha biex jitjieb il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata għan-nisa; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tinkorpora kemm dimensjoni soċjali aktar robusta kif ukoll l-objettivi tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri fuq il-post tax-xogħol fis-Semestru Ewropew;

10.  Jilqa' l-proposta għall-introduzzjoni tal-liv tal-indukraturi, kif previst fil-Pjan Direzzjonali tal-Kummissjoni dwar bidu ġdid biex jiġu indirizzati l-isfidi ta' bilanċ bejn il-ħajja privata u dik professjonali li jħabbtu wiċċhom magħhom il-familji li jaħdmu;

Faqar u xogħol

11.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jimplimentaw politiki li jippromwovu l-impjieg tan-nisa u l-integrazzjoni fis-suq tax-xogħol ta' gruppi ta' nisa soċjalment marġinalizzati, fid-dawl tal-objettivi tal-istrateġija Ewropa 2020, biex isaħħu u jtejbu l-edukazzjoni, u biex jinvestu aktar fit-taħriġ u fil-kampanji ta' informazzjoni, biex jiżguraw li l-kwalifiki jkunu prevalenti fl-integrazzjoni sussegwenti tan-nisa fis-suq tax-xogħol, b'enfasi fuq it-tagħlim tul il-ħajja għaliex jipprovdi lin-nisa bil-ħiliet meħtieġa biex jaċċessaw impjiegi ta' kwalità għolja, u jagħti lin-nisa l-opportunità li jitħarrġu mill-ġdid fis-suq tax-xogħol li dejjem jinbidel; jitlob żieda fil-promozzjoni tas-suġġetti STEM immirati lejn tfajliet sabiex jiġu indirizzati kmieni sterjotipi edukattivi eżistenti u jiġu miġġielda d-differenzi fit-tul fl-impjiegi u fil-pagi; jitlob l-iżvilupp ta' servizzi tal-kura pubbliċi affordabbli u ta' kwalità għolja, arranġamenti tal-ħin tax-xogħol adattabbli imma mhux prekarji li jgawdu minnhom kemm in-nisa kif ukoll l-irġiel, u miżuri fil-ġlieda kontra s-segregazzjoni tal-irġiel u n-nisa skont l-okkupazzjoni u s-settur, inkluż fid-dinja tal-intrapriża u fil-pożizzjonijiet ta' responsabbiltà;

12.  Jenfasizza li l-aċċess għall-kreditu, is-servizzi finanzjarji u l-konsulenza huwa ċentrali biex tingħata s-setgħa lin-nisa li qed jiffaċċjaw l-esklużjoni soċjali fl-intraprenditorija, u biex tiżdied ir-rappreżentazzjoni tagħhom fis-settur; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jieħdu miżuri effettivi biex iżidu l-aċċess għall-finanzjament tan-nisa li jridu jibdew in-negozju tagħhom stess jew proġetti ta' investiment, u biex jippromwovu l-intraprenditorija tan-nisa għaliex tikkontribwixxi għall-iżvilupp ekonomiku u soċjali ġenerali, biex jiffaċilitaw l-aċċess għall-kreditu, anke permezz ta' strumenti tal-mikrokreditu, b'mod partikolari fir-rigward ta' nisa vulnerabbli li jiffaċċjaw diskriminazzjoni multipla, u biex jiżviluppaw u jespandu programmi ta' impjieg indipendenti b'mod mhux prekarju; jissottolinja l-importanza f'dan il-kuntest tal-kondiviżjoni u l-promozzjoni tal-aħjar prattiki, il-konsulenza, mudelli nisa u forom oħra ta' appoġġ għal nisa qiegħda;

13.  Jenfasizza l-importanza kruċjali: ta' riforma fil-politiki makroekonomiċi, soċjali u tas-suq tax-xogħol bl-allinjament tagħhom mal-politiki dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri sabiex tiġi ggarantita l-ġustizzja ekonomika u soċjali għan-nisa; ta' konsiderazzjoni mill-ġdid tal-metodi użati biex tiġi ddeterminata r-rata tal-faqar u l-iżvilupp ta' strateġiji li jippromwovu t-tqassim ġust tal-ġid;

14.  Jinnota li n-nisa jiġu impjegati iżjed ta' spiss f'xogħol prekarju u b'paga baxxa u b'kuntratti ta' impjieg mhux standard; jinnota li aspett ieħor tal-prekarjetà tal-impjieg huwa l-livell ta' impjieg part-time mhux volontarju, li jikkontribwixxi għar-riskju tal-faqar u li żdied minn 16,7 % għal 19,6 % tal-impjiegi totali; jistieden lill-Istati Membri biex iżidu l-isforzi tagħhom biex jiġġieldu x-xogħol mhux iddikjarat, l-impjiegi prekarji u l-abbuż ta' forom ta' kuntratt atipiċi, inklużi l-kuntratti li ma jispeċifikawx il-ħinijiet f'xi Stati Membri; jenfasizza l-livelli għoljin ta' xogħol mhux iddikjarat imwettaq min-nisa, li jolqot b'mod negattiv l-introjtu, il-protezzjoni u l-kopertura tas-sigurtà soċjali tan-nisa, u li għandhom effett negattiv fuq il-PDG tal-UE; iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jikkunsidraw l-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO) maħsuba biex inaqqsu l-iskala tax-xogħol prekarju(17), bħall-analiżi u r-restrizzjoni taċ-ċirkostanzi li fihom jistgħu jintużaw kuntratti prekarji u limitu fuq it-tul ta' żmien li l-ħaddiema jistgħu jiġu impjegati b'kuntratti sussegwenti ta' dan it-tip, li warajh iridu jingħataw il-possibbiltà ta' kuntratt permanenti;

15.  Jistieden lill-Istati Membri jimmonitorjaw id-drittijiet tal-ħaddiema nisa, li dejjem iżjed qed jaħdmu f'impjiegi b'pagi baxxi u huma vittmi ta' diskriminazzjoni;

16.  Jirrimarka li hemm kategoriji ġodda ta' nisa fil-faqar, li jikkonsistu minn nisa żgħażagħ professjonali, u li għalhekk jikkundannaw proporzjon kbir mill-gradwati żgħażagħ femminili għal ħajja tax-xogħol prekarja u dħul li rari jirnexxielu jaqbeż is-soll tal-faqar (il-"foqra l-ġodda");

17.  Itenni l-appell tiegħu lill-Kummissjoni biex twettaq rieżami tal-leġiżlazzjoni eżistenti sabiex jiġu eliminati d-differenzi fis-salarji bejn l-irġiel u n-nisa u jitnaqqsu d-differenzi fil-pensjonijiet bejn l-irġiel u n-nisa; jinnota li miżuri biex tiżdied it-trasparenza fil-pagi huma fundamentali biex tiġi eliminata d-differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa, u jistieden lill-Istati Membri jimplimentaw ir-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tas-7 ta' Marzu 2014 dwar it-tisħiħ tal-prinċipju ta' pagi ndaqs bejn l-irġiel u n-nisa permezz tat-trasparenza, inkluż it-treġġigħ lura tal-oneru tal-provi fir-rigward tal-kontestazzjoni tad-diskriminazzjoni fuq il-bażi tal-ġeneru fuq il-post tax-xogħol;

18.  Jistieden lill-Kummissjoni biex twettaq studju dwar kif il-proċeduri relatati ma' rikonoxximent uffiċjali ta' bidla fis-sess ta' persuna, jew fin-nuqqas ta' tali proċeduri, jaffettwaw il-pożizzjoni tal-persuni transġeneru fis-suq tax-xogħol, partikolarment l-aċċess tagħhom għall-impjiegi, il-livell ta' remunerazzjoni, l-iżvilupp tal-karriera u l-pensjonijiet;

19.  Jinnota bi tħassib li n-nisa spiss jirċievu pensjonijiet li huma biss ftit aktar għoljin mil-livell minimu għall-għajxien, b'dan ikun ir-riżultat ta' diversi raġunijiet bħall-fatt li jkunu għamlu waqfa jew waqfu kompletament mill-ħajja tax-xogħol tagħhom biex jieħdu ħsieb il-familja tagħhom, il-predominanza tal-kuntratti part-time tul il-ħajja tax-xogħol tagħhom, jew għaliex ħadmu mingħajr ħlas għall-konjuġi tagħhom, b'mod speċjali fil-kummerċ jew fil-biedja, u ma kkontribwewx għal skema ta' sigurtà soċjali;

20.  Jilqa' l-fatt li l-Kummissjoni tqis il-prinċipju ta' "paga ugwali għal xogħol ta' valur ugwali" bħala wieħed mill-oqsma ewlenin għal azzjoni fl-istrateġija ġdida tagħha għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri; jistieden, lill-Kummissjoni tadotta Komunikazzjoni għal "Strateġija Ġdida għall-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri u d-Drittijiet tan-Nisa wara l-2015", sabiex l-objettivi u l-politiki inklużi jkunu jistgħu jiġu implimentati b'mod effettiv;

21.  Jistieden lill-Istati Membri biex jiżguraw li dawk il-persuni li jkunu ssospendew temporanjament il-karrieri tagħhom biex irabbu lit-tfal tagħhom jew biex jieħdu ħsieb persuni anzjani jkunu jistgħu jerġgħu jintegraw ruħhom fis-suq tax-xogħol u jerġgħu jieħdu posthom fejn kienu qabel u fl-istess livell ta' avvanz fil-karriera;

22.  Jistieden lill-Kummissjoni twettaq evalwazzjoni tal-impatt ta' skemi ta' dħul minimu fl-UE u tqis il-passi ulterjuri li jkunu jqisu ċ-ċirkostanzi ekonomiċi u soċjali ta' kull Stat Membru kif ukoll valutazzjoni ta' jekk dawk l-iskemi jippermettux lill-familji jipprovdu għall-bżonnijiet bażiċi tagħhom; għal darba oħra jħeġġeġ lill-Istati Membri jintroduċu pensjoni nazzjonali minima li ma tistax tkun aktar baxxa mil-livell limitu tar-riskju tal-faqar;

23.  Jinnota li n-nisa rtirati huma l-aktar grupp vulnerabbli u spiss jgħixu fil-faqar jew f'riskju ta' faqar; jistieden lill-Istati Membri biex jittrattaw il-kwistjoni tat-tnaqqis tad-differenza fil-pensjonijiet bejn il-ġeneri bħala għan ekonomiku; jistieden lill-Istati Membri biex jirriformaw is-sistemi tal-pensjonijiet bl-għan li dejjem jiżguraw pensjonijiet adegwati għal kulħadd bil-ħsieb li titneħħa d-differenza fil-pensjoni; iqis li l-istrumenti biex tiġi indirizzata d-differenza fil-pensjoni jinkludu l-aġġustament tas-sistemi tal-pensjoni biex tiġi żgurata l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel, u l-aġġustamenti għall-edukazzjoni, l-ippjanar tal-karriera, is-sistemi ta' liv tal-ġenituri u servizzi oħra ta' appoġġ għall-ġenituri; jistieden lill-Istati Membri biex jikkunsidraw li jipprovdu drittijiet tal-pensjoni kondiviżi f'każijiet ta' divorzju u separazzjoni legali, b'konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà; jinnota li l-iskemi ta' pensjoni okkupazzjonali tal-irtirar qed jitmexxew dejjem iżjed skont il-prinċipji ta' assigurazzjoni u li dan jista' jwassal għal ħafna lakuni f'termini ta' protezzjoni soċjali(18); jenfasizza li l-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea għamlitha ċara li l-iskemi tal-pensjonijiet okkupazzjonali għandhom jitqiesu bħala paga u li għalhekk il-prinċipju tat-trattament ugwali japplika wkoll għal dawn l-iskemi;

Il-faqar: rakkomandazzjonijiet ġenerali

24.  Jinnota li l-persuni li jgħixu fil-faqar spiss iħallsu rata unitarja ogħla meta mqabbla mal-partijiet aktar sinjuri tal-popolazzjoni għall-istess oġġetti u servizzi indispensabbli għas-sopravivenza soċjali u ekonomika tagħhom, partikolarment fil-qasam tat-telekomunikazzjonijiet, l-enerġija, u l-ilma; jistieden lill-Istati Membri biex jaħdmu mill-qrib mal-fornituri u l-operaturi b'rabta mal-iżvilupp tal-mekkaniżmi ta' għajnuna u ta' tariffar soċjali favur l-aktar persuni żvantaġġjati fis-soċjetà, partikolarment fir-rigward ta' provvisti tal-ilma u tal-enerġija, sabiex jinqered il-faqar enerġetiku fil-familji;

25.  Itenni r-rwol tal-edukazzjoni fil-ġlieda kontra l-isterjotipi tal-ġeneri, fl-għoti tas-setgħa lin-nisa u l-bniet fl-oqsma soċjali, ekonomiċi, kulturali u politiċi u f'karrieri fix-xjenza, u biex ittemm iċ-ċiklu tal-faqar permezz tal-inklużjoni tan-nisa f'setturi fejn kienu sottorappreżentati, bħax-xjenza, it-teknoloġija, l-inġinerija, u l-intraprenditorija, u jistieden lill-Kummissjoni tinkorpora miri ta' taħriġ vokazzjonali għan-nisa fir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż; jenfasizza r-rwol tal-edukazzjoni mhux formali; jistieden lill-Istati Membri jinkludu investiment fl-edukazzjoni tal-bniet u n-nisa li għandu l-għan li jsaħħaħ il-potenzjal tagħhom, bħala parti integrali mill-ekonomiji u mill-pjanijiet ta' rkupru tagħhom; jinkoraġġixxi lill-Istati Membri jaħdmu biex jgħinu lin-nisa żgħażagħ fit-tranżizzjoni minn edukazzjoni formali għas-suq tax-xogħol; jenfasizza l-ħtieġa li l-istituzzjonijiet edukattivi kollha jagħtu valuri demokratiċi bil-ħsieb li jinkoraġġixxu t-tolleranza, iċ-ċittadinanza attiva, ir-responsabbiltà soċjali u r-rispett għad-differenzi relatati mal-ġeneru, il-minoranzi, u gruppi etniċi u reliġjużi; jinnota l-importanza tal-isport u l-edukazzjoni fiżika f'termini ta' kif jingħelbu l-preġudizzji u l-isterjotipi u l-valur potenzjali tagħhom biex jgħinu żgħażagħ soċjalment vulnerabbli jerġgħu jaqbdu t-triq it-tajba;

26.  Jesprimi t-tħassib tiegħu li n-nisa bit-tfal huma diskriminati fuq il-post tax-xogħol minħabba li huma ommijiet u mhux minħabba li r-rendiment fl-impjiegi tagħhom huwa inferjuri għal dak ta' sħabhom; iħeġġeġ lill-Istati Membri biex b'mod attiv jippromwovu immaġni pożittiva tal-ommijiet bħala impjegati u jiġġieldu kontra l-fenomenu ta' "penali tal-maternità" kif identifikat minn għadd ta' studji ta' riċerka;

27.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jiżguraw li l-fondi strutturali u ta' investiment, b'mod partikolari l-FSE, kif ukoll il-FEIS, jintużaw biex itejbu l-edukazzjoni u t-taħriġ bil-ħsieb li jittejjeb l-aċċess għas-suq tax-xogħol u jiġu miġġielda l-qgħad, il-faqar u l-esklużjoni soċjali tan-nisa; jenfasizza li s-sehem ta' 20 % tal-FSE allokat għal miżuri ta' inklużjoni soċjali u proġetti ta' innovazzjoni soċjali jista' jintuża b'mod aktar attiv biex jiġu appoġġati inizjattivi bħal proġetti lokali fuq skala żgħira li jkollhom l-għan li jagħtu aktar setgħa lin-nisa li jesperjenzaw faqar u esklużjoni soċjali; iħeġġeġ lill-Istati Membri biex iwettqu aktar kampanji ta' informazzjoni dwar l-opportunitajiet ta' parteċipazzjoni fi proġetti ffinanzjati mill-UE;

28.  Jappella għal mekkaniżmi ta' finanzjament li jinċentivaw il-kisba ta' rappreżentanza ugwali fl-oqsma fejn hemm żbilanċ bejn is-sessi, u jenfasizza l-ħtieġa ta' data diżaggregata skont is-sessi sabiex tinftiehem aħjar is-sitwazzjoni tal-bniet, is-subien, l-irġiel u n-nisa, u biex għalhekk ikun jista' jiġi pprovdut rispons aktar effettiv għall-iżbilanċi; jitlob lill-Kummissjoni tqassam id-data miġbura skont il-ġeneru u l-età fir-rigward tal-parteċipazzjoni fi programmi ta' mobilità edukattiva Ewropej, bħalma huma Erasmus+, Ewropa Kreattiva u L-Ewropa għaċ-Ċittadini;

29.  Ifakkar b'mod partikolari fid-dritt tal-migranti u t-tfal refuġjati, subien u bniet, li jkollhom aċċess għall-edukazzjoni, billi din hija waħda mill-prijoritajiet tas-soċjetajiet Ewropej tagħna; jenfasizza, għalhekk, li għandhom jittieħdu miżuri urġenti fil-qasam tal-edukazzjoni tal-migranti kemm fil-livell tal-UE kif ukoll fil-livell nazzjonali fid-dawl tal-kriżi persistenti tal-migranti; jenfasizza li l-edukazzjoni hija element ewlieni fl-integrazzjoni u l-impjegabbiltà, u li nuqqas min-naħa tas-sistemi nazzjonali tal-edukazzjoni li jegħlbu din l-isfida jista' jwassal għal aktar segregazzjoni kulturali u japprofondixxi l-qasmiet soċjali; jindika li l-aċċess għall-edukazzjoni, kemm fil-kampijiet tar-refuġjati kif ukoll fil-muniċipalitajiet ospitanti, li tissodisfa l-istandards ta' kwalità meħtieġa u akkumpanjata minn appoġġ lingwistiku u psikoloġiku, m'għandux jiġi mminat minn kwistjonijiet burokratiċi u amministrattivi li jirrigwardaw ir-rikonoxximent tal-istatus ta' refuġjat;

30.  Jenfasizza l-kontribut tal-organizzazzjonijiet volontarji u tas-settur terzjarju f'dan il-qasam, u jħeġġeġ lill-Istati Membri jappoġġjaw l-isforzi tagħhom; ifakkar fil-livell għoli ta' parteċipazzjoni tan-nisa fl-edukazzjoni volontarja u attivitajiet oħra, u fl-appoġġ u t-titjib tal-opportunitajiet edukattivi, pereżempju għar-refuġjati u t-tfal fil-bżonn;

31.  Jenfasizza li l-effetti tal-faqar u l-esklużjoni soċjali fuq it-tfal jistgħu jdumu tul ħajjithom u jirriżultaw fit-trażmissjoni interġenerazzjonali tal-faqar; jenfasizza li f'kull Stat Membru r-riskju tal-faqar u l-esklużjoni soċjali fost it-tfal huwa marbut ħafna mal-livell ta' edukazzjoni tal-ġenituri tagħhom, b'mod partikolari ma' dak ta' ommhom, kif ukoll mas-sitwazzjoni tal-ġenituri tagħhom fis-suq tax-xogħol, is-sitwazzjoni soċjali tagħhom u l-forom ta' appoġġ lill-familji pprovduti mill-Istati Membri; jirrakkomanda li l-Istati Membri jiżguraw li ż-żgħażagħ kollha jkollhom aċċess għal edukazzjoni pubblika mingħajr ħlas ta' kwalità għolja fl-etajiet kollha, inkluż l-edukazzjoni bikrija tat-tfal; jenfasizza r-rwol ta' gwida edukattiva għat-tfal immirata biex tippermettilhom jirrealizzaw il-potenzjal sħiħ tagħhom; jinsisti dwar il-ħtieġa ta' appoġġ, permezz ta' programmi mmirati, għall-edukazzjoni kontinwa tal-ommijiet adolexxenti, li għalihom it-tluq bikri mill-iskola jikkostitwixxi l-ewwel pass lejn il-faqar; jenfasizza l-ħtieġa li jiġi stabbilit sett komprensiv ta' miżuri biex jiġi ttrattat il-faqar fost it-tfal u jiġi promoss il-benesseri tat-tfal, li għandu jkun ibbażat fuq tliet pilastri: jiġifieri, aċċess għal riżorsi adegwati u r-rikonċiljazzjoni tax-xogħol u l-ħajja tal-familja; aċċess għal servizzi ta' kwalità tajba; u parteċipazzjoni tat-tfal f'deċiżjonijiet li jaffettwawhom kif ukoll f'attivitajiet kulturali, ta' divertiment u sportivi; itenni l-ħtieġa li jiġi żgurat aċċess faċli għal informazzjoni fuq bażi ugwali, b'mod speċjali fir-rigward tas-sigurtà soċjali, l-edukazzjoni tal-adulti, il-kura tas-saħħa u l-appoġġ ekonomiku disponibbli;

32.  Jenfasizza li n-nuqqas ta' rikonoxximent ta' familji LGBTI minn ħafna Stati Membri jirriżulta fi dħul aktar baxx u spejjeż tal-għajxien ogħla għal persuni LGBTI, biex b'hekk jiżdied ir-riskju tal-faqar u tal-esklużjoni soċjali; jemmen li l-leġiżlazzjoni dwar it-trattament ugwali hija strument vitali fil-ġlieda kontra l-faqar li jirriżulta mill-marġinalizzazzjoni u d-diskriminazzjoni li jaffettwa l-minoranzi sesswali u tal-ġeneru; jistieden lill-Kunsill, f'dan ir-rigward, jadotta l-proposta tal-2008 għal direttiva dwar l-implimentazzjoni tal-prinċipju ta' trattament indaqs bejn il-persuni irrispettivament mir-reliġjon jew it-twemmin, id-diżabbiltà, l-età jew l-orjentazzjoni sesswali; jitlob, barra minn hekk, l-inklużjoni espliċita fi kwalunkwe riformulazzjoni futura tad-Direttivi dwar l-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri ta' projbizzjoni fuq diskriminazzjoni għal raġunijiet ta' identità tal-ġeneru; jibqa' mħasseb li s-sensibilizzazzjoni dwar id-drittijiet u s-sensibilizzazzjoni dwar l-eżistenza ta' korpi u organizzazzjonijiet li joffru appoġġ għall-vittmi ta' diskriminazzjoni huma baxxi; jistieden lill-Kummissjoni, f'dan ir-rigward, timmonitorja mill-qrib l-effikaċja tal-korpi u l-proċeduri nazzjonali tal-ilmenti;

33.  Jitlob l-implimentazzjoni sħiħa tad-Direttiva 2006/54/KE dwar l-implimentazzjoni tal-prinċipju ta' opportunitajiet indaqs u ta' trattament ugwali tal-irġiel u n-nisa fi kwistjonijiet ta' impjiegi u xogħol, u li ssirilha reviżjoni b'rekwiżit biex il-kumpaniji jfasslu miżuri jew pjanijiet relatati mal-ugwaljanza bejn il-ġeneri, inklużi azzjonijiet dwar id-desegregazzjoni, l-iżvilupp ta' sistemi ta' ħlas, u miżuri li jappoġġaw il-karrieri tan-nisa;

34.  Jafferma mill-ġdid l-importanza ta' edukazzjoni ekonomika u finanzjarja f'età żgħira, għaliex intwera li din ittejjeb it-teħid tad-deċiżjonjiet ekonomiċi aktar tard fil-ħajja, inkluż fil-ġestjoni tal-infiq u d-dħul; jirrakkomanda l-iskambju tal-aħjar prattika u l-promozzjoni ta' programmi edukattivi mmirati lejn in-nisa u l-bniet fi gruppi vulnerabbli u komunitajiet emarġinati li qed jiffaċċjaw il-faqar u l-esklużjoni soċjali;

35.  Jinnota li n-nuqqas ta' dħul ta' sieħeb jista' jkun fattur ewlieni li jikkontribwixxi għan-nassa tal-faqar u għall-esklużjoni soċjali tan-nisa; jinnota s-sitwazzjoni spiss prekarja tan-nisa romol u ddivorzjati u tal-ommijiet waħedhom li lilhom l-imħallfin ikunu taw il-kustodja tat-tfal, u li għalihom jeħtieġ li jiġi ddefinit livell adegwat ta' manteniment; jinnota li n-nuqqas ta' ħlas tal-manteniment jista' jdaħħal lill-ommijiet waħedhom fil-faqar; jissottolinja l-fatt li n-nisa ddivorzjati huma suxxettibbli għal diskriminazzjoni u faqar, u li din hija evidenza li n-nisa għadhom mhumiex kompletament indipendenti ekonomikament, u għalhekk dan jindika l-ħtieġa għal azzjonijiet ulterjuri fil-qasam tas-suq tax-xogħol u fl-eliminazzjoni tad-differenzi fil-pagi bejn in-nisa u l-irġiel;

36.  Jenfasizza li l-ġbir tad-data dwar l-ispejjeż u d-dħul tal-familji għandu jiġi kkomplimentat minn data individwalizzata sabiex jiġu kkunsidrati l-inugwaljanzi fuq il-bażi tal-ġeneru fil-familji;

37.  Jinsisti li l-politika makroekonomika għandha tkun kompatibbli mal-politika ta' ugwaljanza soċjali; itenni li l-istituzzjonijiet finanzjarji bħall-BĊE u l-banek ċentrali nazzjonali għandhom iqisu l-impatti soċjali, meta jfasslu u jiddeċiedu dwar il-politiki monetarji makroekonomiċi jew il-politiki dwar is-servizzi finanzjarji;

38.  Itenni l-appoġġ tiegħu għall-inizjattiva sabiex jitfassal baġit ta' referenza bħala linja gwida, u jistieden lill-Kummissjoni tinkludi kunsiderazzjonijiet speċifiċi għall-ġeneru meta tfasslu, inkluż l-inugwaljanzi bejn il-ġeneru ffaċċjati mill-familji;

39.  Jafferma mill-ġdid il-ħtieġa li titwettaq riċerka dwar il-fenomenu ta' nisa mingħajr dar u l-kawżi u l-motivaturi tiegħu, għaliex il-fenomenu ma jinqabadx b'mod adegwat fid-data attwali; jinnota li l-elementi speċifiċi għall-ġeneru li għandhom jiġu kkunsidrati jinkludu d-dipendenza ekonomika bbażata fuq is-sessi, l-akkomodazzjoni temporanja, u l-evitar ta' servizzi soċjali;

40.  Jenfasizza li l-vjolenza fuq in-nisa tkompli tkun problema sinifikanti fl-UE li taffettwa l-vittmi tagħha, u li hemm ħtieġa urġenti li l-awturi tagħha jiġu involuti f'miżuri li jiġġieldu l-vjolenza fuq in-nisa irrispettivament mill-età, l-edukazzjoni, il-livell ta' dħul jew il-pożizzjoni soċjali tagħhom, u li l-impatt tagħha fuq ir-riskji tal-marġinalizzazzjoni, il-faqar u l-esklużjoni soċjali qiegħed kontinwament jikber; jinnota li l-indipendenza ekonomika tan-nisa għandha rwol kruċjali fl-abbiltà tagħhom biex jaħarbu sitwazzjonijiet ta' vjolenza sessista billi jieħdu miżuri proattivi; jistieden lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet reġjonali u lokali jiżguraw sistemi ta' protezzjoni soċjali li jiggarantixxu d-drittijiet soċjali tan-nisa li huma vittmi ta' vjolenza f'kwalunkwe forma, kemm jekk vjolenza domestika, traffikar, jew prostituzzjoni, u jieħdu azzjoni biex jintegrawhom mill-ġdid fis-suq tax-xogħol, billi jagħmlu użu wkoll minn strumenti bħall-FSE; jissottolinja l-ħtieġa għal żieda fid-disponibbiltà ta' informazzjoni fir-rigward ta' servizzi legali għal vittmi tal-vjolenza;

41.  Jenfasizza l-ħtieġa għal sforzi determinati biex tiġi miġġielda l-vjolenza domestika, speċjalment kontra n-nisa; jinnota li l-indipendenza ekonomika tan-nisa għandha rwol kruċjali f'ħajjithom u fejn jikkonċerna l-kapaċità tagħhom biex jinqalgħu minn sitwazzjonijiet ta' vjolenza domestika, u li n-nisa li jkunu eżawrew il-liv imħallas tagħhom qegħdin fir-riskju li jitilfu x-xogħol u l-indipendenza ekonomika tagħhom; jinnota li l-introduzzjoni riċenti ta' liv minħabba vjolenza domestika fl-Awstralja u fl-Istati Uniti pprovdiet lil ħafna ħaddiema protezzjoni tal-impjieg fid-dawl tal-impatt tal-vjolenza domestika, pereżempju billi tali liv jippermetti lill-persuni kkonċernati l-ħin biex ilaħħqu mal-appuntamenti mediċi, li jkunu preżenti fil-qorti u proċessi oħra li jridu jiġu indirizzati f'sitwazzjonijiet bħal dawn; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jeżaminaw il-fattibbiltà u r-riżultati possibbli tal-introduzzjoni ta' sistema ta' liv speċjali bi ħlas għal vittmi u superstiti ta' vjolenza domestika fejn in-nuqqas ta' liv bi ħlas huwa ostakolu għall-vittmi biex ikunu jistgħu jżommu l-impjieg tagħhom filwaqt li jiżguraw il-privatezza tagħhom; jistieden ukoll lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jintroduċu aktar miżuri biex tiżdied is-sensibilizzazzjoni tal-problema tal-vjolenza domestika u biex tingħata għajnuna lill-vittmi ta' tali vjolenza, biex jiġi promoss għarfien aħjar u difiża tad-drittijiet tagħhom, u biex tiġi protetta l-indipendenza ekonomika tagħhom;

42.  Itenni t-talba tiegħu lill-UE u lill-Istati Membri kollha biex jiffirmaw u jirratifikaw il-Konvenzjoni ta' Istanbul, u jitlob inizjattiva urġenti sabiex tiġi stabbilita direttiva tal-UE dwar il-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa; jistieden għal darba oħra lill-Kummissjoni tippreżenta strateġija Ewropea kontra l-vjolenza sessista, u tistabbilixxi Sena Ewropea għall-ġlieda kontra l-vjolenza sessista;

43.  Jemmen li hemm il-ħtieġa ta' xogħol proattiv biex tingħeleb il-vjolenza fuq in-nisa billi jitqiegħdu fil-mira n-normi li jigglorifikaw il-vjolenza; jissottolinja li l-isterjotipi u l-istrutturi li huma l-bażi tal-vjolenza tal-irġiel fuq in-nisa għandhom jiġu miġġielda b'miżuri proattivi permezz ta' kampanji u edukazzjoni kontinwa dwar il-kwistjoni ta' kulturi maċo fuq livell nazzjonali;

44.  Jindika li teknoloġiji ġodda għandhom jitqiesu bħala għodda fundamentali għall-ħolqien ta' impjiegi ġodda u bħala opportunità biex in-nisa jinħarġu mill-faqar;

45.  Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri, f'kooperazzjoni mal-awtoritajiet reġjonali u lokali, jgħinu biex itejbu l-kwalità tal-ħajja tan-nisa f'żoni rurali sabiex jitnaqqas ir-riskju tal-faqar filwaqt li jiġu pprovduti programmi edukattivi ta' kwalità li għandhom l-għan li jagħtu s-setgħa lin-nisa rurali, kif ukoll kundizzjonijiet tax-xogħol ta' kwalità u dħul deċenti għal dan il-grupp; jinkoraġġixxi lill-Istati Membri jipprovdu infrastruttura muniċipali, soċjali u pubblika ta' kwalità sabiex jitjiebu l-kundizzjonijiet tal-għajxien ġenerali f'żoni rurali;

46.  Jemmen li ħafna aspetti tal-faqar, u b'mod speċjali l-faqar tan-nisa, jibqgħu mhux rikonoxxuti, inkluż pereżempju l-esklużjoni tan-nisa mill-aċċess għall-parteċipazzjoni kulturali u soċjali, u għalhekk jistieden lill-Istati Membri jipprovdu l-appoġġ neċessarju biex jiżguraw li n-nisa kollha jkunu jistgħu jgawdu l-kultura, l-isport, u d-divertiment, billi tingħata attenzjoni partikolari lin-nisa li jgħixu fil-faqar, nisa b'diżabilità, u nisa migranti; iqis li l-indikaturi eżistenti ta' privazzjoni materjali severa jeskludu l-fatturi ta' aċċess għall-parteċipazzjoni kulturali u soċjali, u għalhekk jipprovdu biss fehim mhux komplut tal-faqar; jitlob li jiġu żviluppati aktar indikaturi biex tiġi vvalutata l-esklużjoni f'termini ta' parteċipazzjoni soċjali, kulturali, u politika, u b'mod partikolari l-influwenza tagħha fuq iċ-ċiklu vizzjuż tal-faqar, kif ukoll l-impatti interġenerazzjonali tagħha;

47.  Jinnota li n-nisa b'diżabilità spiss isofru minn diskriminazzjoni fl-ambjent tal-familja u fl-edukazzjoni, li l-opportunitajiet tax-xogħol tagħhom huma ristretti u li l-benefiċċji soċjali li jirċievu mhumiex biżżejjed biex iwaqqfuhom milli jaqgħu fil-faqar; jenfasizza f'dan ir-rigward li l-Istati Membri u l-awtoritajiet reġjonali u lokali għandhom jagħtu lin-nisa b'diżabilità l-kura speċjalizzata li jeħtieġu sabiex jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom, u għandhom jipproponu azzjonijiet biex jgħinu l-integrazzjoni tagħhom fis-suq tax-xogħol permezz ta' miżuri ta' appoġġ addizzjonali, b'mod partikolari fir-rigward tal-edukazzjoni u t-taħriġ;

48.  Jitlob azzjoni aktar ambizzjuża biex jiġi indirizzat il-faqar enerġetiku, li jaffettwa b'mod sproporzjonat lin-nisa waħedhom u lill-familji b'ġenitur wieħed u mmexxija min-nisa; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jistabbilixxu definizzjoni tal-faqar enerġetiku li tikkunsidra l-aspetti tal-ġeneru ta' dan il-fenomenu, u biex jinkluduha fit-tfassil mill-ġdid li jmiss tad-Direttiva dwar ir-Rendiment tal-Bini fl-Użu tal-Enerġija; jenfasizza r-rwol importanti tal-inizjattivi tal-enerġija komunitarji bħal kooperattivi għall-għoti tas-setgħa lil konsumaturi vulnerabbli tal-enerġija, u b'mod partikolari lin-nisa li qed jiffaċċjaw il-faqar u l-esklużjoni soċjali u l-marġinalizzazzjoni;

49.  Jerġa' jafferma l-istedina tiegħu lill-Kummissjoni biex tistinka biex tistabbilixxi Garanzija Ewropea għat-Tfal li tiżgura li t-tfal kollha Ewropej fir-riskju tal-faqar ikollhom aċċess għall-kura tas-saħħa mingħajr ħlas, edukazzjoni mingħajr ħlas, kura tat-tfal mingħajr ħlas, akkomodazzjoni deċenti u nutrizzjoni adegwata; jenfasizza li din il-politika għandha tindirizza s-sitwazzjoni tan-nisa u l-bniet, b'mod partikolari f'komunitajiet vulnerabbli u marġinalizzati; jinnota li l-Inizjattiva ta' Garanzija għaż-Żgħażagħ għandha tinkludi perspettiva tal-ġeneru;

50.  Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni jiġbru statistika diżaggregata fuq il-bażi tas-sessi u jintroduċu indikaturi individwali ġodda fir-rigward tan-nisa u l-faqar, bħala għodda li timmonitorja l-impatt ta' politiki soċjali, ekonomiċi u tal-impjiegi usa' fuq in-nisa u l-faqar sabiex jiġu żviluppati skambji tal-aħjar prattika dwar strumenti leġiżlattivi u baġitarji fil-ġlieda kontra l-faqar, b'fokus fuq dawk il-gruppi f'riskju partikolari tal-faqar, u irrispettivament mill-orjentazzjoni sesswali jew l-identità tal-ġeneru;

51.  Jenfasizza r-rwol tal-intrapriżi soċjali biex jagħtu s-setgħa u jinkludu lin-nisa li qed jiffaċċjaw il-faqar u l-esklużjoni soċjali u diskriminazzjoni multipla;

52.  Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri joħolqu proċessi li jinvolvu lill-partijiet interessati li jippromwovu u jiffaċilitaw l-involviment dirett ta' persuni f'riskju ta' faqar u esklużjoni soċjali, b'mod partikolari n-nisa u l-bniet, fit-tfassil tal-politiki dwar l-inklużjoni soċjali fil-livelli kollha;

53.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jimplimentaw sistema ta' bbaġitjar li tqis il-ġeneru bħala għodda li tiżgura li d-deċiżjonijiet baġitarji jqisu d-dimensjoni tal-ġeneru u jindirizzaw l-impatti differenzjati;

54.  Jistieden lill-Istati Membri biex jikkoperaw fil-ġlieda kontra l-faqar mal-NGOs li jaħdmu b'suċċess f'oqsma milquta minn faqar estrem u li għandhom għarfien prezzjuż fil-komunitajiet lokali; jistieden lill-Istati Membri biex jappoġġaw kooperazzjoni effettiva fil-livell lokali;

55.  Jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni jinvolvu lis-sħab soċjali (trejdjunjins u impjegaturi) u s-soċjetà ċivili, inklużi korpi tal-ugwaljanza bejn il-generi fit-twettiq tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri, bil-ħsieb li jrawmu t-trattament ugwali; jenfasizza li d-djalogu soċjali għandu jinkludi l-monitoraġġ u l-promozzjoni ta' prattiki ta' ugwaljanza bejn il-ġeneri fuq il-post tax-xogħol, inklużi arranġamenti ta' xogħol flessibbli, bl-għan li tiġi ffaċilitata r-rikonċiljazzjoni tal-ħajja tax-xogħol mal-ħajja privata; jenfasizza l-importanza ta' ftehimiet kollettivi fil-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni u l-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fuq il-post tax-xogħol, kif ukoll ta' strumenti oħra bħal kodiċijiet ta' mġiba, ir-riċerka, l-iskambji ta' esperjenzi u ta' prattika tajba fil-qasam tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri;

o
o   o

56.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

(1) ĠU C 233 E, 28.9.2006, p. 130.
(2) ĠU C 67 E, 18.3.2010, p. 31.
(3) ĠU C 70 E, 8.3.2012, p. 162.
(4) ĠU C 199 E, 7.7.2012, p. 77.
(5) ĠU C 296 E, 2.10.2012, p. 26.
(6) ĠU C 51 E, 22.2.2013, p. 9.
(7) ĠU C 131 E, 8.5.2013, p. 60.
(8) ĠU C 264 E, 13.9.2013, p. 75.
(9) ĠU C 24, 22.1.2016, p. 8.
(10) ĠU C 36, 29.1.2016, p. 6.
(11) Testi adottati, P8_TA(2015)0050.
(12) Testi adottati, P8_TA(2015)0218.
(13) Testi adottati, P8_TA(2015)0351.
(14) http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=t2020_50&language=en
(15) Save the Children, "Child Poverty and Social Exclusion in Europe" (Il-Faqar fost it-Tfal u l-Esklużjoni Soċjali fl-Ewropa), Brussell, 2014, p. 14.
(16) http:\\www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/547546/EPRS_STU(2015)547546_EN.pdf, pg.11
(17) L-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol, "Policies and regulations to combat precarious employment" (Politiki u regolamenti għall-ġlieda kontra x-xogħol prekarju), 2011.
(18) http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/conference_sept_2011/dgjustice_oldagepensionspublication3march2011_en.pdf

Avviż legali - Politika tal-privatezza