Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0061(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0192/2016

Ingediende teksten :

A8-0192/2016

Debatten :

Stemmingen :

PV 07/06/2016 - 5.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0241

Aangenomen teksten
PDF 238kWORD 59k
Dinsdag 7 juni 2016 - Straatsburg
Nauwere samenwerking op het gebied van de vermogensstelsels van internationale paren ***
P8_TA(2016)0241A8-0192/2016

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 7 juni 2016 over het voorstel voor een besluit van de Raad houdende machtiging om nauwere samenwerking aan te gaan op het gebied van de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen inzake de vermogensstelsels van internationale paren (zowel huwelijksvermogensstelsels als de vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen) (08112/2016 – C8-0184/2016 – 2016/0061(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel voor een besluit van de Raad (08112/2016),

–  gezien het verzoek om goedkeuring, ingediend door de Raad overeenkomstig artikel 329, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0184/2016),

–  gezien de voorwaarden die zijn neergelegd in artikel 20 van het Verdrag betreffende de Europese Unie en in de artikelen 326 en 327 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 85 en artikel 99, lid 1, eerste en derde alinea, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie juridische zaken (A8-0192/2016),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het voorstel voor een besluit van de Raad houdende machtiging om een nauwere samenwerking aan te gaan op het gebied van de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen inzake de vermogensstelsels van internationale paren (zowel huwelijksvermogensstelsels als de vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen);

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

Juridische mededeling - Privacybeleid