Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0101(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0154/2016

Ingivna texter :

A8-0154/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 07/06/2016 - 5.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0238

Antagna texter
PDF 238kWORD 59k
Tisdagen den 7 juni 2016 - Strasbourg
Eliminering av olaglig handel med tobaksvaror: protokoll till WHO:s ramkonvention ***
P8_TA(2016)0238A8-0154/2016

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 7 juni 2016 om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet för att eliminera olaglig handel med tobaksvaror till Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll, vad avser de bestämmelser i protokollet som inte omfattas av del III avdelning V i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (14384/2015 – C8-0118/2016 – 2015/0101(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (14384/2015),

–  med beaktande av förslaget till protokollet för att eliminera olaglig handel med tobaksvaror till Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll (15044/2013),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 33, 113, 114, 207 samt artikel 218.6 andra stycket a och 218.8 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0118/2016),

–  med beaktande av artikel 99.1 första och tredje styckena och 99.2 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel (A8-0154/2016).

1.  Europaparlamentet godkänner att protokollet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och till Världshälsorganisationen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy