Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/0100(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0198/2016

Indgivne tekster :

A8-0198/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 07/06/2016 - 5.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0242

Vedtagne tekster
PDF 249kWORD 60k
Tirsdag den 7. juni 2016 - Strasbourg
Eliminering af ulovlig handel med tobaksvarer: protokol til WHO-rammekonventionen (retligt samarbejde i straffesager) ***
P8_TA(2016)0242A8-0198/2016

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 7. juni 2016 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen om eliminering af ulovlig handel med tobaksvarer til WHO-rammekonventionen om bekæmpelse af tobaksrygning for så vidt angår dens bestemmelser om forpligtelser vedrørende retligt samarbejde i straffesager og definitionen af strafbare handlinger (14387/2015 – C8-0119/2016 – 2015/0100(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forslag til Rådets afgørelse (14387/2015),

–  der henviser til udkast til protokol om eliminering af ulovlig handel med tobaksvarer til WHO-rammekonventionen om bekæmpelse af tobaksrygning (15044/2013),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 82, stk. 1, artikel 83 og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0119/2016),

–  der henviser til sin beslutning af 9. marts 2016 om tobaksaftalen (PMI-aftalen)(1),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1, første og tredje afsnit, og stk. 2, og artikel 108, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelse fra Budgetkontroludvalget (A8-0198/2016),

1.  godkender indgåelsen af protokollen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Europol, Eurojust og OLAF.

(1) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0082.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik