Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2015/2346(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0160/2016

Testi mressqa :

A8-0160/2016

Dibattiti :

PV 25/05/2016 - 23
CRE 25/05/2016 - 23

Votazzjonijiet :

PV 26/05/2016 - 6.9
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2016)0236

Testi adottati
PDF 443kWORD 116k
Il-Ħamis, 26 ta' Mejju 2016 - Brussell
Ostakoli Nontariffarji fis-Suq Uniku
P8_TA(2016)0236A8-0160/2016

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-26 ta' Mejju 2016 dwar Ostakli Nontariffarji fis-Suq Uniku (2015/2346(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-28 ta' Ottubru 2015 bit-titolu "Naġġornaw is-Suq Uniku: opportunitajiet aktar għaċ-ċittadini u għan-negozju" (COM(2015)0550),

–  wara li kkunsidra d-Dokument ta' Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni tat-28 ta' Ottubru 2015 bit-titolu "Strateġija għal Suq Uniku Diġitali għall-Ewropa – Analiżi u Evidenza" (SWD(2015)0202),

–  wara li kkunsidra d-Dokument ta' Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni tat-28 ta' Ottubru 2015 bit-titolu "Rapport dwar l-Integrazzjoni tas-Suq Uniku u l-Kompetittività fl-UE u fl-Istati Membri tagħha" (SWD(2015)0203),

–  wara li kkunsidra l-istudju tas-Servizz ta' Riċerka tal-Parlament Ewropew ta' Settembru 2014 bit-titolu "L-Ispiża tan-Non-Ewropa fis-Suq Uniku",

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta' Settembru 2013 dwar is-Suq Intern għas-Servizzi: Is-Sitwazzjoni Attwali u l-Passi li Jmiss(1),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta' Diċembru 2013 dwar il-Pjan ta' Azzjoni Ewropew għas-Settur tal-Konsumaturi għall-benefiċċju tal-atturi kollha(2),

–  wara li kkunsidra l-edizzjoni ta' Ottubru 2015 tat-Tabella ta' Valutazzjoni tas-Suq Uniku online,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur (A8-0160/2016),

A.  billi s-suq uniku Ewropew iġib miegħu kontribut sinfikanti lill-ekonomiji Ewropej;

B.  billi huwa stmat li t-tlestija tas-suq uniku għall-moviment liberu tal-oġġetti, is-servizzi, l-akkwist pubbliku, l-ekonomija diġitali u l-korp tad-dritt tal-konsumatur tinvolvi gwadann ekonomiku li jvarja minn EUR 651 biljun sa EUR 1,1 triljun fis-sena, ekwivalenti għal bejn 5 % u 8,63 % tal-PDG tal-UE;

C.  billi, aktar minn 20 sena wara t-tnedija tas-suq uniku, l-ostakli nontariffarji (ONT) mhux ġustifikati jkomplu jaffettwaw il-kummerċ u l-moviment liberu tal-oġġetti u s-servizzi bejn l-Istati Membri; billi dawn l-ONT jistgħu jiġu motivati minn protezzjoniżmu u jistgħu jkunu akkumpanjati minn sfidi burokratiċi li spiss huma sproporzjonati għall-għan tagħhom;

D.  billi huwa stmat li s-suq uniku għas-servizzi jikkostitwixxi madwar 70 % tal-ekonomija Ewropea, iżda jirrappreżenta biss madwar 20 % tal-kummerċ intra-UE;

E.  billi 25 % tal-professjonijiet regolati huma rregolati fi Stat Membru wieħed biss;

F.  billi huwa stmat li l-gwadann potenzjali mill-funzjonament tas-suq uniku diġitali jista' jkun madwar EUR 415-il biljun fis-sena u ż-żieda fil-PDG ta' madwar 0,4 % sal-2020, u billi hemm ħafna diskrepanzi fil-leġiżlazzjoni tal-UE li jfixklu l-funzjonament tajjeb tiegħu;

G.  billi 2 % biss tal-SMEs, il-mikrointrapriżi u n-negozji ġodda li fetħu dal-aħħar impenjaw rwieħhom li jagħmlu espansjoni transfruntiera permezz ta' investiment dirett barrani;

H.  billi għall-konsumaturi, diskrepanzi fis-suq uniku, inkluża l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE b'mod li ma tkunx kompluta jew li ma taqbilx mal-għanijiet tas-suq uniku, f'bosta każijiet iwasslu għal għażla subottimali ta' prodotti u għal oġġetti u servizzi li jkunu iktar għaljin;

I.  billi għan-negozji l-ispejjeż huma mmanifestati f'katini ta' provvista iktar għaljin, li jwassal biex il-prodotti tagħhom stess ikunu bi prezz ogħla, jew f'aċċess limitat għas-servizzi tan-negozju, li jagħmel ħsara lill-kompetittività tagħhom; billi l-innovazzjoni hija mħeġġa permezz ta' suq kompetittiv;

J.  billi l-kumplessità tar-reġim attwali tal-VAT jista' wkoll jiġi kkunsidrat bħala ONT;

K.  billi ftehimiet fiskali antikompetittivi bejn l-Istati Membri u kumpaniji multinazzjonali kbar jistgħu jiġu meqjusa bħala ONT mhux ġustifikat;

L.  billi n-negozji u l-individwi qed jiffaċċjaw ostakli kbar fl-attivitajiet transfruntiera fi ħdan is-suq uniku minħabba nuqqas kemm ta' disponibilità u kwalità ta' informazzjoni kif ukoll ta' servizzi ta' assistenza u proċeduri online, li jwasslu għal piżijiet amministrattivi kbar u spejjeż sinifikanti ta' konformità;

M.  billi l-monitoraġġ tal-ostakli u l-ispejjeż huwa frammentat u mhux sistematiku, u l-kwantifikazzjoni u l-identifikazzjoni ċara tal-ostakli u l-ispejjeż huma neqsin, u dan jagħmel diffiċli l-prijoritizzazzjoni tal-azzjonijiet ta' politika;

I. Kuntest u objettivi tal-politika

1.  Jagħraf li minkejja t-tneħħija tal-ostakli tariffarji mill-1 ta' Lulju 1968, il-moviment liberu tal-oġġetti u s-servizzi qed ikompli jkun imfixkel mill-ONT bħalma huma regoli tekniċi nazzjonali u rekwiżiti regolatorji u mhux regolatorji mhux ġustifikati li jirregolaw prodotti, fornituri ta' servizz u termini tal-forniment ta' servizz, jew burokrazija; jenfasizza li t-tisħiħ tas-suq uniku jeħtieġ azzjoni urġenti kemm fil-livell tal-Unjoni kif ukoll f'dak tal-Istati Membri sabiex jiġu indirizzati dawn l-ONT;

2.  Jifhem, b'ONT, azzjoni regolatorja sproporzjonata u diskriminatorja li tirriżulta f'piż jew spiża li jiġġarrbu minn kumpanija li qed tipprova tidħol fis-suq, u li ma jiġġarrbux minn kumpaniji li diġà qegħdin fis-suq, jew spiża li hija dovuta minn kumpaniji barranin li ma tiġġarrabx minn kumpaniji domestiċi, mingħajr preġudizzju għad-dritt tal-Istati Membri li jirregolaw u għall-ilħuq tal-objettivi leġittimi tal-politika pubblika bħall-protezzjoni tal-ambjent u d-drittijiet tal-konsumatur jew tal-impjieg;

3.  Jirrikonoxxi li jista' jkun hemm differenzi fil-livell nazzjonali minħabba f'governanza f'diversi livelli; jemmen li l-ħtieġa li l-miżuri jkunu proporzjonati u favur l-avvanz tal-objettivi leġittimi tal-politika pubblika għandha tkun mifhuma sew fil-livelli kollha tat-teħid ta' deċiżjonijiet regolatorju; jemmen li konsistenza u koerenza tal-politika u tal-prattika regolatorja jistgħu jikkontribwixxu b'mod sinifikanti għat-tnaqqis tal-ONT;

4.  Jemmen li fejn ONT bħal dawn jistgħu jkunu ġġustifikati bħala proporzjonati, informazzjoni dwar ir-rekwiżiti regolatorji nazzjonali differenti għandha tkun aċċessibbli faċilment u l-provvista relatata tal-informazzjoni tan-notifika u t-tlestija tal-proċeduri għandha tkun kemm jista' jkun faċli għall-utent; iqis li l-implimentazzjoni tas-sistema preżenti mibnija madwar firxa wiesgħa ta' punti ta' kuntatt, inklużi l-Punti ta' Kuntatt għal Prodott u l-Punti Uniċi ta' Kuntatt, kienet inkonsistenti fl-Istati Membri kollha u hija kumplessa żżejjed; ifakkar fl-importanza tat-tisħiħ u s-simplifikazzjoni tal-għodod eżistenti tas-suq uniku għall-SMEs sabiex tiġi ssimplifikata l-espansjoni transfruntiera tagħhom; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jpoġġu enfasi akbar fuq is-simplifikazzjoni u t-titjib ta' dawn is-sistemi, b'mod partikolari l-ħtieġa għal titjib rapidu tal-Punti Uniċi ta' Kuntatt, u jitlob lill-Kummissjoni tirrapporta lill-Parlament dwar il-progress u l-passi li jmiss sal-aħħar tal-2016; jenfasizza li billi jkun aktar miftuħ u aċċessibbli fir-rigward tar-rekwiżiti regolatorji, l-Istat Membru inkwistjoni jsir aktar attraenti għal investiment esoġenu;

5.  Jilqa' l-inizjattiva Portal Diġitali Uniku, imħabbra fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar is-Suq Uniku Diġitali, bħala pass pożittiv; iħeġġeġ lill-Kummissjoni toħloq punt ta' dħul uniku għan-negozji u l-konsumaturi għall-informazzjoni kollha relatata mas-suq uniku, għall-assistenza, għas-soluzzjoni tal-problemi u għall-proċeduri kollha kemm nazzjonali kif ukoll madwar l-UE meħtieġa biex joperaw b'mod transfruntier fl-UE;

6.  Iqis li sabiex jiġu eliminati l-ONT huwa importanti għall-Kummissjoni u għall-Istati Membri li jaħdmu flimkien ħalli jtejbu l-funzjonament tas-SOLVIT, b'mod speċjali f'żoni ġeografiċi jew oqsma tal-industrija fejn in-negozji ma jużawx is-SOLVIT ta' spiss u fejn mhux il-każijiet kollha mressqa jitqiesu mill-awtorità kompetenti;

7.  Jissottolinja li għal bosta kumpaniji, b'mod partikolari l-SMEs, li jfittxu li jwettqu kummerċ fi Stat Membru ieħor, mill-perspettiva tagħhom tali estensjoni xorta waħda tikkostitwixxi "kummerċ internazzjonali"; jenfasizza li l-SMEs, in-negozji l-ġodda u dawk innovattivi, b'mod partikolari n-negozji tal-ekonomija kollaborattiva, għandhom ikunu jistgħu jikbru bis-sħiħ permezz tal-kummerċ transfruntier;

8.  Jemmen li wieħed mill-kompiti tal-Unjoni u l-Istati Membri individwali tagħha għandu jkun l-abolizzjoni eventwali tal-ONT fejn dawn ma jistgħux jiġu ġustifikati jew ma jappoġġjawx l-objettivi elenkati fl-Artikolu 3(3) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, li jiddikjara li l-Ewropa hija bbażata fuq ekonomija tas-suq soċjali kompetittiva ħafna;

9.  Itenni li l-Istrateġija Diġitali għas-Suq Uniku u l-Istrateġija għas-Suq Uniku għall-Ewropa jinkludu inizjattivi li għandhom jiġu implimentati malajr u b'mod ambizzjuż sabiex jitnaqqsu l-ONT tas-suq uniku; jenfasizza li huwa kruċjali li dawn l-inizjattivi jkunu bbażati fuq prinċipji ta' regolamentazzjoni aħjar u fuq l-iktar għodod effiċjenti, bħall-armonizzazzjoni u r-rikonoxximent reċiproku;

II. Ostakli nontariffarji trasversali

10.  Jemmen li differenzi fil-ħeffa tat-traspożizzjoni u fl-implimentazzjoni eżatta tad-direttivi eżistenti fil-livell nazzjonali joħolqu inċertezza ġuridika għan-negozji u l-kundizzjonijiet tal-kompetittività varji fis-suq intern;

11.  Iqis li meta l-Kummissjoni rrevokat leġiżlazzjoni tal-UE li mhix meħtieġa aktar, l-Istati Membri għandhom jaġixxu malajr biex jirrevokaw id-dispożizzjonijiet nazzjonali korrispondenti;

12.  Iqis li nuqqas ta' konformità estiż mad-dritt tal-Unjoni mill-Istati Membri huwa ta' detriment għas-suq uniku u l-konsumaturi; iqis ukoll li l-proċess ta' traspożizzjoni bil-mod iwassal għal xi Stati Membri li jibbenefikaw minn estensjoni tal-iskadenza tal-konformità mhux dovuta; jitlob li tiġi promossa kultura ta' konformità f'kooperazzjoni bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri, kif previst fl-Istrateġija għas-Suq Uniku; jissottolinja l-ħtieġa li tiġi indirizzata malajr in-nonkonformità tal-Istati Membri;

13.  Jiġbed l-attenzjoni tal-Kummissjoni u l-Istati Membri għall-kwistjoni ta' xi gvernijiet nazzjonali li jgħabbu d-direttivi trasposti b'regoli addizzjonali meta jimplimentaw id-dritt tal-Unjoni, l-hekk imsejjaħ "gold-plating";

14.  Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-intensità u n-numru ta' kontrolli li ġew imposti reċentament fuq il-fornituri ta' servizz barranin qed jikbru; jistieden lill-Istati Membri jiżguraw li dawn il-kontrolli jkunu proporzjonati, ġustifikati u mhux diskriminatorji;

15.  Jenfasizza li l-infurzar inkonsistenti tar-regoli eżistenti trasposti b'mod korrett mill-Istati Membri jikkawża l-istess ħsara lis-suq uniku daqs traspożizzjoni tardiva; iqis li l-konformità u l-infurzar isiru aktar diffiċli meta definizzjonijiet użati b'mod komuni, pereżempju "traċċabilità" jew "imqiegħed fis-suq", jingħataw tifsiriet differenti f'diversi biċċiet ta' leġiżlazzjoni;

16.  Jemmen li applikazzjoni mhux ugwali tal-istess regoli fi Stati Membri differenti għandha l-potenzjali li toħloq ONT ġodda mhux ġustifikati; jistieden lill-Kummissjoni tagħmel kull sforz sabiex jiġu minimizzati d-diverġenzi fl-iktar stadju bikri possibbli;

17.  Jemmen li l-Kummissjoni għandha żżid l-użu tagħha tal-linji gwida fir-rigward tal-implimentazzjoni tad-direttivi billi dan jista' jkun għodda siewja biex jiġi żgurat grad akbar ta' implimentazzjoni uniformi;

18.  Jinnota l-persistenza ta' differenzi fil-livell nazzjonali fir-regolamentazzjoni tas-suq tal-prodotti li magħha jridu jħabbtu wiċċhom in-negozji li joperaw lil hinn mill-fruntieri f'termini kemm tal-livell ta' restrizzjoni kif ukoll ta' differenzi bejn l-Istati Membri; iqis li dan iġiegħel lin-negozji jadattaw il-prodotti u s-servizzi tagħhom bla bżonn biex jikkonformaw ma' diversi standards u ttestjar ripetut, u b'hekk jillimitaw il-kummerċ intra-UE, inaqqsu t-tkabbir u jfixklu l-ħolqien tal-impjiegi;

19.  Jemmen li peress li l-ekonomiji ta' skala huma mnaqqsa mill-ħtieġa li jmexxu linji differenti tal-prodott, il-piż, kemm jekk ġuridiku, finanzjarju jew ta' natura oħra, jaqa' b'ħafna modi u b'mod sproporzjonat fuq l-SMEs u l-mikrointrapriżi;

20.  Jiġbed l-attenzjoni għal-livelli baxxi tal-akkwist pubbliku transfruntier sa issa, b'inqas minn 20 % tal-akkwist pubbliku kollu fl-Unjoni ppubbliċizzat fuq il-pjattaformi pan-Ewropej u huma biss 3.5 % tal-kuntratti li jiġu allokati lil kumpaniji minn Stati Membri oħrajn; jenfasizza d-diffikultajiet li ġew iffaċċjati, partikolarment minn SMEs, biex jipparteċipaw f'akkwist pubbliku transfruntier; jenfasizza f'dan il-kuntest l-importanza tad-Direttivi l-ġodda tal-UE dwar l-akkwist pubbliku u l-għoti ta' kuntratti ta' konċessjoni, li l-Istati Membri kienu meħtieġa jittrasponu sa April 2016; jistieden lill-Istati Membri biex jimplimentaw b'mod sħiħ din il-leġiżlazzjoni, inklużi l-proċeduri ta' akkwist pubbliku kompletament elettroniċi;

21.  Jenfasizza li l-ispiża għal konformità mar-rekwiżiti tal-VAT hija waħda mill-akbar ONT; jitlob proposti prattiċi għas-simplifikazzjoni tal-VAT;

22.  Jirrikonoxxi li reġimi differenti tal-VAT madwar l-Unjoni jistgħu jkunu pperċepiti bħala ONT; jissottolinja li l-VAT f'Punt Uniku ta' Servizz Żgħir (VAT MOSS) huwa mod tajjeb biex jingħeleb dan l-ostaklu u b'mod partikolari għall-appoġġ lill-SMEs fl-attività transfruntiera tagħhom; jirrikonoxxi li għad hemm xi kwistjonijiet problematiċi żgħar bil-VAT MOSS; jistieden lill-Kummissjoni tkompli tiffaċilita l-ħlas tal-obbligi tal-VAT minn kumpaniji madwar l-UE;

23.  Jemmen li ħafna prattiki amministrattivi nazzjonali jistgħu jwasslu wkoll għal ONT mhux ġustifikati, inklużi r-rekwiżiti għall-formalizzazzjoni ta' dokumenti minn korpi jew uffiċċji nazzjonali; iħeġġeġ lill-Istati Membri jużaw soluzzjonijiet ta' governanza elettronika, li jinkludu l-prijoritizzazzjoni ta' interoperabbiltà u firem diġitali, biex jimmodernizzaw l-amministrazzjonijiet pubbliċi tagħhom, jibnu fuq eżempji bħal dawk fl-Estonja u d-Danimarka, billi jipprovdu aktar servizzi diġitali u li jkunu aktar aċċessibbli għaċ-ċittadini u n-negozji, u jiffaċilitaw kooperazzjoni transfruntiera u l-interoperabbiltà tal-amministrazzjonijiet pubbliċi, mingħajr ma jaffettwaw il-protezzjoni tad-data personali; jemmen li l-użu tal-governanza elettronika huwa għodda importanti għall-kumpaniji iżda dan m'għandux jeskludi modi alternattivi kif tiġi aċċessata l-informazzjoni jew ċittadini żvantaġġjati li ma jistgħux jaċċessaw is-servizzi diġitali;

24.  Jistieden lill-Kummissjoni tieħu approċċ sod rigward l-infurzar fil-prattika, sabiex jiġi żgurat li r-regoli tas-suq uniku jiġu applikati u implimentati kif suppost mill-Istati Membri; iqis, f'dan ir-rigward, li l-proċess ta' implimentazzjoni ta' direttivi trasposti għandu jkun ikkordinat aħjar, pereżempju permezz ta' sessjonijiet ta' ħidma dwar it-traspożizzjoni organizzati mill-Kummissjoni u skambju tal-aħjar prattiki sabiex jiġu minimizzati d-differenzi bejn l-Istati Membri fi stadju bikri;

III. Ostakli nontariffarji speċifiċi għas-settur

Suq uniku għall-prodotti

25.  Jissottolinja l-importanza tal-prinċipju ta' rikonoxximent reċiproku biex ikun żgurat l-aċċess għas-suq uniku għall-prodotti li mhumiex armonizzati fil-livell tal-Unjoni, u f'każijiet fejn l-Istati Membri għandhom regoli nazzjonali, ħafna drabi differenti, dwar il-prodotti, iżda bl-istess objettiv sottostanti;

26.  Jenfasizza li ħafna negozji mhumiex konxji dwar ir-rikonoxximent reċiproku u jemmnu li għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti nazzjonali fl-Istat Membru ta' destinazzjoni meta jkunu qed jinnegozjaw fis-suq uniku;

27.  Jistieden lill-Kummissjoni tieħu azzjoni biex ittejjeb l-applikazzjoni tar-rikonoxximent reċiproku; jantiċipa, f'dan il-kuntest, il-pjanijiet tal-Kummissjoni biex tiżdied is-sensibilizzazzjoni u jiġi rivedut ir-Regolament dwar ir-Rikonoxximent Reċiproku; jemmen li l-armonizzazzjoni hija wkoll għodda effikaċi biex jiġi żgurat aċċess ugwali għall-prodotti u s-servizzi fis-suq uniku;

Suq uniku għas-servizzi

28.  Jiġbed l-attenzjoni għall-problemi għall-fornituri ta' servizz, speċjalment fis-servizzi tan-negozju, is-settur tat-trasport u l-kostruzzjoni, li jirriżultaw minn bosta u diversi rekwiżiti mhux ġustifikati jew sproporzjonati li jikkonċernaw l-awtorizzazzjoni, ir-reġistrazzjoni, in-notifika minn qabel jew ir-rekwiżiti ta' stabbiliment de facto; jissottolinja li dan jista' jwassal għal diskriminazzjoni kontra l-fornituri ta' servizz barranin li tista' tkun f'kontradizzjoni mal-prinċipju tal-moviment liberu tas-servizzi; jitlob, f'dan il-kuntest, għal amministrazzjoni elettronika u sistema ta' reġistrazzjoni elettronika aktar żviluppati sabiex jiġi ssimplifikat il-proċess għall-fornituri ta' servizz;

29.  Jenfasizza li, b'mod partikolari, in-nuqqas ta' implimentazzjoni u l-applikazzjoni diverġenti tad-Direttiva dwar is-Servizzi qegħdin ifixklu s-suq uniku;

30.  Jenfasizza l-ħtieġa għal ambjent regolatorju ċar u uniformi li jippermetti lis-servizzi jiżviluppaw f'suq li jħares lill-ħaddiema u lill-konsumaturi u li jiżgura li l-operaturi eżistenti u dawk ġodda fis-suq uniku tal-UE ma jiffaċċjawx ostakli regolatorji li ma jagħmlux sens, irrispettivament mit-tip ta' negozju li jkunu qed iwettqu;

31.  Jiġbed l-attenzjoni wkoll dwar ir-restrizzjonijiet mhux ġustifikati u sproporzjonati fl-Istati Membri fir-rigward tal-forma ġuridika tal-fornituri ta' servizz u l-ishma tagħhom jew l-istruttura ta' ġestjoni, u fir-rigward tar-restrizzjonijiet fuq l-eżerċizzju konġunt tal-professjoni; jenfasizza li xi wħud minn dawn ir-restrizzjonijiet jistgħu jkunu ostakli sproporzjonati jew mhux ġustifikati għal forniment transfruntier ta' servizz; jenfasizza l-ħtieġa li tiġi żgurata valutazzjoni konsistenti tal-proporzjonalità tar-rekwiżiti regolatorji u r-restrizzjonijiet applikabbli għas-servizzi;

32.  Jenfasizza li l-obbligu ta' notifika li jinsab fid-Direttiva dwar is-Servizzi seta' kien effikaċi fit-tnaqqis jew fl-eliminazzjoni tal-ONT mhux ġustifikati, iżda ġie injorat mill-Istati Membri u mill-Kummissjoni; jilqa', għalhekk, l-enfasi mġedda fuq il-proċedura ta' notifika fl-Istrateġija tas-Suq Uniku, peress li huwa permezz ta' involviment bikri li l-miżuri nazzjonali jistgħu jiġu riveduti biex isolvu kwistjonijiet qabel iseħħu; jemmen ukoll li l-Istati Membri għandhom ikunu obbligati jipprovdu aktar ġustifikazzjonijiet dettaljati meta jintroduċu miżuri regolatorji ġodda; jenfasizza l-esperjenza pożittiva bil-proċedura ta' notifika għall-prodotti u jissuġġerixxi li din għandha tintuża bħala eżempju għat-titjib tal-proċedura għas-servizzi;

33.  Jirrimarka li s-servizzi pubbliċi jibbenefikaw minn protezzjoni speċjali fir-rigward tar-regoli tas-suq intern minħabba l-missjonijiet ta' interess ġenerali li huma assenjati lilhom, u għalhekk ir-regoli stabbiliti mill-awtoritajiet pubbliċi għal funzjonament tajjeb ma jikkostitwixxux ONT; ifakkar, f'dan ir-rigward, li s-servizzi soċjali u tas-saħħa mhumiex soġġetti għad-Direttiva dwar is-Servizzi;

34.  Jirrimarka li l-fornituri tas-servizzi ta' kostruzzjoni spiss iħabbtu wiċċhom ma' ċerti rekwiżiti rigward l-organizzazzjoni tagħhom fl-Istat ta' residenza tagħhom, inkluż fir-rigward ta' skemi ta' ċertifikazzjoni organizzattivi, li jagħmlu l-għoti ta' servizzi transfruntier tagħhom wieħed kumpless, b'tali mod li jiskoraġġixxu l-moviment liberu tas-servizzi ta' kostruzzjoni u tal-professjonisti;

35.  Jistieden lill-Kummissjoni tindirizza dawn l-ostakli, inkluż, fejn xieraq, permezz ta' rikonoxximent reċiproku mtejjeb u, jekk xieraq, azzjoni leġiżlattiva; jenfasizza li azzjonijiet futuri, bħal passaport ta' servizzi propost, m'għandhomx iwasslu għal piżijiet amministrattivi addizzjonali iżda għandhom jindirizzaw ONT;

36.  Jistieden lill-Kummissjoni tindirizza l-piżijiet relatati mas-settur bankarju frammentat fl-Ewropa li jagħmilha diffiċli għall-persuni mhux residenti, speċjalment l-SMEs, li jiftħu kont tal-bank fi Stat Membru ieħor;

37.  Jirrimarka li wħud mir-regolamenti tal-Istati Membri dwar l-aċċess u l-eżerċizzju ta' professjonijiet regolati jistgħu jkunu sproporzjonati u jistgħu għaldaqstant joħolqu ostakli regolatorji bla bżonn li jxekklu l-aċċess għal xi professjonijiet u l-mobilità tal-fornituri ta' servizz f'professjonijiet regolati; jirrikonoxxi, madankollu, l-importanza li tiġi żgurata kompetizzjoni ġusta, il-kwalità tat-taħriġ u l-appoġġ ta' sistemi ta' kwalifiki ta' suċċess;

38.  Jaqbel mal-fehma tal-Kummissjoni, li tirrakkomanda s-sistemi edukattivi paralleli bħala eżempji tal-aħjar prattiki fi ħdan l-Unjoni Ewropea;

39.  Jilqa' l-eżerċizzju ta' evalwazzjoni reċiproka mwettaq f'dawn l-aħħar sentejn; jemmen li proċessi ta' reviżjoni bejn il-pari li jkunu mfassla tajjeb u li jinkoraġġixxu dibattitu sinċier fost l-Istati Membri jistgħu jkunu effikaċi biex jinkoraġġixxu bidla; iħeġġeġ lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni jestendu din il-prattika, b'mod partikolari f'oqsma oħra fir-Regolament dwar is-Suq Uniku;

40.  Jistieden lill-Kummissjoni tindirizza l-prijoritajiet ta' riforma tal-Istati Membri fil-qasam tas-servizzi professjonali fil-kuntest tas-Semestru Ewropew u r-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi dwar id-deregolazzjoni ta' ċerti professjonijiet fl-Istati Membri;

Suq uniku għall-bejgħ bl-imnut

41.  Jenfasizza r-reviżjoni bejn il-pari fir-rigward tal-istabbilimenti tal-bejgħ bl-imnut li saret mill-Kummissjoni fl-2014-2015, li wriet li l-bejjiegħa bl-imnut sikwit jiffaċċjaw kundizzjonijiet operattivi u tal-istabbiliment u proċeduri sproporzjonati u inadegwati fis-suq uniku;

42.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jħaffu l-proċess tal-isfruttament tal-potenzjal għal Suq Uniku Diġitali komplut u l-implimentazzjoni tal-Aġenda Diġitali tal-UE;

43.  Jirrimarka li xi Stati Membri qegħdin jintroduċu regoli li qegħdin jagħmlu diskriminazzjoni kontra l-attività ekonomika fis-setturi tal-bejgħ bl-imnut jew bl-ingrossa fuq il-bażi tal-erja tas-superfiċje li fuqha titwettaq l-attività, id-daqs tal-impriża jew l-oriġini tal-kapital, li huwa inkonsistenti mal-idea tas-suq uniku u l-prinċipji ta' kompetizzjoni libera u jillimita l-iżvilupp tas-suq tax-xogħol;

44.  Jirrimarka li regolamenti li jimponu restrizzjonijiet fuq l-attivitajiet ta' bejgħ bl-imnut u bl-ingrossa u li jmorru kontra d-dritt tal-UE u huma sproporzjonati, jistgħu joħolqu ostakli sinifikanti għad-dħul, li jwasslu għal inqas opportunitajiet ġodda ta' ħruġ, li jostakolaw il-kompetizzjoni u li jwasslu għal prezzijiet ogħla għall-konsumaturi; jissottolinja f'dan ir-rigward li xi miżuri, inklużi miżati u tariffi tal-ispezzjoni, jistgħu jiffunzjonaw bħala ONT jekk mhumiex ġustifikati minn objettivi ta' politika pubblika; jemmen li r-restrizzjonijiet operattivi kollha mqiegħda fuq l-attivitajiet tal-bejgħ bl-imnut jew bl-ingrossa m'għandhomx jirrestrinġu bla bżonn jew b'mod sproporzjonat dawn l-attivitajiet, u m'għandhomx iwasslu għal diskriminazzjoni de facto bejn l-operaturi tas-suq;

45.  Jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi l-aħjar prattiki dwar l-istabbiliment tal-bejgħ bl-imnut biex tiżgura l-moviment liberu ta' prodotti u servizzi, filwaqt li tirrispetta l-prinċipji tal-proporzjonalità u s-sussidjarjetà;

46.  Jistieden lill-Kummissjoni tanalizza r-restrizzjonijiet operattivi għall-bejgħ bl-imnut u bl-ingrossa fis-suq uniku, u tressaq proposti ta' riforma fejn ikun meħtieġ, u tirrapporta dwar din l-analiżi fir-rebbiegħa tal-2017;

47.  Jenfasizza li konsenja ta' pakketti aċċessibbli, affordabbli, effiċjenti u ta' kwalità għolja tikkostitwixxi rekwiżit preliminari essenzjali għal kummerċ elettroniku transfruntier li jirnexxi, għall-benefiċċju, b'mod partikolari, tal-SMEs u l-konsumaturi;

IV. Konklużjonijiet

48.  Jistieden lill-Kummissjoni biex fl-2016 tippreżenta ħarsa ġenerali komprensiva tal-ONT fis-suq uniku u analiżi tal-mezzi biex jiġu indirizzati, billi toħloq distinzjoni ċara bejn ONT u regolamenti għall-implimentazzjoni ta' objettiv leġittimu ta' politika pubblika ta' Stat Membru b'mod proporzjonat, inkluża proposta ambizzjuża biex telimina dawn l-ONT kemm jista' jkun malajr sabiex jinħeles il-potenzjal li għadu mhux sfruttat tas-suq uniku;

49.  Jistieden lill-Kummissjoni tibda kunsiderazzjoni f'waqtha tal-politika u l-azzjoni leġiżlattiva tal-UE fl-oqsma emerġenti, b'konsultazzjoni wiesgħa mal-partijiet ikkonċernati, b'mod partikolari l-SMEs u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili;

50.  Jistieden lill-Kummissjoni sabiex l-ewwel tiżgura li l-Istati Membri jirrispettaw ir-regoli eżistenti li jikkonċernaw is-suq uniku minflok joħolqu biċċiet ta' leġiżlazzjoni ġodda u addizzjonali dwar kwistjonijiet diġà koperti mir-regoli eżistenti;

51.  Jistieden lill-Kummissjoni tapprofondixxi l-ħidma tagħha dwar l-infurzar u l-prinċipji li jservu ta' bażi għas-suq uniku; jemmen li intervent bikri fir-rigward ta' miżuri nazzjonali jew proċeduri ta' implimentazzjoni li jikkostitwixxu ONT mhux ġustifikati jista' jkun effikaċi filwaqt li r-riżultati jinkisbu aktar malajr permezz ta' proċedimenti ta' ksur; jissottolinja, madankollu, li għal nuqqasijiet serji jew persistenti jew applikazzjoni żbaljata tad-dritt tal-Unjoni, il-Kummissjoni trid tuża l-miżuri kollha disponibbli, inkluża l-prijoritizzazzjoni tal-proċeduri ta' ksur, biex tiżgura l-implimentazzjoni sħiħa tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar is-suq uniku;

52.  Jiddispjaċih li l-aċċess tal-Parlament għal informazzjoni rilevanti relatata ma' proċeduri ta' ksur u ta' qabel il-ksur għadu limitat u jitlob trasparenza akbar f'dan ir-rigward, bir-rispett dovut għar-regoli dwar il-kunfidenzjalità;

53.  Jistieden lill-Istati Membri jqisu s-suq uniku bħala inizjattiva konġunta li teħtieġ il-manutenzjoni kkoordinata u kollettiva u hija kundizzjoni biex tagħmel l-ekonomija tal-UE kompetittiva; jemmen li dawk li fl-aħħar mill-aħħar isofru l-konsegwenzi tal-ONT mhux ġustifikati huma l-konsumaturi, li ma jingħatawx aċċess għal parteċipanti ġodda fis-suq domestiku, u jiffaċċjaw spejjeż ogħla, kwalità baxxa u inqas għażla; jikkunsidra li l-Istati Membri għandhom jiddedikaw aktar ħin għal kwistjonijiet orizzontali tas-suq uniku u għal identifikazzjoni ta' oqsma li jeħtieġu azzjoni prijoritarja minn Stat Membru wieħed jew aktar, sabiex iżommu u jkomplu s-suq uniku;

o
o   o

54.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kummissjoni, lill-Kunsill, lill-Kunsill Ewropew u lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri.

(1) ĠU C 93, 9.3.2016, p. 84.
(2) Testi adottati, P7_TA(2013)0580.

Avviż legali - Politika tal-privatezza