Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0033(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0126/2016

Predkladané texty :

A8-0126/2016

Rozpravy :

PV 07/06/2016 - 3
CRE 07/06/2016 - 3

Hlasovanie :

PV 07/06/2016 - 5.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0243

Prijaté texty
PDF 330kWORD 68k
Utorok, 7. júna 2016 - Štrasburg
Trhy s finančnými nástrojmi ***I
P8_TA(2016)0243A8-0126/2016
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 7. júna 2016 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi, pokiaľ ide o určité dátumy (COM(2016)0056 – C8-0026/2016 – 2016/0033(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0056),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 53 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0026/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky z 29. apríla 2016(1),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 26. mája 2016(2),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 18. mája 2016, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0126/2016),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
(2) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 7. júna 2016 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/..., ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi
P8_TC1-COD(2016)0033

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, smernici (EÚ) 2016/1034.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia