Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/0234(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0155/2016

Predkladané texty :

A8-0155/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 07/06/2016 - 5.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0240

Prijaté texty
PDF 246kWORD 61k
Utorok, 7. júna 2016 - Štrasburg
Dohoda o obchode medzi EÚ a Kolumbiou a Peru (pristúpenie Chorvátska) ***
P8_TA(2016)0240A8-0155/2016

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 7. júna 2016 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie a jej členských štátov Dodatkového protokolu k Dohode o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii (12594/2014 – C8-0180/2015 – 2014/0234(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (12594/2014),

–  so zreteľom na Dodatkový protokol k Dohode o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii (12595/2014),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú predložila Rada v súlade s článkom 91, článkom 100 ods. 2, článkom 207 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0180/2015),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 prvý a tretí pododsek, článok 99 ods. 2 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre medzinárodný obchod (A8-0155/2016),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dodatkového protokolu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Kolumbijskej republiky a Peruánskej republiky.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia