Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/0249(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0185/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0185/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 07/06/2016 - 5.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0239

Hyväksytyt tekstit
PDF 230kWORD 61k
Tiistai 7. kesäkuuta 2016 - Strasbourg
Pyörillä varustettuihin ajoneuvoihin sovellettavat yhdenmukaiset tekniset vaatimukset: UNECE-sopimus ***
P8_TA(2016)0239A8-0185/2016

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 7. kesäkuuta 2016 esityksestä neuvoston päätökseksi tarkistuksen 3 tekemisestä pyörillä varustettuihin ajoneuvoihin ja niihin asennettaviin tai niissä käytettäviin varusteisiin ja osiin sovellettavien yhdenmukaisten teknisten vaatimusten hyväksymisestä sekä näiden vaatimusten mukaisesti myönnettyjen hyväksyntöjen vastavuoroista tunnustamista koskevista ehdoista tehtyyn Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission sopimukseen (vuoden 1958 tarkistettu sopimus) (13954/2015 – C8-0112/2016 – 2015/0249(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (13954/2015),

–  ottaa huomioon tarkistuksen 3 pyörillä varustettuihin ajoneuvoihin ja niihin asennettaviin tai niissä käytettäviin varusteisiin ja osiin sovellettavien yhdenmukaisten teknisten vaatimusten hyväksymisestä sekä näiden vaatimusten mukaisesti myönnettyjen hyväksyntöjen vastavuoroista tunnustamista koskevista ehdoista tehtyyn Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission sopimukseen (vuoden 1958 tarkistettu sopimus) (13954/2015),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 207 artiklan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0112/2016),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 kohdan ensimmäisen ja kolmannen alakohdan ja 2 kohdan sekä 108 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan suosituksen (A8-0185/2016),

1.  antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille ja Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomissiolle.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö