Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0061(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0192/2016

Predkladané texty :

A8-0192/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 07/06/2016 - 5.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0241

Prijaté texty
PDF 244kWORD 61k
Utorok, 7. júna 2016 - Štrasburg
Posilnená spolupráca v oblasti majetkových režimov medzinárodných párov ***
P8_TA(2016)0241A8-0192/2016

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 7. júna 2016 o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa povoľuje posilnená spolupráca v oblasti právomoci, rozhodného práva a uznávania a výkonu rozhodnutí vo veciach majetkových režimov medzinárodných párov, vzťahujúca sa na veci majetkových režimov manželov, ako aj na majetkové dôsledky registrovaných partnerstiev (08112/2016 – C8-0184/2016 – 2016/0061(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (08112/2016),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 329 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0184/2016),

–  so zreteľom na podmienky stanovené v článku 20 Zmluvy o Európskej únii a v článkoch 326 a 327 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 85 a článok 99 ods. 1 prvý a tretí pododsek rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre právne veci (A8-0192/2016),

1.  udeľuje súhlas s návrhom rozhodnutia Rady, ktorým sa povoľuje posilnená spolupráca v oblasti právomoci, rozhodného práva a uznávania a výkonu rozhodnutí vo veciach majetkových režimov medzinárodných párov, vzťahujúca sa na veci majetkových režimov manželov, ako aj na majetkové dôsledky registrovaných partnerstiev;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia