Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2015/2354(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0171/2016

Testi mressqa :

A8-0171/2016

Dibattiti :

PV 26/05/2016 - 4
CRE 26/05/2016 - 4

Votazzjonijiet :

PV 26/05/2016 - 6.10
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2016)0237

Testi adottati
PDF 460kWORD 205k
Il-Ħamis, 26 ta' Mejju 2016 - Brussell
L-Istrateġija għas-Suq Uniku
P8_TA(2016)0237A8-0171/2016

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-26 ta' Mejju 2016 dwar l-Istrateġija għas-Suq Uniku (2015/2354(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 3 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE) u l-Artikolu 9 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2011/83/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2011 dwar drittijiet tal-konsumatur, li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 93/13/KEE u d-Direttiva 1999/44/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 85/577/KEE u d-Direttiva 97/7/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(1),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-28 ta' Ottubru 2015 bit-titolu "Naġġornaw is-Suq Uniku: opportunitajiet aktar għaċ-ċittadini u għan-negozju" (COM(2015)0550),

–  wara li kkunsidra d-dokument ta' ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni tat-28 ta' Ottubru 2015 bit-titolu "A Single Market Strategy for Europe – Analysis and Evidence" (Strateġija għal Suq Uniku għall-Ewropa – Analiżi u Evidenza) (SWD(2015)0202),

–  wara li kkunsidra d-dokument ta' ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni tat-28 ta' Ottubru 2015 bit-titolu "Report on Single Market Integration and Competitiveness in the EU and its Member States" (Rapport dwar l-Integrazzjoni tas-Suq Uniku u l-Kompetittività fl-UE u fl-Istati Membri tagħha) (SWD(2015)0203),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta' Mejju 2015 bit-titolu "Strateġija għal Suq Uniku Diġitali għall-Ewropa" (COM(2015)0192),

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta' April 2011 bit-titolu 'L-Att dwar is-Suq Uniku  Tnax-il xprun sabiex jiġi stimulat it-tkabbir u r-rinfurzar tal-fiduċja  "Flimkien għal tkabbir ġdid"' (COM(2011)0206),

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta' Ottubru 2012 bit-titolu "Att dwar is-Suq Uniku II  Flimkien għal tkabbir ġdid" (COM(2012)0573),

–  wara li kkunsidra r-rapport tad-9 ta' Mejju 2010 minn Mario Monti lill-President tal-Kummissjoni bit-titolu "A New Strategy for the Single Market  At the Service of Europe's Economy and Society" (Strateġija ġdida għas-suq uniku għas-servizz tal-ekonomija u s-soċjetà Ewropea),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta' Marzu 2015 dwar il-governanza tas-Suq Uniku fil-qafas tas-Semestru Ewropew 2015(2),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta' Diċembru 2013 dwar il-Pjan ta' Azzjoni Ewropew għas-Settur tal-Konsumaturi għall-benefiċċju tal-atturi kollha(3),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-19 ta' Jannar 2016 dwar Lejn Att dwar is-Suq Uniku Diġitali(4),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Jannar 2014 dwar spezzjonijiet tax-xogħol effikaċi bħala strateġija biex jittejbu l-kundizzjonijiet tax-xogħol fl-Ewropa(5),

–  wara li kkunsidra l-istudju ta' Settembru 2014 bit-titolu "The Cost of Non-Europe in the Single Market" (Il-kost tan-non Ewropa fis-Suq Uniku), ikkummissjonat mill-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur,

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni ta' Settembru 2015 bit-titolu "A strategy for completing the Single Market: the trillion euro bonus" (Strateġija biex ikun kompletat is-Suq Uniku: bonus ta' triljun euro), ikkummissjonat mill-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur,

–  wara li kkunsidra l-istudju tal-20 ta' Novembru 2015 bit-titolu "Ex-post evaluation of Late Payment Directive" (Evalwazzjoni ex post tad-Direttiva dwar il-Ħlasijiet Tard), ikkummissjonat mill-Kummissjoni,

–  wara li kkunsidra l-istudju ta' Novembru 2014 bit-titolu "The EU furniture market situation and a possible furniture products initiative" (Is-sitwazzjoni tas-suq tal-għamara tal-UE u inizjattiva possibbli dwar il-prodotti tal-għamara), ikkummissjonat mill-Kummissjoni,

–  wara li kkunsidra l-edizzjoni ta' Ottubru 2015 tat-Tabella ta' Valutazzjoni tas-Suq Uniku online,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali (A8-0171/2016),

A.  billi s-suq uniku kien, u għadu, il-bażi tal-integrazzjoni tal-UE u l-mutur tat-tkabbir u l-impjiegi sostenibbli billi jiffaċilita l-kummerċ madwar l-UE filwaqt li jiggarantixxi ekonomija soċjali tas-suq kompetittiva ħafna bbażata fuq l-Artikolu 3(3) tat-TUE;

B.  billi l-approfondiment tas-suq intern Ewropew jibqa' kwistjoni ekonomika importanti fil-kuntest tal-iżvilupp ta' teknoloġiji ġodda, fejn hu meħtieġ suq b'massa kritika biex jippromovi l-emerġenza ta' parteċipanti innovattivi u kompetittivi fix-xena globali;

C.  billi s-suq uniku għadda minn bosta żviluppi pożittivi f'dawn l-aħħar snin, iżda jista' jikseb aktar fi kważi l-oqsma kollha – billi jistimula suq immexxi mis-settur diġitali, billi jinkoraġġixxi l-ftuħ ta' negozji, fl-integrazzjoni ta' ktajjen tal-provvista globali, itejjeb il-mobbiltà u d-drittijiet soċjali tal-ħaddiema, billi jitratta mudelli ġodda tan-negozju u jiżgura l-faċilitazzjoni tas-suq, ir-rikonoxximent reċiproku, l-istandardizzazzjoni u l-liċenzjar tal-professjonisti – jekk jitneħħew l-ostakli fiżiċi, legali u tekniċi mhux ġustifikati;

D.  billi, skont riċerka tal-Parlament stess, il-gwadann mistenni mit-tlestija tas-suq uniku hija ta' triljun euro (li jikkorrispondi għal gwadann potenzjali fl-effiċjenza ta' EUR 615il-biljun fis-sena); billi l-frammentazzjoni tas-suq uniku tikkostitwixxi wieħed mill-impedimenti ewlenin għal tkabbir strutturali ekonomiku akbar;

E.  billi hemm bżonn ta' approċċ strateġiku ġenwin għall-integrazzjoni ulterjuri tas-suq uniku, u billi r-reazzjoni għall-isfidi ffaċċjati għandha tkun ta' natura politika daqskemm għandha tkun ta' natura teknika, partikolarment fil-każ ta' ostakli mhux tariffarji inġustifikati fi ħdan is-Suq Uniku;

F.  billi l-UE għandha tfittex li tikseb suq uniku ġenwin u tqisu bħala patrimonju komuni taċ-ċittadini, il-ħaddiema, l-operaturi ekonomiċi u l-Istati Membri kollha, u billi s-suq uniku jista' jilħaq il-potenzjal kollu tiegħu biss jekk ikollu l-appoġġ sħiħ tal-Istati Membri kollha f'kollaborazzjoni bejniethom;

G.  billi r-regoli u l-azzjonijiet fil-livell tal-UE għandhom ikunu inkorporati f'viżjoni strateġika uniformi u għalhekk għandhom ikunu konsistenti bejniethom u ma jkunux kontradittorji; billi l-Istati Membri jridu jżommu lura minn miżuri diskriminatorji, bħal liġijiet tal-kummerċ u tat-taxxa li jaffettwaw biss ċerti setturi jew mudelli ta' negozju u jgħawġu l-kompetizzjoni, filwaqt li jagħmluha diffiċli għan-negozji li jistabbilixxu lilhom infushom fi Stat Membru partikolari, li jikkostitwixxi ksur ċar tal-prinċipji tas-suq intern;

H.  billi s-suq uniku ma jridx jidher iżolat minn oqsma ta' politika orizzontali oħra, partikolarment is-suq uniku diġitali, is-saħħa, il-ħarsien soċjali u tal-konsumatur, il-liġi tax-xogħol u l-mobbiltà taċ-ċittadini, l-ambjent, l-iżvilupp sostenibbli, l-enerġija, it-trasport u l-politiki esterni;

I.  billi t-tlestija tas-suq uniku fis-settur tal-prodotti u s-servizzi u t-tneħħija tal-ostakli hi prijorità ewlenija li titlob approċċ imħaffef mill-Istati Membri u mill-istituzzjonijiet tal-UE;

J.  billi l-ostakli fis-suq uniku jwasslu għal inqas għażla u għal prodotti u servizzi li jiswew aktar għall-konsumaturi;

K.  billi l-intrapriżi tal-ekonomija soċjali jgawdu minn livell baxx ta' rikonoxximent fil-livell Ewropew u billi ħafna minn dawn l-intrapriżi mhumiex rikonoxxuti fil-qafas legali fil-livell Ewropew, imma biss fil-livell nazzjonali f'xi Stati Membri, b'forom ġuridiċi differenti; billi dan in-nuqqas ta' qafas legali tal-UE jfixkel il-kapaċità ta' dawn l-intrapriżi li joperaw b'mod transkonfinali fis-suq intern;

L.  billi l-falsifikazzjoni hi theddida serja għas-saħħa u sikurezza tal-pubbliku, u billi l-valur totali tat-traffikar tal-prodotti iffalsifikati żdied b'mod sinifikanti fis-snin riċenti, b'mod li jaggrava l-impatt devastanti tal-falsifikazzjoni fuq l-innovazzjoni, l-impjiegi u l-immarkar tal-kumpaniji Ewropej;

M.  billi l-ħolqien ta' suq uniku tal-kapital jista' jinkoraġġixxi aktar kondiviżjoni tar-riskju transkonfinali u swieq b'aktar likwidità;

N.  billi s-sommarju tar-rapport ta' konsultazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-imblukkar ġeografiku juri appoġġ qawwi min-naħa tal-konsumaturi għall-miżuri leġiżlattivi kontra l-imblukkar ġeografiku;

O.  billi l-konsegwenzi ekonomiċi tal-kriżi finanzjarja għadhom qed jinħassu u l-PDG għadu taħt il-livell tal-2008 f'diversi Stati Membri;

P.  billi s-suq uniku huwa kkaratterizzat minn rati tal-qgħad għolja b'mod persistenti; billi mindu bdiet il-kriżi finanzjarja, in-numru ta' persuni qiegħda żdied b'aktar minn sitt miljuni; billi sal-aħħar tal-2015 kien hemm iżjed minn 22 miljun persuna mingħajr xogħol fl-Unjoni;

Objettivi tal-politika

1.  Jappoġġa l-objettivi ġenerali tal-Istrateġija għas-Suq Uniku tal-Kummissjoni għall-prodotti u s-servizzi: "Naġġornaw is-Suq Uniku: aktar opportunitajiet għaċ-ċittadini u għan-negozji”, u japprezza l-azzjonijiet tagħha f'oqsma ewlenin sabiex jiġi sfruttat il-potenzjal sħiħ tas-suq uniku għall-benefiċċju tal-konsumaturi, il-ħaddiema u n-negozji, b'mod partikolari dawk li għadhom jibdew, biex jiżdied in-numru ta' impjiegi sostenibbli u biex jikbru u jiġu żviluppati l-SMEs; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiżviluppa politiki trasversali mfassla biex jiksbu suq uniku aktar ġust u aktar kompetittiv skont it-Titolu II tat-TFUE dwar dispożizzjonijiet ta' applikazzjoni ġenerali;

2.  Jinnota li l-istabbiliment ta' suq intern fejn ikun żgurat il-moviment liberu tal-prodotti, tal-persuni, tas-servizzi u tal-kapital huwa objettiv essenzjali tal-Unjoni;

3.  Jilqa' l-fatt li l-istrateġija tfittex li tikkumplimenta l-isforzi rispettivi mwettqa f'oqsma oħra; jemmen li, billi ttejjeb l-inizjattivi diġà meħuda, l-istrateġija għandha potenzjal tajjeb biex tiżgura l-prosperità ekonomika, iżżid il-ħolqien tal-impjiegi u t-tkabbir sostenibbli, ittejjeb il-benesseri tal-Ewropej b'miżuri prattiċi, tagħmel lill-Unjoni Ewropea attraenti għall-investimenti u tiżviluppa l-kompetittività globali tal-impriżi Ewropej; jenfasizza madankollu l-ħtieġa, fl-implimentazzjoni ta' din l-istrateġija, li jkunu evitati l-inkonsistenzi u d-duplikazzjonijiet bejn l-inizjattivi differenti; jenfasizza li l-proposti għandhom ikunu bbażati fuq l-evidenza u konformi mal-prinċipji ta' regolamentazzjoni aħjar;

4.  Jenfasizza l-ħtieġa urġenti li jiġu eliminati l-ostakli mhux ġustifikati fis-suq uniku sabiex jinkisbu riżultati rapidi u tanġibbli f'termini ta' kompetittività, tkabbir, riċerka, innovazzjoni, ħolqien ta' impjiegi, għażla għall-konsumaturi u mudelli ġodda ta' negozju; jemmen li sabiex jintlaħqu dawn l-għanijiet, għandna naħdmu lejn armonizzazzjoni akbar tal-leġiżlazzjoni, fejn meħtieġ u xieraq, filwaqt li jiġi ppreservat l-ogħla livell possibbli ta' ħarsien tal-konsumatur, u nadottaw azzjonijiet xierqa biex nindirizzaw l-ostakli mhux ġustifikati stabbiliti mill-Istati Membri;

5.  Huwa tal-opinjoni li r-rieżami ta' nofs it-terminu tal-Istrateġija 2020 tal-UE għandu jistabbilixxi miri ambizzjużi biex niksbu ekonomija tas-suq soċjali ferm kompetittiva u tkabbir sostenibbli sal-2020; jenfasizza li s-suq uniku għandu jkun ċentrali biex tintlaħaq dik il-mira;

6.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jkunu innovattivi fl-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tas-suq uniku; jenfasizza l-potenzjal kbir tas-setturi li jagħmlu użu kbir mill-ħaddiema bħall-industrija tal-bejgħ bl-imnut u tal-ospitalità, għall-ħolqien tal-impjiegi, l-integrazzjoni u l-indirizzar tal-qgħad fost iż-żgħażagħ;

7.  Iqis li r-rapport Monti tal-2010, bit-titolu "Strateġija ġdida għas-suq uniku" għandu jkun implimentat b'mod sħiħ u jitqies matul il-ħidma dwar l-Istrateġija għas-Suq Uniku;

8.  Jenfasizza li l-Istrateġija għas-Suq Uniku m'għandhiex tinjora l-potenzjal tas-settur industrijali f'termini ta' tkabbir sostenibbli u impjiegi ta' kwalità fl-Ewropa;

9.  Iqis li d-domanda interna – u speċjalment it-titjib tal-kapaċità tal-akkwist, l-adozzjoni ta' miżuri innovattivi u l-investiment fl-ekonomija ekoloġika – hija essenzjali biex jiġi sfruttat il-potenzjal sħiħ tas-suq uniku u għall-promozzjoni ta' tkabbir sostenibbli;

Suq uniku modern u aktar innovattiv

10.  Jilqa' b'sodisfazzjon l-enfasi tal-istrateġija fuq aspetti li l-għan tagħhom huwa li jgħinu n-negozji, b'mod partikolari l-SMEs, il-mikrointrapriżi u n-negozji l-ġodda, biex iżidu l-attivitajiet tagħhom, jikbru u jibqgħu fis-suq uniku, u b'hekk jiġu ffaċilitati l-innovazzjoni u l-ħolqien tal-impjiegi min-naħa tagħhom; jenfasizza li l-inizjattivi kollha għall-SMEs u n-negozji ġodda għandhom jiġu trattati bħala prijorità, imma jfakkar li dawn l-inizjattivi m'għandhomx jipprovdu opportunitajiet għal negozji diżonesti biex iduru mar-regoli eżistenti, inaqqsu l-istandards tal-ħaddiema u tal-konsumatur, jew iżidu r-riskju ta' frodi korporattiva, attivitajiet kriminali u ta' kumpaniji tal-isem;

11.  Huwa tal-fehma li l-istrateġija tista' toffri opportunitajiet ġodda għall-SMEs li huma s-sinsla tal-ekonomiji tal-UE, u għal intrapriżi mikro u negozji ġodda innovattivi; jemmen li l-iżvilupp tal-ambjent kummerċjali xieraq permezz tat-titjib tal-oqfsa ta' kapital ta' riskju privat għall-SMEs, il-faċilitazzjoni tal-aċċess għall-finanzi, il-produzzjoni ta' leġiżlazzjoni soda u l-applikazzjoni sħiħa tal-prinċipju "Aħseb l-Ewwel fiż-Żgħir" madwar is-suq uniku huma kruċjali u jistgħu jkunu ta' appoġġ għat-tkabbir u għall-ħolqien tal-impjiegi;

12.  Jemmen li t-tnaqqis tal-piżijiet amministrattivi u tal-ispejjeż marbuta mal-konformità għan-negozji, speċjalment l-SMEs, u r-revoka ta' leġiżlazzjoni bla bżonn, filwaqt li jkomplu jiġu żgurati standards għolja ta' protezzjoni tal-konsumaturi, tal-impjegati, tas-saħħa u tal-ambjent, huma fatturi importanti biex jintlaħqu l-objettivi tal-istrateġija;

13.  Jemmen li jeħtieġ li jiġi kkunsidrat sett ta' kriterji u indikaturi oġġettivi għal definizzjoni ta' negozji ġodda, SMEs u impriżi tal-ekonomija soċjali "innovattivi", li jistgħu jintużaw bħala punt ta' referenza għall-adozzjoni ta' miżuri relatati; jistieden lill-Kummissjoni tipproponi tali kriterji u indikaturi;

14.  Jenfasizza li hemm ħtieġa li jkunu promossi l-intrapriżi tal-ekonomija soċjali fil-politiki tas-suq intern, filwaqt li jitqies li hemm madwar 2 miljun intrapriża tal-ekonomija soċjali fl-UE, li jammontaw għal madwar 10-12 % tan-negozji Ewropej kollha; jenfasizza, barra minn hekk, li l-ekonomija soċjali qed tikber b'mod rapidu, qed tipprovdi prodotti u servizzi ta' kwalità u toħloq impjiegi ta' kwalità għolja;

15.  Jistieden lill-Kummissjoni titlob lill-pjattaforma REFIT biex tindirizza l-ostakli għall-innovazzjoni u tressaq proposti, minbarra l-proposta għat-twaqqif ta' Kunsill Ewropew għall-Innovazzjoni, dwar kif dawn jistgħu jitnaqqsu jew jitneħħew; jenfasizza li dan il-proċess ma jridx iwassal biex jonqsu l-impjiegi, il-ħarsien tal-konsumatur u l-istandards ambjentali; jemmen li biex tiżgura regolamentazzjoni aħjar, il-leġiżlazzjoni eżistenti għandha tkun rieżaminata u, fejn meħtieġ, simplifikata biex tkun adattata għall-iskop, filwaqt li l-leġiżlazzjoni ġdida kollha għandha tkun valida għall-futur u diġitali b'mod awtomatiku u ssegwi l-prinċipju "Aħseb l-Ewwel fiż-Żgħir";

16.  Jinnota li regolamentazzjoni tajba tista' tkun ta' benefiċċju kemm għan-negozji u kemm għall-ħaddiema u tgħin fil-promozzjoni tat-tkabbir ekonomiku u ta' impjiegi ta' kwalità fis-suq uniku; jinnota l-aġenda tal-Kummissjoni dwar "Regolamentazzjoni Aħjar", li tinkludi l-involviment aktar qawwi tal-partijiet ikkonċernati, pereżempju permezz tal-Pjattaforma REFIT, u valutazzjonijiet tal-impatt imsaħħa; jissottolinja l-ħtieġa li jiġu vvalutati mhux biss l-effetti fuq terminu qasir iżda anki l-valur fuq terminu twil tal-leġiżlazzjoni u l-konsegwenzi tan-nonleġiżlazzjoni; jemmen li leġiżlazzjoni aħjar, aktar effikaċi u sempliċi tnaqqas il-piżijiet amministrattivi u tagħti spinta lit-tkabbir u lill-ħolqien tal-impjiegi filwaqt li tkompli tiżgura standards għoljin ta' protezzjoni tal-konsumaturi, tal-impjegati, tas-saħħa u tal-ambjent;

17.  Iqis li l-iżvilupp ulterjuri tas-suq uniku jitlob l-eliminazzjoni tal-ostakli għall-kummerċ bejn l-Istati Membri; jappoġġa d-Dikjarazzjoni Ewropea dwar il-Kompetittività ta' Frar 2016, partikolarment l-impenn lejn is-simplifikazzjoni regolatorja u t-tnaqqis tal-piżijiet, li jsir sforz akbar biex jitnaqqas il-piż kumplessiv tar-regolamentazzjoni tal-UE speċjalment fuq l-SMEs u l-mikrointrapriżi, u li jiġi ffissati fejn hu possibbli miri għat-tnaqqis tal-piżijiet f'setturi speċifiċi; jirrakkomanda li l-ħidma dwar l-iffissar ta' dawn il-miri ta' tnaqqis tal-piżijiet għandha tibda immedjatament;

18.  Jemmen li sabiex jinkisbu l-għanijiet tas-Suq Uniku u jiġu ġġenerati t-tkabbir u l-impjiegi, l-UE trid issaħħaħ il-kompetittività, fuq il-linji stabbiliti fid-Dikjarazzjoni tal-Kunsill Ewropew dwar il-kompetittività;

19.  Jilqa' d-determinazzjoni tal-Kummissjoni li tindirizza n-nuqqas ta' koordinazzjoni fiskali fi ħdan l-UE, b'mod partikolari d-diffikultajiet li jħabbtu wiċċhom magħhom l-SMEs minħabba l-kumplessità tar-regolamenti tal-VAT nazzjonali differenti; jestendi l-appoġġ sħiħ tiegħu lill-Kummissjoni rigward ir-riforma tal-VAT; jistieden lill-Kummissjoni tikkunsidra kif ir-regoli ġodda li jikkonċernaw il-post tal-provvista tal-VAT fuq is-servizzi diġitali jistgħu jiġu emendati b'tali mod li jakkomodaw il-ħtiġijiet speċifiċi tan-negozji żgħar u mikro; jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta l-fattibbiltà ta' aktar koordinazzjoni u, b'mod partikolari, tivvaluta l-possibbiltà ta' approċċ simplifikat dwar il-VAT (għall-istess kategorija ta' prodotti) fis-settur tal-kummerċ elettroniku;

20.  Jappoġġa l-isforzi tal-Kummissjoni biex tiżgura ġustizzja fiskali fl-Unjoni Ewropea u tiġġieled kontra l-ippjanar aggressiv tat-taxxa u l-prattiki tal-evitar tat-taxxa; jistieden lill-Kummissjoni tiffoka fuq ħidma favur obbligu ta' rappurtar pajjiż b'pajjiż għall-korporazzjonijiet transnazzjonali;

21.  Jiġbed l-attenzjoni għad-diffikultajiet li jiffaċċjaw in-negozji, u b'mod partikolari l-SMEs u negozji ġodda, biex jiksbu l-fondi; jirrimarka li d-differenzi f'fatturi esterni, bħall-aċċess faċli għall-kreditu, reġimi ta' tassazzjoni u regolamenti tax-xogħol, ifissru li l-SMEs qed isibu ruħhom fi żvantaġġ meta mqabbla ma' oħrajn; jistieden lill-Kummissjoni biex, filwaqt li tibqa' tagħti appoġġ siewi lil dawk il-kumpaniji permezz tal-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi (FEIS) u programmi bħal Orizzont 2020, il-COSME u l-fondi SIE, tesplora modi li bihom tiffaċilita l-aċċess għalihom u għal programmi u strumenti oħrajn, speċjalment għall-mikrointrapriżi, pereżempju billi tnaqqas għal perjodi ta' sitt xhur is-sejħiet għall-applikazzjonijiet u tissimplifika aktar il-proċeduri rilevanti u żżid il-viżibilità tal-iffinanzjar Ewropew; jilqa' b'sodisfazzjon l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tuża fondi mill-programm COSME biex tiffinanzja kampanji ta' informazzjoni mmirati lejn l-SMEs żgħażagħ innovattivi; jistieden lill-awtoritajiet reġjonali u lokali kollha responsabbli għall-appoġġ tal-kumpaniji, b'mod partikolari dawk involuti fin-Netwerk Enterprise Europe, biex jipparteċipaw f'dawn il-kampanji; iqis is-simplifikazzjoni bħala faċilitatur ewlieni fl-aċċess tal-SMEs u tan-negozji ġodda għall-finanzjament; jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-finanzjament kollettiv jista' jsir bla ebda xkiel bejn il-fruntieri;

22.  Jistieden lill-Kummissjoni tikkunsidra t-tisħiħ tan-netwerk ta' rappreżentanti tal-SMEs billi tieħu għadd ta' azzjonijiet – filwaqt li tevita aktar burokrazija – biex ittejjeb l-għarfien ta' din l-għodda, u l-viżibilità tagħha, fost l-SMEs, issaħħaħ l-iskambju bejn kull rappreżentant nazzjonali tal-SMEs u r-rappreżentanti korrispondenti tal-SMEs, u biex tippreżenta l-attivitajiet tan-netwerk lill-Parlament Ewropew darba fis-sena;

23.  Jirrimarka li, minkejja l-fatt li l-Parlament Ewropew adotta d-Direttiva dwar il-ġlieda kontra l-ħlas tard fi tranżazzjonijiet kummerċjali fi Frar 2011, kull sena eluf ta' SMEs u negozji ġodda fl-Ewropa ifallu waqt li jkunu qed jistennew li jirċievu l-ħlas għal fatturi li jkunu ħarġu, anki min-naħa ta' amministrazzjonijiet pubbliċi nazzjonali; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jsaħħu l-isforzi tagħhom ħalli jiffaċilitaw l-applikazzjoni u l-infurzar tad-Direttiva dwar il-Ħlasijiet Tard; jitlob, barra minn hekk, lill-Istati Membri jikkunsidraw, f'każ ta' implimentazzjoni mhux sodisfaċenti tad-Direttiva dwar il-Ħlasijiet Tard, forom ta' kumpens adegwat għall-kumpaniji li għandhom jieħdu ħlasijiet mingħand amministrazzjoni pubblika, b'tali mod li ma jkunux sfurzati jfallu minħabba fihom;

24.  Japprezza l-inizjattiva leġiżlattiva dwar l-insolvenza tal-intrapriżi, inklużi r-ristrutturar bikri u l-offerta tat-tieni opportunità, li jiżguraw li l-Istati Membri jipprovdu ambjent regolatorju li jaċċetta li xi kultant jista' jseħħ falliment u li jinkoraġġixxi l-innovazzjoni, iżda jirrimarka li l-ispejjeż u l-konsegwenzi ta' kumpaniji li jfallu jaffettwaw mhux biss lis-sid u lill-azzjonisti tal-kumpanija, iżda wkoll lill-kredituri u lill-impjegati tagħha, u lill-kontribwenti tat-taxxa; jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li din l-inizjattiva tallinja l-proċeduri ta' insolvenza fl-UE kollha u tnaqqas it-tul u l-ispejjeż tal-proċedimenti;

25.  Jiddispjaċih li l-Kummissjoni ma enfasizzatx biżżejjed ir-rwol speċifiku tal-manifattura tradizzjonali mill-Artiġjanat u l-SMEs bħala kontribut importanti kemm lill-kompetittività kif ukoll lill-istabbiltà ekonomika fl-Ewropa; jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni tisfrutta l-potenzjal sħiħ tad-diġitalizzazzjoni u l-innovazzjoni tal-industrija tal-manifattura partikolarment għall-manifatturi żgħar u mikro u għan-negozji ġodda, kif ukoll għal reġjuni inqas industrijalizzati, sabiex tgħin fit-tnaqqis tad-disparitajiet reġjonali u terġa' tagħti ħajja ġdida lill-ekonomiji lokali; jemmen li trid titressaq politika aktar b'saħħitha għall-Artiġjanat u l-SMEs bħala waħda mill-ogħla prijoritajiet tal-istituzzjonijiet Ewropej u l-Istati Membri kollha matul is-snin li ġejjin;

26.  Jilqa' b'sodisfazzjon il-Portal Uniku Diġitali tal-Kummissjoni, li għandu jibni fuq il-pjattaforma tal-Punti Uniċi ta' Kuntatt (PSCs) imwaqqfa skont id-Direttiva dwar is-Servizzi u jgħaqqad lill-PSCs ma' netwerks tas-suq uniku oħrajn simili; jistieden lill-Kummissjoni tesplora l-modi kollha biex tagħmel l-aħjar użu mill-Portal Uniku Diġitali biex tgħin lin-negozji ġodda Ewropej jkabbru l-operat tagħhom fl-Ewropa u jadottaw perspettiva aktar internazzjonali billi tipprovdi informazzjoni preċiża u ċara b'lingwi differenti dwar il-proċeduri u l-formalitajiet kollha meħtieġa biex joperaw b'mod domestiku jew f'pajjiż ieħor tal-UE; iħeġġeġ lill-Kummissjoni toħloq punt ta' dħul uniku għan-negozji u l-konsumaturi għall-informazzjoni kollha relatata mas-suq uniku, għall-assistenza u għas-soluzzjoni tal-problemi u għall-proċeduri nazzjonali kif ukoll madwar l-UE meħtieġa biex joperaw b'mod transkonfinali fl-UE; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiżgura li dawn jiġu implimentati malajr;

27.  Jinnota li l-kumpaniji, speċjalment l-SMEs, jew mhumiex konxji tar-regoli applikabbli fi Stati Membri oħrajn jew jiltaqgħu ma' diffikultajiet biex isibu u jifhmu l-informazzjoni dwar ir-regoli u l-proċeduri applikabbli għan-negozji tagħhom; jistieden lill-Kummissjoni tagħmel interkonnessjoni tal-portali, il-punti ta' aċċess u s-siti elettroniċi tal-informazzjoni kollha differenti f'portal uniku li jipprovdi lill-SMEs u n-negozji ġodda informazzjoni faċli għall-utent sabiex ikunu jistgħu jagħmlu deċiżjonijiet infurmati sew u jiffrankaw il-ħin u l-ispejjeż;

28.  Jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa Punti Uniċi ta' Kuntatt minn portal regolatorju f'sistema ta' portali tan-negozju online stabbiliti li jippromwovu skambju regolari ta' informazzjoni minn u bejn ir-rappreżentanti tan-negozji u jassistu lin-negozji nazzonali jew liċ-ċittadini jikkompetu fi Stati Membri oħra tal-UE;

29.  Ifakkar fl-importanza tat-tisħiħ u s-simplifikazzjoni tal-għodod eżistenti tas-suq uniku sabiex tiġi ssimplifikata l-espansjoni transkonfinali tagħhom; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jagħmlu aktar enfasi fuq is-simplifikazzjoni u t-titjib tal-Punti ta' Kuntatt tal-Prodotti u l-Punti Uniċi ta' Kuntatt;

30.  Ifakkar fil-ħtieġa urġenti li l-konsumaturi jingħataw livell ekwivalenti ta' ħarsien kemm online kif ukoll offline; jenfasizza l-ħtieġa li l-operaturi ekonomiċi kollha li joperaw online u offline fis-suq uniku jieħdu l-miżuri raġonevoli u xierqa kollha biex jiġġieldu l-falsifikazzjoni, sabiex jiżguraw il-protezzjoni tal-konsumatur u s-sikurezza tal-prodott;

31.  Jenfasizza li l-ekonomija kollaborattiva qiegħda tikber b'ħeffa u li, filwaqt li tbiddel il-mod li bih huma pprovduti u utilizzati ħafna servizzi u assi, tista' tiddirezzjona l-innovazzjoni u għandha l-potenzjal li ġġib benefiċċji u opportunitajiet addizzjonali għall-kumpaniji u għall-konsumaturi fis-suq uniku; jenfasizza l-benefiċċji ekonomiċi, soċjetali u ambjentali u l-isfidi tal-ekonomija kollaborattiva; jistieden lill-Kummissjoni tikkoordina l-isforzi tal-Istati Membri biex isibu soluzzjonijiet leġiżlattivi fuq terminu qasir jew twil fir-rigward tal-ekonomija kollaborattiva; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jressqu proposti biex jipprevjenu l-abbuż fl-oqsma tal-impjiegi u tat-tassazzjoni fl-ekonomija kollaborattiva;

32.  Jilqa' l-inizjattiva mħabbra mill-Kummissjoni dwar l-ekonomija kollaborattiva, u l-intenzjoni tagħha li tħares lejn in-negozji stabbiliti f'dan il-qasam u biex tiċċara, permezz ta' gwida, l-interazzjoni bejn id-dispożizzjonijiet tal-liġi eżistenti tal-UE għall-applikazzjoni u t-tħaddim ta' mudelli ta' negozju tal-ekonomija kollaborattiva; hu tal-fehma li l-intervent regolatorju f'dan il-qasam għandu jkun ikkaratterizzat mill-flessibilità, biex ir-regoli jkunu jistgħu jiġu addattati malajr u infurzati f'settur li qed jinbidel b'ħeffa, li jitlob aġġustamenti malajr u effikaċi; jenfasizza li l-istandards eżistenti għall-ħarsien tal-konsumatur iridu jiġu applikati u infurzati fl-ekonomija diġitali wkoll; jistieden lill-Kummissjoni tiżgura l-aqwa kundizzjonijiet possibbli biex l-ekonomija kollaborattiva tiżviluppa u tirnexxi;

33.  Jenfasizza li l-karatteristiċi ġodda tas-sigurtà li l-ekonomija kollaborattiva tipprovdi, bħas-sigurtà tal-pagamenti, il-ġeolokalizzazzjoni u l-assigurazzjoni, jagħtu s-setgħa lill-konsumaturi u għalhekk jitolbu li jiġi vvalutat jekk ir-rimedji ex post jistgħux ikunu aktar effikaċi mir-regolamenti ex ante; jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi aktar il-kooperazzjoni bejn is-settur pubbliku u dak privat sabiex jiġu indirizzati l-ostakli eżistenti fl-ekonomija kollaborattiva b'mod partikolari għall-użu ikbar tal-identità diġitali biex tinbena l-fiduċja tal-konsumaturi fi tranżazzjonijiet online, għall-iżvilupp ta' soluzzjonijiet diġitali għall-pagamenti tat-taxxi, sabiex jiġu pprovduti skemi ta' assigurazzjoni transkonfinali, u tiġi mmodernizzata l-leġiżlazzjoni dwar l-impjiegi;

34.  Jemmen li, fl-ekonomija kollaborattiva, l-iżvilupp ta' mudelli ġodda ta' negozju, servizzi innovattivi u l-użu temporanju ta' assi għandu jiġi mħeġġeġ, iżda għandu jkun ibbażat, fejn possibbli, fuq regoli simili għal servizzi simili, bil-għan li jissalvagwardja l-kwalità għolja tas-servizzi, indipendentement minn kif ikunu organizzati l-aċċess u l-għoti tagħhom, u sabiex ikunu żgurati kundizzjonijiet indaqs u s-sikurezza tal-konsumatur filwaqt li tiġi evitata l-frammentazzjoni li tista' tfixkel l-iżvilupp ta' mudelli ta' negozju ġodda; jemmen li, fir-rigward tal-ekonomija kollaborattiva, jista' jittieħed biss approċċ ta' suq uniku, peress li l-frammentazzjoni tas-suq uniku permezz tar-regoli lokali u nazzjonali ma tħallix lill-kumpaniji Ewropej tal-ekonomija kollaborattiva jkabbru l-operat tagħhom fil-livell Ewropew;

35.  Jiġbed l-attenzjoni għar-rwol importanti tal-istandards tekniċi tal-UE għall-innovazzjoni, il-kompetittività u l-progress fis-suq uniku; jemmen li jeħtieġ li tittieħed azzjoni f'waqtha biex jiġu żviluppati standards għolja tal-UE għall-kwalità, l-interoperabilità u s-sikurezza fit-tisħiħ tal-politika industrijali tal-UE, kif ukoll li dawk l-istandards għandhom jiġu promossi f'livell internazzjonali; jistieden lill-Kummissjoni tappoġġa u ssaħħaħ l-istandards tal-UE, kif diġà previst mir-Regolament (UE) Nru 1025/2012, u biex tagħmel il-qafas għal standardizzazzjoni aktar effiċjenti u xieraq għall-iskop tiegħu, inkluż billi jiġu sfruttati l-opportunitajiet offruti min-negozjati kummerċjali internazzjonali; jenfasizza li l-istandards għandhom jiġu stabbiliti b'mod xprunat mis-suq, miftuħ, inklużiv u kompetittiv sabiex ikunu jistgħu jiġu implimentati faċilment mill-SMEs, u biex jiġi evitat ir-riskju ta' katini tal-valur magħluqa, filwaqt li, madankollu, jiġi evitat dewmien fil-pubblikazzjoni tagħhom;

36.  Jisħaq fuq ir-rwol importanti li għandha s-sistema ta' standardizzazzjoni fiċ-ċirkolazzjoni libera tal-prodotti u, dejjem aktar, tas-servizzi; jinnota li l-użu volontarju ta' standards ikkontribwixxa bejn 0.3 u 1 % tal-PDG fl-Ewropa, u huwa ta' benefiċċju pożittiv għall-produttività tax-xogħol;

37.  Ifakkar li l-maġġoranza l-kbira tal-istandards jiġu żviluppati b'rispons għal ħtieġa identifikata fl-industrija, b'approċċ minn isfel għal fuq sabiex tiġi żgurata r-rilevanza tas-suq tal-istandards; jappoġġa l-impenn fl-Istrateġija għas-Suq Uniku li jiġi żgurat li l-Ewropa tibqa' fuq quddiem nett tal-iżvilupp ta' standards b'mod globali; iħeġġeġ standardizzazzjoni li tkun kompatibbli ma' approċċ internazzjonali jew bl-iżvilupp ta' standards internazzjonali globali jew bir-rikonoxximent ta' standards internazzjonali ekwivalenti meta jkun xieraq; jinnota l-intenzjoni li jiġu stabbiliti qafas u prijoritajiet għal attivitajiet ta' standardizzazzjoni skont Inizjattiva Konġunta dwar l-Istandardizzazzjoni; jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-Inizjattiva Konġunta tibqa' titmexxa minn din il-ħtieġa minn isfel għal fuq, identifikata fl-industrija u li, għaldaqstant, tagħti prijorità u tipprovdi biss dawk l-istandards li jirrispondu għall-ħtiġijiet identifikati u juru rilevanza tas-suq, u ma twassalx sabiex jiġu ffissati standards bla bżonn jew rekwiżiti inkonsistenti meta mqabbla ma' standards oħra relatati li jkunu qed jiġu stabbiliti;

38.  Jinnota li l-proposta għal Inizjattiva Konġunta dwar l-Istandardizzazzjoni Ewropea se tibni fuq ir-Rieżami Indipendenti tas-Sistema Ewropea tal-Istandardizzazzjoni, u jappoġġa l-objettiv tagħha li l-komunità Ewropea tal-istandardizzazzjoni tiżviluppa azzjonijiet li jtejbu s-sistema kollha kemm hi, inklużi rakkomandazzjonijiet dwar l-inklużività u l-appoġġ għall-kompetittività tal-impriżi Ewropej;

39.  Jistieden lill-Kummissjoni sabiex, fl-involviment tagħha mal-Organizzazzjonijiet Ewropej għall-Istandardizzazzjoni (ESOs), tappoġġa lill-ESOs u lill-kontropartijiet nazzjonali tagħhom fl-isforzi tagħhom biex itejbu l-involviment tal-SMEs, kemm fil-proċess tal-istabbiliment ta' standards innifsu kif ukoll fl-implimentazzjoni tal-istandards ladarba jiġu stabbiliti; jinkuraġġixxi wkoll lill-Kummissjoni taħdem mill-qrib mal-ESOs, mal-Korpi Nazzjonali għall-Istandards u ma' oħrajn biex ittejjeb it-trasparenza tal-proċess tal-istandards, fl-implimentazzjoni tal-impenji li jinsabu fil-programm ta' ħidma għall-istandardizzazzjoni Ewropea għall-2016 u r-Regolament sottostanti;

40.  Iqis li l-Inizjattivi Konġunti għandhom jiffukaw fuq titjib kontinwat fil-prattiki tax-xogħol, b'mod partikolari permezz tat-twaqqif ta' proċessi biex jiġu rieżaminati l-kompożizzjoni tal-kumitati tekniċi u miżuri li jippromwovu aċċess miftuħ u inklużività li jippermettu lil firxa wiesgħa ta' partijiet ikkonċernati jikkontribwixxu għal diskussjonijiet fil-kumitati tekniċi;

41.  Iqis li mekkaniżmu ta' appell aktar trasparenti u aċċessibbli jibni l-fiduċja u jtejjeb il-proċessi tal-istabbiliment tal-istandards; jemmen li meta standard ikun ġie mitlub mill-Kummissjoni wara l-adozzjoni ta' leġiżlazzjoni mill-Unjoni Ewropea, il-kumitat rilevanti tal-Parlament jaf ikun jista' jiżvolġi rwol fl-iskrutinju u d-dibattitu pubbliku bħala parti minn dan il-proċess, qabel ma tittieħed deċiżjoni dwar oġġezzjoni formali jekk ikun xieraq; jenfasizza li meta jiġu determinati talbiet ta' standardizzazzjoni li għandhom jingħataw lill-korpi ta' standardizzazzjoni, għandhom jiġu inklużi l-prinċipji ta' proporzjonalità u approċċ ibbażat fuq ir-riskji;

42.  Jemmen li żieda tas-sensibilizzazzjoni pubblika ta' standards proposti f'forma ta' abbozz qabel l-approvazzjoni finali tista' żżid ir-responsabbiltà u t-trasparenza u tipprovdi proċess aktar robust, bi qbil mal-aħjar prattiki eżistenti fost il-komunità Ewropea tal-istandardizzazzjoni;

43.  Jistieden lill-Kummissjoni biex, sa tmiem l-2016, tirrapporta lill-Parlament dwar l-implimentazzjoni tagħha tal-Inizjattiva Konġunta dwar l-Istandardizzazzjoni Ewropea, u l-progress li sar b'kooperazzjoni mal-komunità Ewropea tal-istandarizzazzjoni dwar ir-rakkomandazzjonijiet li jinsabu fil-programm ta' ħidma annwali tal-Unjoni għall-2016;

44.  Jistieden lill-Kummissjoni, li hija responsabbli għall-kompetizzjoni fis-suq intern tal-UE, biex, b'kooperazzjoni mal-awtoritajiet nazzjonali tas-sorveljanza, tiżgura kundizzjonijiet ekwi fost il-kompetituri li joperaw fis-suq;

45.  Jilqa' l-inizjattivi riċenti għal akkwist pubbliku aktar effiċjenti u trasparenti, permezz ta' użu aħjar tal-akkwist tad-data u valutazzjoni volontarja ikbar tal-akkwisti f'ċerti proġetti infrastrutturali fuq skala kbira; jistieden lill-Istati Membri jikkooperaw mal-Kummissjoni fl-implimentazzjoni ta' dawn l-inizjattivi;

46.  Jittama li l-Kummissjoni ser tkompli l-proċess ta' riforma tas-sistema tal-akkwist pubbliku, li bdiet bid-direttivi tal-2014, lejn domanda dejjem aktar kwalifikata fil-qasam tal-akkwist, bil-għan li tippremja l-innovazzjoni teknoloġika u l-effiċjenza enerġetika;

47.  Jinnota li r-reġim il-ġdid tal-akkwist pubbliku tal-2014 huwa anqas ikkumplikat, u jinkludi regoli aktar flessibbli biex jaqdu aħjar politiki oħra tas-settur pubbliku kif ukoll negozji speċjalizzati tal-Istati Membri jew lokali; jirrimarka li fl-Istati Membri għad hemm ineffiċjenzi sinifikanti fl-akkwist pubbliku li jillimitaw l-espansjoni u t-tkabbir transkonfinali fis-swieq domestiċi;

48.  Jilqa', bħala kwistjoni ta' prinċipju, l-inizjattivi mħabbra mill-Kummissjoni bil-għan li jiżdiedu t-trasparenza, l-effiċjenza u r-responsabbiltà fl-akkwist pubbliku; jenfasizza, madankollu, li l-implimentazzjoni u l-applikazzjoni ta' direttivi ġodda tal-UE għandhom jieħdu preċedenza fuq l-introduzzjoni ta' strumenti ġodda bħar-reġistru tal-kuntratti; jenfasizza, f'dan ir-rigward, li għodod possibbli ta' analiżi tad-data ma jridux iwasslu għal rekwiżiti ta' rapportar ġodda jew addizzjonali; ifakkar li mekkaniżmu ta' evalwazzjoni ex ante għandu jkun purament volontarju għal proġetti infrastrutturali kbar;

49.  Jenfasizza l-ħtieġa ta' sistema ta' akkwist pubbliku kompletament elettronika; jenfasizza l-ħtieġa ta' implimentazzjoni rapida u komprensiva tad-Direttiva dwar l-Akkwist Pubbliku fl-intier tagħha; jenfasizza l-ħtieġa ta' użu aktar mifrux tal-akkwist elettroniku biex jinfetħu s-swieq għall-SMEs;

50.  Jissottolinja l-importanza tal-privattiva unitarja; jappoġġa l-intenzjoni tal-Kummissjoni li telimina l-inċertezzi dwar kif il-privattiva unitarja se teżisti flimkien mac-ċertifikati nazzjonali u supplementari ta' protezzjoni (SPCs), kif ukoll il-ħolqien possibbli ta' SPC unitarju filwaqt li żżomm f'moħħha l-interessi tas-saħħa pubblika u tal-pazjenti;

51.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex, qabel l-2019, tintroduċi u timplimenta eżenzjoni tal-manifattura ta' SPCs biex tagħti spinta lill-kompetittività tal-Industrija Ewropea tal-Mediċini Ġeneriċi u Bijosimili f'ambjent globali, kif ukoll biex iżżomm u toħloq aktar impjiegi u tkabbir fl-UE, mingħajr ma tippreġudika l-esklużività tas-suq mogħtija taħt ir-reġim tal-SPCs fi swieq protetti; jemmen li tali dispożizzjonijiet jista' jkollhom impatt pożittiv fuq l-aċċess għal mediċini ta' kwalità għolja f'pajjiżi li qed jiżviluppaw u f'dawk l-anqas żviluppati u jistgħu jgħinu biex tiġi evitata l-esternalizzazzjoni tal-produzzjoni;

52.  Jitlob għal miżuri li jiffaċilitaw l-aċċess għas-sistema tal-privattivi fl-Ewropa għall-mikrointrapriżi u l-SMEs u n-negozji ġodda kollha li jixtiequ jużaw privattiva Ewropea b'effett unitarju fl-innovazzjoni tal-prodotti u l-proċessi tagħhom, anki billi jitnaqqsu l-ħlasijiet għall-applikazzjonijiet u t-tiġdid u billi tingħata għajnuna għat-traduzzjoni; jenfasizza l-importanza kemm tal-privattivi essenzjali standard (SEPs) kif ukoll ta' soluzzjonijiet ta' liċenzjar miftuħa innovattivi li xi drabi huma aktar xierqa biex isostnu l-innovazzjoni; jenfasizza l-importanza tal-ftehimiet ta' liċenzjar tal-privattivi, fil-limiti tal-liġi tal-UE dwar il-kompetizzjoni, abbażi ta' termini ġusti, raġonevoli u non-diskriminatorji (FRAND), sabiex jiġu ppreservati l-inċentivi fir-R&Ż u fl-istandardizzazzjoni, titrawwem l-innovazzjoni u jiġu żgurati kundizzjonijiet ġusti għall-ħruġ tal-liċenzji;

53.  Jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta mingħajr dewmien proposta leġiżlattiva għat-twaqqif ta' sistema unika Ewropea għall-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi għal prodotti mhux agrikoli fl-UE, kif diġà ntalab mill-Parlament, bil-għan li tistabbilixxi sistema unika Ewropea u biex b'hekk iġġib fi tmiemha s-sitwazzjoni inadegwata u ferm ifframmentata fl-Ewropa, u li toħloq bosta u diversi effetti pożittivi għaċ-ċittadini, il-konsumaturi, il-produtturi u t-tessut ekonomiku u soċjali Ewropew kollu kemm hu; jenfasizza li tali strument jenfasizza b'mod espliċitu l-valur miżjud ta' ħafna prodotti lokali, b'benefiċċji ovvji għall-produtturi u r-reġjuni kkonċernati u f'termini ta' sensibilizzazzjoni tal-konsumatur;

54.  Jinnota li l-potenzjal sħiħ tas-sħubijiet pubbliċi-privati għadu ma ġiex sfruttat fil-maġġoranza tal-Istati Membri tal-UE; jappella għall-armonizzazzjoni tar-regoli qafas tal-Istati Membri dwar is-sħubijiet pubbliċi-privati, għad-disseminazzjoni tal-aħjar prattiki u għall-promozzjoni ta' dan il-mudell;

55.  Jistieden lill-Istati Membri jwaqqfu strutturi biex jagħtu pariri u jgħinu lill-ħaddiema transkonfinali fir-rigward tal-konsegwenzi ekonomiċi u soċjali li jġib miegħu xogħol fi Stat Membru ieħor;

56.  Jinnota li l-approfondiment tas-suq uniku u tas-suq uniku diġitali jista' jġib opportunitajiet u sfidi ġodda u se jqajjem mistoqsijiet f'termini ta' ħiliet, forom ġodda ta' impjiegi, strutturi finanzjarji, protezzjoni soċjali, kif ukoll fir-rigward tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol, li kollha se jkollhom jiġu indirizzati u jridu jkunu ta' benefiċċju kemm għall-ħaddiema, kemm għan-negozji u kemm għall-konsumaturi;

57.  Jiddispjaċih li l-istrateġija ma tiddedikax attenzjoni partikolari għan-nuqqas ta' tlaqqigħ tal-ħiliet, li għadu ostaklu għat-tkabbir fis-suq uniku; jinnota bi tħassib li bejn 40 % u 47 % tal-popolazzjoni fl-UE m'għandhomx ħiliet diġitali suffiċjenti u li d-domanda għal impjegati b'ħiliet diġitali qed tikber b'4 % fis-sena, filwaqt li n-nefqa pubblika fuq l-edukazzjoni naqset bi 3.2 % mill-2010 'l hawn, u dan huwa theddida għall-pożizzjoni kompetittiva tal-UE f'terminu medju u għall-impjegabbiltà tal-forza tax-xogħol tagħha; iħeġġeġ lill-Istati Membri jinvestu fil-ħiliet u l-edukazzjoni diġitali;

58.  Jinnota l-għanijiet tal-pakkett dwar il-mobbiltà tal-ħaddiema li jikkontribwixxi għal suq uniku iżjed profond u iżjed ġust; jenfasizza madankollu l-importanza li jiġi żgurat li l-miżuri li jinsabu f'dan il-pakkett ikunu proporzjonati u jqisu l-konsegwenzi ta' ammonti kbar ta' mobbiltà lejn reġjuni partikolari;

59.  Jenfasizza l-appoġġ tal-Kummissjoni favur sistemi edukattivi paralleli li minbarra li jiffaċilitaw l-iżvilupp personali jistgħu jgħinu biex il-ħiliet u l-kwalifiki tal-ħaddiema Ewropej jitfasslu b'mod li jikkorrispondi iktar għall-ħtiġijiet reali tas-suq tax-xogħol; jenfasizza l-importanza li jiġi żgurat li l-istrateġija ma ddgħajjef bl-ebda mod is-sistemi edukattivi paralleli filwaqt li jiġu żgurati l-kwalità tal-apprendistati u, b'mod partikolari, il-protezzjoni tal-impjiegi; jissottolinja r-rwol importanti tas-sħab soċjali fl-iżvilupp ta' sistemi edukattivi paralleli; jemmen li, filwaqt li sistema edukattiva parallela użata fi Stat Membru wieħed ma tistax tiġi sempliċement ikkupjata minn Stat Membru ieħor, l-Ewropa għandha tiffoka fuq il-korrelazzjoni qawwija bejn l-edukazzjoni parallela u l-impjieg taż-żgħażagħ;

60.  Jappoġġa miżuri favur l-għeluq tal-lakuni fil-leġiżlazzjoni tal-UE kontra d-diskriminazzjoni fl-impjieg, b'mod speċjali fir-rigward tal-persuni b'diżabilità; jappoġġa, barra minn hekk, l-implimentazzjoni mingħajr dewmien tad-Direttiva tal-Kunsill 2000/78/KE dwar l-ugwaljanza fit-trattament fl-impjieg u fix-xogħol;

61.  Jilqa' t-twaqqif ta' pjattaforma kontra x-xogħol mhux iddikjarat u jħeġġeġ b'mod partikolari lill-Istati Membri u lis-sħab soċjali jimpenjaw ruħhom bis-sħiħ fir-rigward ta' dik il-pjattaforma sabiex tkun tista' tittieħed azzjoni iktar effikaċi kontra x-xogħol mhux iddikjarat u l-impjiegi indipendenti fittizji;

62.  Jinsisti li sabiex tiġi sfruttata l-opportunità li tirriżulta mid-diġitalizzazzjoni tal-impjiegi, jeħtieġ li jinħolqu arranġamenti sikuri ta' ħinijiet tax-xogħol flessibbli, kundizzjonijiet tax-xogħol stabbli, protezzjoni soċjali u jiġi ffaċilitat "ix-xogħol intelliġenti" sabiex jitjiebu l-produttività u l-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja; jenfasizza l-importanza tat-tnedija tal-infrastruttura diġitali fiż-żoni rurali f'dan ir-rigward sabiex jittieħed vantaġġ mill-firxa wiesgħa ta' opportunitajiet offruti mill-aġenda diġitali, bħal pereżempju t-telexogħol;

63.  Jenfasizza l-importanza ta' sħab soċjali b'saħħithom u indipendenti u djalogu soċjali effikaċi; jenfasizza l-ħtieġa li, fejn ikun xieraq, is-sħab soċjali jkunu involuti fid-diskussjonijiet dwar riformi nazzjonali possibbli fil-qasam tal-professjonijiet regolati;

64.  Jenfasizza l-importanza li jkun hemm djalogu soċjali dwar l-opportunitajiet u l-bidliet li jġib miegħu suq uniku fir-rigward tal-impjieg;

Suq uniku aktar approfondit

65.  Jistieden lill-Kummissjoni tapprofondixxi l-ħidma tagħha dwar l-infurzar; jirrimarka li ħafna miżuri diġà ġew adottati iżda għadhom ma ġewx infurzati kif suppost, u dan jimmina l-kundizzjonijiet ekwi fis-suq uniku; jirrimarka, barra minn hekk, li skont id-data pprovduta mill-Kummissjoni f'nofs l-2015, madwar 1 090 proċediment ta' ksur kienu pendenti fil-qasam tas-suq uniku; jistieden lill-Kummissjoni, bil-ħsieb li jittejbu t-traspożizzjoni, l-applikazzjoni u l-infurzar tal-leġiżlazzjoni tas-suq uniku, biex tiżgura li l-koordinazzjoni, il-kooperazzjoni u l-infurzar amministrattivi jkunu prijorità fil-livelli kollha (tal-UE, u bejn l-Istati Membri u l-awtoritajiet nazzjonali, lokali u reġjonali) billi tieħu azzjonijiet ta' infurzar li jkunu mmirati sew abbażi ta' kriterji trasparenti u oġġettivi, u tiżgura li jiġu indirizzati l-aktar każijiet ekonomikament sinifikanti ta' ostakli mhux ġustifikati jew sproporzjonati; jemmen li, fir-rigward tal-miżuri jew l-implimentazzjoni nazzjonali, intervent bikri jista' jkun aktar effikaċi u bih jistgħu jinkisbu riżultati aħjar milli permezz ta' proċeduri ta' ksur; jenfasizza, madankollu, li jekk il-proċedura ta' intervent bikri ma tagħtix riżultati, il-Kummissjoni trid tuża l-miżuri kollha disponibbli, inklużi proċeduri ta' ksur, biex tiżgura l-implimentazzjoni sħiħa tal-leġiżlazzjoni dwar is-suq uniku;

66.  Jilqa' l-intenzjoni fl-istrateġija li tinħoloq kultura ta' konformità u tolleranza żero kontinwata għal ksur tar-regolamenti dwar is-suq uniku; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jeżaminaw jekk is-setgħat tal-Kummissjoni skont il-proċeduri ta' ksur għandhomx jiġu allinjati ma' dawk li għandha fil-politika tal-kompetizzjoni;

67.  Jistieden lill-Kummissjoni tkompli tappoġġa lill-Istati Membri fl-iżvilupp ta' kultura b'saħħitha ta' konformità u infurzar, inklużi l-promozzjoni u t-twessigħ tas-Sistema ta' Informazzjoni tas-Suq Intern (IMI), l-iżvilupp ta' pjanijiet ta' implimentazzjoni ta' leġiżlazzjoni ewlenija ġdida, l-organizzazzjoni ta' djalogi ta' konformità mal-Istati Membri u ta' korsijiet ta' taħriġ għall-impjegati pubbliċi nazzjonali inkarigati mill-infurzar, u t-trawwim ta' koordinazzjoni aktar effikaċi bejn ir-regolaturi nazzjonali; jistieden lill-Istati Membri jimpenjaw ruħhom bis-sħiħ li jimplimentaw u jinfurzaw il-leġiżlazzjoni tal-UE u japplikaw il-prinċipju ta' rikonoxximent reċiproku; jenfasizza li huwa essenzjali li jkun garantit infurzar tajjeb u regolamentazzjoni aħjar, minħabba l-frammentazzjoni tas-suq uniku, li tirrestrinġi l-attività ekonomika u l-għażla tal-konsumatur, u dawn għandhom ikopru lis-setturi kollha tan-negozju u japplikaw kemm għal-leġiżlazzjoni eżistenti kif ukoll għal dik futura;

68.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri janalizzaw ir-restrizzjonijiet bla bżonn fis-suq uniku li mhumiex ġustifikati minn raġunijiet prevalenti relatati mal-interess pubbliku, filwaqt li jippreżentaw ideat dwar kif jistgħu jingħelbu dawn l-isfidi meta jkun meħtieġ u jirrapportaw dwar dan fl-2017;

69.  Jitlob lill-Istati Membri jittrasponu r-regoli tas-suq intern b'mod koerenti u konsistenti u jimplimentaw b'mod sħiħ u koerenti r-regoli u l-leġiżlazzjoni tas-suq intern; jenfasizza l-fatt li r-rekwiżiti għal testijiet u reġistrazzjonijiet addizzjonali, in-nuqqas ta' rikonoxximent ta' ċertifikati u standards, restrizzjonijiet territorjali fuq il-provvista u miżuri simili joħolqu spejjeż żejda għall-konsumaturi u l-bejjiegħa, u b'hekk iċaħħdu liċ-ċittadini Ewropej milli jgawdu l-benefiċċji sħaħ tas-suq uniku; jistieden ukoll lill-Kummissjoni, bil-għan li tiżgura governanza aħjar, biex tħaddem politika adegwata ma' dawk l-Istati Membri li jonqsu milli japplikaw ir-regoli tas-suq intern u, fejn ikun xieraq, tibda proċeduri ta' ksur u tħaffef dawk il-proċeduri bl-użu ta' approċċ rapidu;

70.  Jinnota li applikazzjoni uniformi u konsistenti u infurzar xieraq tar-regoli tal-UE flimkien ma' monitoraġġ regolari u evalwazzjoni fuq il-bażi ta' indikaturi kwalitattivi u kwantitattivi, valutazzjoni komparattiva u kondiviżjoni tal-aħjar prattiki huma meħtieġa b'mod urġenti biex tinkiseb implimentazzjoni aktar omoġena tal-leġiżlazzjoni eżistenti dwar is-suq uniku; ifakkar, għalhekk, fil-ħtieġa li jiġu trasposti u implimentati bis-sħiħ u bir-reqqa r-regoli Ewropej dwar il-funzjonament tas-suq uniku fl-Istati Membri kollha;

71.  Jitlob lill-Kummissjoni ssaħħaħ l-isforzi tagħha biex tidentifika l-possibbiltà ta' ksur tad-dritt tal-UE mill-Istati Membri fi stadju bikri ħafna u tieħu pożizzjoni soda kontra kwalunkwe miżura leġiżlattiva, adottata jew pendenti fil-parlamenti nazzjonali, li tista' żżid il-frammentazzjoni tas-suq uniku;

72.  Jenfasizza li l-impenn u r-rieda tal-Istati Membri li jimplimentaw u japplikaw sewwa d-dritt tal-UE huma essenzjali biex is-suq uniku jirnexxi; jistieden lill-Istati Membri jneħħu l-ostakli inġustifikati u sproporzjonati għas-suq uniku u ma jeħdux miżuri protezzjonisti u diskriminatorji biex iħeġġu l-impjiegi, it-tkabbir u l-kompetittività;

73.  Jinnota li l-Istati Membri jiżvolġu rwol kruċjali fil-governanza tajba u l-funzjonament tajjeb tas-suq uniku, u li għalhekk jeħtieġ li flimkien jeżerċitaw sjieda u ġestjoni proattivi tas-suq uniku, filwaqt li jiġġeneraw impetu politiku ġdid permezz ta' rapporti konsolidati dwar l-"istat tas-saħħa" tas-suq uniku, diskussjonijiet regolari u tematiċi fil-laqgħat tal-Kunsill Kompetittività, il-laqgħat dedikati annwali tal-Kunsill Ewropew u l-inklużjoni tas-suq uniku bħala pilastru tal-governanza fis-Semestru Ewropew;

74.  Itenni li l-UE tista' toħloq is-sett proprju ta' indikaturi indipendenti b'bażi xjentifika indipendenti dwar il-livell ta' integrazzjoni tas-suq uniku, li għandu jiġi ppubblikat bħala parti mill-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir u jitlob l-adozzjoni ta' dokument strateġiku mill-presidenti ta' ċerti korpi tal-UE – ir-'Rapport tal-Ħames Presidenti' – sabiex tingħata direzzjoni lit-triq lejn suq uniku ġenwin;

75.  Jenfasizza li l-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur tal-Parlament irid isaħħaħ ir-relazzjonijiet tiegħu mal-parlamenti nazzjonali sabiex jikkoordinaw u jindirizzaw kwistjonijiet b'rabta mat-traspożizzjoni u l-implimentazzjoni tar-regoli dwar is-suq uniku;

76.  Jenfasizza li jeħtieġ jiġi msaħħaħ in-netwerk SOLVIT, b'mod partikolari billi tiġi estiża l-interazzjoni bejn in-netwerks SOLVIT, CHAP, EU Pilot u n-Netwerk Enterprise Europe biex jiġi razzjonalizzat il-qafas usa' tal-proċeduri tal-ilmenti tal-UE, u li jkun hemm għarfien aħjar tan-netwerk fost iċ-ċittadini u l-SMEs, u tar-rwol prattiku tiegħu fis-soluzzjoni tal-problemi relatati mal-interpretazzjoni dwar is-suq uniku; iqis li d-data dwar kwistjonijiet imqajma fil-qafas tan-netwerk SOLVIT għandha titqies meta l-Kummissjoni tikkunsidra kif tista' tidentifika l-prijoritajiet għal azzjoni ta' infurzar; jistieden lill-Kummissjoni ssaħħaħ l-isforzi tagħha biex tgħin lill-Istati Membri jsolvu l-każijiet l-aktar problematiċi; jistieden lill-Istati Membri jgħammru b'mod xieraq u jippożizzjonaw adegwatament iċ-ċentri nazzjonali SOLVIT tagħhom sabiex ikunu jistgħu jaqdu r-rwol tagħhom;

77.  Jenfasizza li t-trasparenza tar-regoli nazzjonali hija għodda vitali biex ikun possibbli l-kummerċ transkonfinali fis-suq uniku u tgħin biex jiġu identifikati l-ostakli mhux tariffarji; iħeġġeġ lill-Istati Membri jagħmlu r-regoli tagħhom iktar faċilment disponibbli online u b'aktar minn lingwa waħda, fl-interess ta' żieda fil-kummerċ, li tkun ta' benefiċċju għal kulħadd;

78.  Jinnota l-importanza tal-promozzjoni tal-mobbiltà permezz tat-taħriġ, tal-apprendistati, tal-ħiliet u tal-impjegabbiltà permezz ta' programmi bħal Erasmus+ u EURES, li jipprovdu opportunitajiet għal miljuni ta' ħaddiema Ewropej biex jiksbu esperjenza utli;

79.  Jiddispjaċih li l-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku mhuwiex applikat sew minn ħafna Stati Membri; jistenna b'interess il-proposta tal-Kummissjoni minn dan il-lat, bħala parti mit-tisħiħ tas-suq uniku fil-prodotti, peress li ttejjeb ir-rikonoxximent reċiproku permezz ta' azzjoni biex tiżdied is-sensibilizzazzjoni, kif ukoll tiżgura l-applikazzjoni u l-infurzar aħjar tal-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku permezz tar-reviżjoni tar-Regolament dwar ir-Rikonoxximent Reċiproku, bil-għan li, fost affarijiet oħra, jittejbu l-istrumenti ta' soluzzjoni tat-tilwim b'konnessjoni mal-implimentazzjoni jew l-applikazzjoni inadegwata tal-prinċipju ta' rikonoxximent reċiproku; jenfasizza li, jekk il-prinċipju ta' rikonoxximent reċiproku jkun applikat sew mill-awtoritajiet kompetenti madwar l-UE, in-negozji jkunu jistgħu jiffokaw strettament fuq in-negozju u jagħtu spinta lit-tkabbir tal-UE pjuttost milli jagħmlu ħilithom biex jegħlbu d-diversi ostakli imposti minħabba li Stati Membri ma jirrispettawx ir-rikonoxximent reċiproku;

80.  Iqis ukoll li l-Kummisjoni għandha tkun aktar proattiva fl-identifikazzjoni ta' setturi b'potenzjal għoli għall-kummerċ transkonfinali u d-diġitalizzazzjoni u li fihom jista' japplika l-prinċipju ta' rikonoxximent reċiproku;

81.  Jistieden lill-Kummissjoni tikkjarifika kif se jaħdmu l-għodod proposti ta' informazzjoni tas-suq u l-bażi ġuridika għal dawn l-għodod;

82.  Itenni l-appell tiegħu għall-adozzjoni rapida, mill-Kunsill, ta' Pakkett dwar is-Sigurtà tal-Prodotti u l-Pakkett dwar is-Sorveljanza tas-Suq u jistieden lill-Kummissjoni tinvolvi ruħha bis-sħiħ fir-rwol tagħha bħala faċilitatur biex tinstab soluzzjoni f'dan ir-rigward; jenfasizza l-importanza li tingħata informazzjoni rilevanti dwar prodotti għall-konsumatur, b'mod partikolari l-indikazzjoni tal-pajjiż tal-oriġini, li hija kruċjali biex jiġu protetti l-konsumaturi u biex tissaħħaħ il-ġlieda kontra l-falsifikazzjoni;

83.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jħarrxu l-penali għall-falsifikazzjoni u jiżguraw li l-leġiżlazzjoni tal-UE f'dan il-qasam tiġi infurzata bis-sħiħ;

84.  Jenfasizza li d-differenzi regolatorji bejn l-Istati Membri differenti fir-rigward tar-rekwiżiti tat-tikkettar jew ta' kwalità joħolqu ostakli bla bżonn għall-attivitajiet ta' fornituri ta' merkanzija u għall-ħarsien tal-konsumatur; jenfasizza l-valur miżjud tal-ekotikkettar; jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta liema tikketti huma essenzjali u liema mhumiex essenzjali biex jiżguraw l-informazzjoni lill-konsumaturi u tikkunsidra li tintroduċi skema obbligatorja għall-forniment ta' informazzjoni importanti għal prodotti magħmulin bl-idejn u industrijali, kif ġie kkunsidrat, pereżempju, fis-settur tal-għamara fil-livell tal-UE sabiex il-konsumaturi jingħataw informazzjoni rilevanti u tiġi żgurata kwalità tal-prodott ugwali fl-Istati Membri differenti; iqis li inizjattiva bħal din tkun ta' benefiċċju għall-konsumaturi, l-industriji u l-operaturi tal-kummerċ, filwaqt li jkunu żgurati t-trasparenza, l-għarfien adegwat ta' prodotti Ewropej u regoli armonizzati għall-operaturi fis-suq uniku;

85.  Jenfasizza, fir-rigward tas-suq uniku tas-servizzi, li hemm ħtieġa ċara li jitjieb l-għoti ta' servizzi transkonfinali, filwaqt li wieħed joqgħod attent li ma jħeġġiġx id-dumping soċjali; iħeġġeġ lill-Istati Membri jiżguraw applikazzjoni aktar effikaċi u xierqa tad-Direttiva dwar is-Servizzi, filwaqt li jiġu evitati prattiki ta' regolamentazzjoni żejda; jilqa' b'sodisfazzjon il-proposta tal-Kummissjoni li ttejjeb in-notifika skont id-Direttiva dwar is-Servizzi, peress li l-proċedura attwali hija ineffiċjenti u mhijiex trasparenti; jemmen li n-notifika għandha ssir aktar kmieni fil-proċess leġiżlattiv biex ikun jista' jingħata feedback f'waqtu mill-partijiet ikkonċernati u mill-Istati Membri u biex jitnaqqas id-dewmien fl-adozzjoni ta' leġiżlazzjoni ġdida; jaqbel li l-proċedura tan-notifika prevista fid-Direttiva (UE) 2015/1535 tiġi estiża għas-setturi kollha mhux koperti minn dik id-Direttiva; jirrifjuta kull suġġeriment li l-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva dwar is-Servizzi għandu jiġi estiż; jistieden lill-Kummissjoni tindirizza l-piżijiet għas-settur bankarju frammentat fl-Ewropa li joħolqu diffikultajiet għall-persuni mhux residenti, speċjalment l-SMEs, biex jiftħu kont bankarju fi Stat Membru ieħor;

86.  Jitlob lill-Kummissjoni taħdem sabiex il-proċedura għall-għoti ta' servizzi transkonfinali tieħu forma simplifikata u standardizzata sabiex b'hekk l-SMEs jiġu integrati b'mod iktar effikaċi fis-suq intern;

87.  Jirrimarka li r-rekwiżiti għal regolamentazzjoni proporzjonata huma stabbiliti b'mod ċar fl-Artikolu 16, paragrafu 1, tad-Direttiva dwar is-Servizzi u fil-ġurisprudenza tal-QtĠ-UE; ifakkar li l-fatt li Stat Membru wieħed jimponi regoli anqas stretti minn ieħor ma jfissirx li r-regoli ta' dan tal-aħħar huma sproporzjonati u għaldaqstant inkompatibbli mad-dritt tal-Unjoni Ewropea; itenni li r-regoli li jipperikolaw, jostakolaw jew jagħmlu anqas attraenti s-servizzi transkonfinali huma kompatibbli mar-rekwiżiti tas-suq intern biss jekk iservu raġunijiet prevalenti ta' interess pubbliku, u huma verament adatti għal dan l-għan u ma jaffettwawx b'mod ħażin il-libertà li jiġu pprovduti servizzi iżjed milli huwa meħtieġ biex titħares il-kwistjoni tal-interess pubbliku li qed jippruvaw jaqdu;

88.  Jenfasizza l-ħtieġa li tiġi żgurata valutazzjoni konsistenti tal-proporzjonalità tar-rekwiżiti regolatorji u r-restrizzjonijiet applikabbli għas-servizzi; jinnota l-proposta tal-Kummissjoni li tintroduċi passaport tas-servizzi biex jiffaċilita, f'setturi ekonomiċi essenzjali għas-servizzi kummerċjali, l-iżvilupp u l-mobbiltà ta' kumpaniji madwar is-suq uniku; iqis li din l-inizjattiva għandu jkollha l-għan li tissimplifika l-proċeduri amministrattivi għall-fornituri tas-servizzi li jixtiequ joperaw b'mod transkonfinali u għall-awtoritajiet, u li tindirizza ostakli ta' natura regolatorja li jiskoraġġixxu lil dawn il-kumpaniji milli jidħlu f'suq fi Stat Membru ieħor; jitlob li l-passaport tas-servizzi prospettiv jieħu postu fost is-sensiela ta' għodod orizzontali bil-għan li jappoġġaw il-leġiżlazzjoni tas-suq intern, bħas-Sistema ta' Informazzjoni tas-Suq Intern (IMI) jew il-Punti Uniċi ta' Kuntatt, li kienu previsti mid-Direttiva dwar is-Servizzi bħala punt amministrattiv uniku ta' interazzjoni li jittratta l-proċeduri amministrattivi kollha meħtieġa li jikkonċernaw l-attivitajiet ta' servizzi transkonfinali; jenfasizza li l-introduzzjoni ta' passaport tas-servizzi ma tridx twassal għal sitwazzjoni li fiha l-ġurisprudenza żviluppata mill-QtĠ-UE għal raġunijiet prevalenti ta' interess pubbliku li jistgħu jilleġittimaw regoli li jirrestrinġu l-moviment transkonfinali ta' servizzi tiddgħajjef jew titħassar; jenfasizza, madankollu, li passaport tas-servizzi jista' jkun superfluwu jekk id-Direttiva dwar is-Servizzi tiġi implimentata u infurzata b'mod xieraq; jenfasizza li din m'għandhiex tkun akkumpanjata mill-introduzzjoni tal-prinċipju tal-pajjiż ta' oriġini;

89.  Jilqa' b'sodisfazzjon l-enfasi qawwija fuq ir-rwol tas-servizzi fis-suq uniku u l-iżgurar li l-professjonisti u l-kumpaniji tas-servizzi, speċjalment il-bejjiegħa bl-imnut, ma jkunux limitati għas-swieq nazzjonali tagħhom; jenfasizza li t-tkabbir ulterjuri tal-iskemi tal-passaporti professjonali u tas-servizzi jkun fundamentali biex tiġi evitata l-burokrazija mhux meħtieġa bejn l-Istati Membri li jżomm lura liċ-ċittadini tagħna milli jaħdmu u jagħmlu n-negozju bejn il-fruntieri;

90.  Itenni l-importanza li jitneħħew l-ostakli (inklużi l-ostakli lingwistiċi u amministrattivi u dawk relatati ma' nuqqas ta' informazzjoni) li jirrestrinġu l-potenzjal tan-negozju tal-kummerċ transkonfinali online u jdgħajfu l-fiduċja tal-konsumaturi fis-suq uniku; jenfasizza l-importanza li jkunu eliminati r-restrizzjonijiet operattivi fuq l-eżerċizzju tal-attività bl-imnut bħar-regolamentazzjoni tal-ħinijiet tal-ftuħ tal-ħwienet, taxxi speċifiċi u selettivi fuq il-kummerċ bl-imnut u t-talba sproporzjonata għal informazzjoni mill-kumpaniji;

91.  Jirrikonoxxi l-kompetenza tal-awtoritajiet lokali fir-rigward tal-ippjanar urban; jenfasizza, madankollu, li l-ippjanar urban m'għandux jintuża bħala pretest biex jiġi evitat id-dritt għall-istabbiliment liberu; ifakkar, f'dan il-kuntest, l-importanza tal-infurzar xieraq tad-Direttiva dwar is-Servizzi; iħeġġeġ lill-Istati Membri jneħħu l-ostakli għall-moviment ħieles u jiftħu s-swieq tagħhom, sabiex jistimulaw il-kompetittività u jippromwovu d-diversità fost il-ħwienet, li hija essenzjali jekk iż-żoni kummerċjali – b'mod partikolari fiċ-ċentri tal-irħula u l-ibliet – iridu jibqgħu attraenti;

92.  Jenfasizza li s-settur tal-bejgħ bl-imnut u bl-ingrossa huwa l-akbar settur kummerċjali fl-Ewropa; iqis li t-tnaqqis ta' ostakli regolatorji, amministrattivi u prattiċi mhux meħtieġa għan-negozji bl-imnut huwa prijorità;

93.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jagħtu l-ogħla prominenza politika lis-settur tal-konsumaturi bħala pilastru tas-suq uniku, inkluż is-suq uniku diġitali, u jneħħu l-ostakli regolatorji, amministrattivi u prattiċi li jfixklu l-bidu ta' negozji, l-iżvilupp u l-kontinwità, u jagħmluha diffiċli li l-bejjiegħa jibbenefikaw bis-sħiħ mis-suq intern; iqis li l-leġiżlazzjoni dwar is-suq tal-konsumatur għandha tkun ibbażata fuq l-evidenza, filwaqt li jitqiesu l-ħtiġijiet tas-settur;

94.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri janalizzaw ir-restrizzjonijiet bla bżonn għall-istabbiliment ta' negozji fis-suq uniku li mhumiex ġustifikati minn raġunijiet prevalenti relatati mal-interess pubbliku, filwaqt li tressaq proposti biex jingħelbu dawn l-isfidi meta jkun meħtieġ, u jirrapportaw dwar dan fir-Rebbiegħa tal-2017;

95.  Huwa tal-fehma, fir-rigward tas-settur tas-servizzi professjonali, li approċċi differenti għar-regolamentazzjoni ma jikkostitwux per se ostaklu għall-approfondiment tas-suq intern; jenfasizza li r-regoli dwar l-aċċess għall-professjonijiet, u l-eżerċizzju tagħhom, jistgħu jkunu meħtieġa għall-protezzjoni tal-interess pubbliku u l-ħarsien tal-konsumatur u li l-evalwazzjoni tagħhom tagħmel sens biss fil-kuntest nazzjonali;

96.  Jaqbel mal-Kummissjoni li ħafna mir-regolamenti tal-Istati Membri dwar l-aċċess għall-professjonijiet regolati, u l-eżerċizzju tagħhom, huma sproporzjonati għar-rekwiżiti u joħolqu ostakli li jirrestrinġu l-aċċess għal dawk il-professjonijiet;

97.  Iqis li l-forniment transkonfinali ta' servizzi fuq bażi temporanja, inklużi s-servizzi professjonali, għandu jitqies bħala element essenzjali għas-suq intern peress li joħolqu l-impjiegi u jipprovdu prodotti u servizzi ta' kwalità għolja għaċ-ċittadini tal-UE; jikkunsidra, għalhekk, li l-gwida perjodika hija strument utli għall-Istati Membri, meta jitqiesu d-diversi kuntesti ekonomiċi, ġeografiċi u soċjali tal-Istati Membri;

98.  Jilqa' l-enfasi mġedda, skont l-Istrateġija għas-Suq Uniku riċenti, fuq il-professjonijiet regolati u liberi fl-Ewropa, li jirrappreżentaw fattur importanti għat-tkabbir u l-impjiegi fis-suq uniku; jistieden lill-Kummissjoni tipproponi miżuri speċifiċi biex timplimenta r-rakkomandazzjonijiet tal-Grupp ta' Ħidma tal-Kummissjoni dwar '"Linji ta' Azzjoni għat-Tisħiħ tan-Negozju tal-Professjonijiet Liberi";

99.  Jilqa' l-proposta leġiżlattiva tal-Kummissjoni biex tindirizza l-ostakli regolatorji li jillimitaw l-aċċess għal ċerti professjonijiet bħala pass importanti fil-ftuħ tas-suq uniku u t-trawwim tat-tkabbir tal-impjiegi;

100.  Jappoġġa l-inizjattiva tal-Kummissjoni li tirrieżamina l-professjonijiet regolati, iżda jirrimarka li kwalunkwe eżerċizzju bħal dan għandu jżomm standards għoljin ta' kwalità għall-impjiegi u s-servizzi, kwalifiki sodi u s-sikurezza tal-konsumaturi;

101.  Jemmen li mingħajr servizzi professjonali u kummerċjali kompetittivi madwar l-UE, in-negozji jistgħu jsibuha diffiċli biex jibqgħu kompetittivi u jżommu u joħolqu impjiegi ġodda;

102.  Jenfasizza l-fatt li s-servizzi ta' konsenja ineffiċjenti, speċjalment f'dak li jirrigwarda l-konsenja finali lid-destinatarju, tikkostitwixxi ostaklu kbir għall-bejgħ transkonfinali fl-UE; jenfasizza li servizzi ta' konsenja aċċessibbli, affordabbli, effiċjenti u ta' kwalità għolja huma prerekwiżit essenzjali għal suq uniku li jirnexxi; jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta pjan ta' azzjoni komprensiv għall-konsenja tal-pakketti u tiddefinixxi l-għanijiet li għandhom jintlaħqu f'dan is-suq sa tmiem l-2020; jistieden lill-Kummissjoni tqiegħed aktar enfasi fuq it-tneħħija tal-ostakli jiltaqgħu magħhom l-operaturi fil-konsenja transkonfinali;

103.  Jitlob lill-Kummissjoni taħdem mal-Istati Membri biex il-proċeduri għar-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali jitħaffu u jiġu ssimplifikati, inkluż permezz tal-faċilitazzjoni u l-inkoraġġiment tal-introduzzjoni ta' Oqfsa ta' Taħriġ Komuni, filwaqt li jiġi rrispettat bis-sħiħ il-prinċipju ta' sussidjarjetà; jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jagħtu spinta lit-taħriġ u l-edukazzjoni fl-ICT u fix-xjenza, it-teknoloġija, l-inġinerija u l-matematika sabiex il-forza tax-xogħol attwali u dik futura jkunu mgħammra bil-ħiliet elettroniċi rilevanti;

104.  Jilqa' l-fatt li l-istrateġija tirreferi għal-livell għoli ta' qgħad fl-UE kollha, iżda jiddispjaċih li ma tippreżentax passi u miżuri speċifiċi li jistgħu jgħinu lin-nies isibu impjieg, bħalma huma t-titjib tal-istandards tal-edukazzjoni u t-taħriġ, l-ilħuq tal-miri tat-tagħlim tul il-ħajja, u l-indirizzar tan-nuqqas ta' tlaqqigħ tal-ħiliet u l-kwalifiki tal-ħaddiema u l-professjonisti; iqis li huwa ovvju li s-suq uniku qed jinbidel b'rata mgħaġġla b'riżultat tad-diġitalizzazzjoni tal-industriji differenti u li l-impjiegi ġodda se jirrikjedu sett differenti ta' ħiliet u kwalifiki;

105.  Jiddeplora l-fatt li l-Kummissjoni ma adottat l-ebda miżura speċifika l-Istrateġija għas-Suq Uniku biex tindirizza l-ħtiġijiet tal-poplu u l-konsumaturi b'diżabilità, l-anzjani u l-persuni li jgħixu f'żoni rurali u remoti;

106.  Iqis il-prinċipju tal-paga ugwali għal xogħol ugwali fl-istess post, kif rakkomandat mill-President tal-Kummissjoni Juncker, bħala għodda importanti li biha jiġu miġġielda d-distorsjonijiet tas-suq;

Suq uniku aktar ġust

107.  Jenfasizza li suq uniku ġenwin għandu jipprovdi benefiċċji u protezzjoni għaċ-ċittadini, il-konsumaturi u n-negozji f'termini ta' kwalità aħjar, varjetà akbar, prezzijiet raġonevoli u sikurezza tal-oġġetti u s-servizzi; jenfasizza li d-diskriminazzjoni inġustifikata kontra l-konsumaturi u l-intraprendituri abbażi tan-nazzjonalità jew il-post ta' residenza li ma tkun ibbażata fuq ebda kriterju oġġettiv u verifikabbli, f'ambjenti kemm online kif ukoll offline, ma tistax tiġi aċċettata fi ħdan is-suq uniku; iqis, madankollu, li obbligu biex il-kumpaniji jbigħu lill-UE kollha mhuwiex fattibbli;

108.  Jistieden lill-Kummissjoni tkompli bil-proposta leġiżlattiva biex tindirizza l-imblukkar ġeografiku inġustifikat u forom oħra ta' diskriminazzjoni mhux ġustifikati mill-operaturi tas-suq; jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi kriterji effikaċi għall-valutazzjoni tan-natura mhux ġustifikata tal-imblukkar ġeografiku; jenfasizza li kwalunkwe proposta bħal din trid tirrispetta l-prinċipju bażiku tal-libertà tal-kummerċ; jenfasizza wkoll li l-proposta tal-Kummissjoni għandha tqis il-prinċipju tal-proporzjonalità, b'mod partikolari għan-negozji żgħar u mikro; jinnota li l-operaturi tas-suq xi drabi jeħtieġu jeżerċitaw l-għażla fis-suq sabiex jiffunzjonaw fil-kundizzjonijiet tas-suq stabbiliti;

109.  Jaqbel li meta jixtru prodotti u servizzi fis-suq uniku, il-konsumaturi jeħtieġu informazzjoni trasparenti u sett ta' drittijiet solidi u moderni biex jipproteġu l-interessi tagħhom; huwa tal-fehma li kwalunkwe rieżami, fużjoni jew konsolidament tad-direttivi dwar id-dritt tal-konsumatur għandhom jipprevedu livell verament għoli ta' ħarsien tal-konsumatur u drittijiet infurzabbli, filwaqt li jirrikonoxxu l-aqwa prattiki eżistenti mil-leġiżlazzjoni nazzjonali;

110.  Jistieden lill-Kummissjoni tanalizza l-inċertezzi ġuridiċi attwali li qed jaffettwaw lill-konsumaturi u, jekk ikun meħtieġ, tirriżolvihom permezz ta' kjarifika u żidiet għall-qafas ġuridiku tad-drittijiet tal-konsumatur; itenni l-impenn tiegħu favur il-prinċipju ta' armonizzazzjoni flessibbli għal kwalunkwe leġiżlazzjoni proposta tal-UE dwar il-konsumaturi u li l-armonizzazzjoni sħiħa għandha tapplika biss meta tistabbilixxi livell għoli ħafna ta' ħarsien tal-konsumatur u tipprovdi benefiċċji ċari għall-konsumaturi;

111.  Jenfasizza li l-intrapriżi tal-ekonomija soċjali jirrappreżentaw diversità ta' mudelli ta' negozju, li huwa kruċjali għal suq uniku kompetittiv ferm u aktar ġust; jistieden lill-Kummissjoni tintegra l-ekonomija soċjali fil-politiki tas-suq uniku tagħha u tiżviluppa Pjan ta' Azzjoni Ewropew għall-intrapriżi tal-ekonomija soċjali sabiex jiġi sfruttat il-potenzjal kollu għal tkabbir sostenibbli u inklużiv;

Konklużjonijiet

112.  Jistieden lill-Kummissjoni tressaq il-proposti u l-inizjattivi leġiżlattivi ppjanati quddiem il-leġiżlaturi mingħajr telf ta' żmien – waqt li tqis il-proposti msemmija hawn fuq – wara konsultazzjonijiet xierqa mal-partijiet ikkonċernati u valutazzjoni tal-impatt, biex jiġi żgurat li dawn ikunu jistgħu jiġu adottati f'waqthom;

o
o   o

113.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kummissjoni, lill-Kunsill, lill-Kunsill Ewropew, u lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri.

(1) ĠU L 304, 22.11.2011, p. 64.
(2) Testi adottati, P8_TA(2015)0069.
(3) Testi adottati, P7_TA(2013)0580.
(4) Testi adottati, P8_TA(2016)0009.
(5) Testi adottati, P7_TA(2014)0012.

Avviż legali - Politika tal-privatezza