Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/0100(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0198/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0198/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 07/06/2016 - 5.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0242

Hyväksytyt tekstit
PDF 232kWORD 61k
Tiistai 7. kesäkuuta 2016 - Strasbourg
Tupakkatuotteiden laittoman kaupan estäminen: Maailman terveysjärjestön puitesopimukseen liitetty lisäpöytäkirja (rikosasioissa tehtävä oikeudellinen yhteistyö) ***
P8_TA(2016)0242A8-0198/2016

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 7. kesäkuuta 2016 esityksestä neuvoston päätökseksi Maailman terveysjärjestön tupakoinnin torjuntaa koskevaan puitesopimukseen liitetyn, tupakkatuotteiden laittoman kaupan estämistä koskevan lisäpöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta lisäpöytäkirjan niiden määräysten osalta, jotka koskevat rikosasioissa tehtävään oikeudelliseen yhteistyöhön ja rikosten määritelmiin liittyviä velvoitteita (14387/2015 – C8-0119/2016 – 2015/0100(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (14387/2015),

–  ottaa huomioon Maailman terveysjärjestön tupakoinnin torjuntaa koskevaan puitesopimukseen liitetyn lisäpöytäkirjaluonnoksen tupakkatuotteiden laittoman kaupan estämisestä (15044/2013),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 82 artiklan 1 kohdan, 83 artiklan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0119/2016),

–  ottaa huomioon 9. maaliskuuta 2016 antamansa päätöslauselman tupakkasopimuksesta (PMI-sopimus)(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 kohdan ensimmäisen ja kolmannen alakohdan ja 2 kohdan sekä 108 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön ja talousarvion valvontavaliokunnan lausunnon (A8-0198/2016),

1.  antaa hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Europolille, Eurojustille ja OLAFille.

(1)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0082.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö