Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/0100(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0198/2016

Predkladané texty :

A8-0198/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 07/06/2016 - 5.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0242

Prijaté texty
PDF 250kWORD 62k
Utorok, 7. júna 2016 - Štrasburg
Odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami: Rámcový dohovor Svetovej zdravotníckej organizácie (justičná spolupráca v trestných veciach) ***
P8_TA(2016)0242A8-0198/2016

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 7. júna 2016 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Protokolu na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami k Rámcovému dohovoru Svetovej zdravotníckej organizácie o kontrole tabaku, pokiaľ ide o jeho ustanovenia o povinnostiach týkajúcich sa justičnej spolupráce v trestných veciach a vymedzenie pojmu trestné činy (14387/2015 – C8-0119/2016 – 2015/0100(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (14387/2015),

–  so zreteľom na Protokol na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami k Rámcovému dohovoru Svetovej zdravotníckej organizácie o kontrole tabaku (15044/2013),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 82 ods. 1, článkom 83 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0119/2016),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 9. marca 2016 o dohode o tabaku (dohoda so spoločnosťou Philip Morris International)(1),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 prvý a tretí pododsek a na článok 99 ods. 2, ako i článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a stanovisko Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0198/2016),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením protokolu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov, Europolu, Eurojustu a úradu OLAF.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2016)0082.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia